УКРАЇНСЬКА МОВА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОЛУЧНИКОВОГО І БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Завдання 1-2 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь
1. Виберіть складне речення
Варіант 1                                                    Варіант 2
із сполучниковим сурядним                   із безсполучниковим
та підрядним зв’язком                     та сполучниковим сурядним зв’язком
A) Він був старий і плакав не про нас, той голос був як з іншої акустики, але губив під люстрами романс прекрасних слів одквітлі вже пелюстки (Л. Костенко).
Б) Ти з’явилась мені – і здалося, що світ помолодшав навколо на тисячу літ (В. Симоненко).
B) Не може кермувати той людьми, хто сам не бачить шляху із пітьми, не може дати волю той народу, хто душу закував у темноту (Д. Павличко).
Г) Як мала у тебе сила, то з гуртом єднайся ти: вкупі більше зробиш діла, швидше дійдеш до мети (Б. Грінченко).

2. Виберіть речснпя, у якому необхідно поставити (окремі розділові знаки пропущено)
Варіант 1              Варіант 2
двокрапку                     тире
A) Минає літо, осінь вже бреде, лісів багрець торкнувся вересневий, і пахне чебрецем і листя де-не-де, кружляючи, лягає під дерева (Л. Тендюк).
Б) Виходиш із лісу в голову тобі цілять сонячні стріли, спека оповиває твоє тіло, в’ялить думки, і ти стаєш її безвольним бранцем (Є. Гуцало).
B) Хто визволяється сам той буде вільний, хто визволить кого в неволю візьме (Леся Українка).
Г) Ні, я б не став тебе вогнем палити, з тобою б розквитався без жалю я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю (В. Симоненко).

Завдання 3 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник із варіантів відповідей самостіної роботи 9 клас, позначений буквою
3. Установіть відповідність між частинами складного безсполучникового речення.
Варіант 1
1,2

9 клас підсумкові контрольні роботи

Варіант 2
2,4
А) Садом я блукаю тихою ходою, рум’яніє вечір од зорі заграв; яблука доспілі виснуть наді мною, що колись про них я в Рильського читав (В. Сосюра).
Б) Дитина – дзеркало родини: як у краплі води відбивається сонце, так у дітях відбивається моральна чистота матері і батька. (В. Сухомлинський).
В) В нічній темряві, там, де зоряне небо сходилось з землею, ледь чутно шуміли мотори, світились вогнями (Ю. Збанацький).
Г) Як швидко минають дні, коли в людини є хліб і вода, і як повільно течуть вони, коли немає ні ковтка води (С. Скляренко).
Д) Невдача мовби примирила нас з тими, від кого ми досі уперто намагалися відірватись: беремося тепер спільно обмірковувати становище, в яке тут разом потрапили (О. Гончар).

Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено). Виконайте завдання 4-5 до нього
(1) Дорога до лісу низова, де-не-де перелита повінню, хоч і не глибоко: Данилові можна перебрести, а собаці Кузьці треба обігати кружка, по сухому, якщо старий не візьме його під пахву та не перенесе. (2) Проте Кузьці дужче подобається оббігати, бо по дорозі можна буде погавкати на лелек, що обмірюють кроками калюжки, шукаючи поживи. (3) Кузьки вони не бояться, знають уже його жартівливу вдачу: підбігти близенько й погавкати. (4) Тож коли Кузька підкочується до них на своїх кривих як дужки лапках, заливаючись дзвіночком, вони роблять два-три широких кроки, потім лелеки ногами відштовхуються од землі і злітають.

(За Г. Тютюнником)

4. Позначте складне речення
Варіант 1 – із сполучниковим підрядним та безсполучниковим зв’язком.
Варіант 2 – із сполучниковим підрядним, сурядним та безсполучниковим зв’язком.

5. . Визначте речення, у якому допущено:
Варіант 1                                Варіант 2
пунктуаційну помилку      орфографічну помилку

Самостійно сформулюйте відповідь на завдання 6
6. Складіть складнопідрядне речення за схемою:

тести для самостійної з української мови

Тести тематичного оцінювання українська мова

Поделись с друзьями:
Твитнуть