ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ВСТУП. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Початковий рівень

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь
1. Визначте види родинно-побутових пісень.
Варіант 1
A) про кохання, про сімейне життя;
Б) жартівливі, бурлацькі пісні;
B) весільні, жниварські пісні;
Г) кріпацькі, чумацькі пісні.

Варіант 2
A) купальські та русальні пісні;
Б) думи, пісні-хроніки;
B) жартівливі, бурлацькі пісні;
Г) про кохання, про сімейне життя.

2. Визначте, в якій пісні йдеться про соціальну нерівність.
Варіант 1
A) «За городом качки пливуть»;
Б) «Сонце низенько, вечір близенько»;
B) «Ой, зійди, зійди, ясен місяцю»;
Г) «В кінці греблі шумлять верби».

Варіант 2
A) «Світи, світи, місяченьку»;
Б) «Цвіте терен, цвіте терен»;
B) «За городом качки пливуть»;
Г) «Ой зійди, зійди, ясен місяцю.»

Середній рівень

Завдання 3-4 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких ЛИШЕ ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь
3. Виберіть правильне твердження.
Варіант 1
«Весілля» – це:
A) народна драма;
Б) літературна драма;
B) народна балада;
Г) жартівлива пісня;
Д) соціальпо-побутова пісня.

Варіант 2
Народна балада – це:
A) твір про життя козаків;
Б) твір про родинне життя;
B) ліро-епічний твір про трагічну подію;
Г) ліричний твір про кохання;
Д) ліричний твір про жіночу долю.

4. Визначте неправильне твердження:
Варіант 1
Балада – це:
A) усний твір про визначні історичні події та героїв;
Б) ліро-епічний твір з драматично напруженим сюжетом;
B) твір з обмаллю персонажів і відсутністю деталей;
Г) ліро-епічна пісня про трагічну подію; Д) твір з елементами метаморфоз.

Варіант 2
Народна драма – це:
A) гра дітей та юнацтва;
Б) невеличкі сценки віршованої форми;
B) джерело професійної драматургії;
Г) елемент певного обряду;
Д) один із родів літератури, який відображає життя через деталі у формі оповіді.

Достатній рівень

У завданні 5 необхідно встановити відповідність інформації, утворивши логічні пари. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ.
5. Установіть відповідність між
Варіант 1
періодами розвитку літератури та їх послідовністю.
A) новітня українська література;     1. XI – XVIII ст.
Б) нова українська література;          2. к. XIX – XX ст.
B) давня українська література;       3. к. XVIII – XIX ст.
Г) прадавня література.                  4. період до XI ст.
5. І ст. до н. е.

Варіант 2
визначеннями та поняттями.
А) музика, театр, архітектура, художня література;
Б) образи, сюжет, виражальні засоби;
В) казка, легенда, загадка, пісня, прислів’я,
Г) ідейність, образність, емоційність.

1. Елементи твору.
2. Риси художнього слова.
3. Види мистецтв, приказки;
4. Жанри народної творчості.
5. Види рим.

6. Упишіть літературний термін.
Варіант 1 
Ліро-епічний твір із драматично напруженим сюжетом.

Варіант 2
Один із видів літератури, що відображає життя за допомогою зображення думок, почуттів і переживань.

Високий рівень

7. Поясніть, як ви розумієте
Варіант 1 
слова О. Довженка «Українська пісня – це бездонна родна драма».

Варіант 2
твердження: «Весілля – велика на- душа українського народу».

Тест контроль українська мова та література 9 клас

Поделись с друзьями:
Твитнуть