САМОСТІЙНІ РОБОТИ УКРАЇНСЬКА МОВА. БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ


Завдання 1-2 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь
1. Виберіть безсполучникове складне речення із смисловими відношеннями між частинами:
Варіант 1                          Варіант 2
причини                           протиставлення
A) Зійде сонце – утру сльози, ніхто не побачить (Т. Шевченко).
Б) Половина тих садів цвіте, половина осипається (Народна творчість).
B) Плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті (Т. Шевченко).
Г) Мені відкрилась істина печальна: життя зникає, як ріка Почайна (Л. Костенко).

2. Речення, що відповідає схемі (розділові знаки пропущено):
Варіант 1                              Варіант 2
[]-[].                                              []:[].
A) Нема без втрати перемоги без горя радості нема (В. Сосюра).
Б) На годину спізнишся за рік не доженеш (Народна творчість).
B) Такий наш Йосип нема й не просить (Народна творчість).
Г) Спочатку в Тимка була думка піти додому потім злість запалила йому серце (Г. Тютюнник).

Завдання 3 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою
3. Установіть відповідність між частинами складного безсполучникового речення (тест контроль відповіді завдання).
Варіант 1
1,3
1. На годину спізнишся -
2. В Англії існує такий звичай:
3. Не шукай зайця в гущавині лісу
4. Так, вірю я:

Варіант 2
2,4
A) він сидить на узліссі.
Б) тут буде місто.
B) за рік не доженеш.
Г) гість може зникнути непомітно, не прощаючись.

Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено). Виконайте завдання 4-5 до нього
(1) Дрібні та круті гори від самої Росі покотились крутими хвилями. (2) На крутих горах, у глибоких долинах зеленіють дубові та грабові старі ліси.- (3) Увесь край густо закиданий великими селами містечками присілками та хуторами. (4) Села заросли старими садами великі черешні та груші зовсім закривають білі хати. (5) Ідеш селами, неначе густими лісами по обидва боки вулиць стоять сади стінами, як старі дубові ліси.

(За І. Нечуєм-Левицьким)

4. Позначте безсполучникове складне речення, у якому пропущено розділовий знак (завдання самостійних робіт українська мова):
Варіант 1                   Варіант 2
кому                              двокрапку

5. Визначте:
Варіант 1                                         Варіант 2
стиль поданого тексту    тип мовлення поданого тексту

Самостійно сформулюйте відповідь на завдання 6
6. Складіть безсполучникове складне речення за схемою:
Варіант 1                 Варіант 2
[ ]:[ ],[ ].                       [ ],[ ]-[ ].

Поделись с друзьями:
Твитнуть