САМОСТІЙНІ РОБОТИ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. З ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Початковий рівень

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь  
1. Назвіть головних дійових осіб у піснях
Варіант 1                              Варіант 2
«Чи не той то Хміль».    «За Сибіром сонце сходить».
A) Сірко;                            A) Довбуш;
Б) Морозенко;                  Б) Кармалюк;
B) Хмельницький;           B) Залізняк;
Г) Залізняк.                      Г) Сірко.

2. Укажіть, які основні мотиви звучать у пісні Марусі Чурай
Варіант 1
«Ой не ходи, Грицю…».
A) поразка козацького війська;
Б) помста коханому за зраду;
B) боротьба з польською шляхтою;
Г) розповідь про українські народні традиції та обряди.

Варіант 2   (все для підготовки до тест контролю)
«Віють вітри, віють буйні».
A) стихійне лихо;
Б) туга за коханим і рідною домівкою;
B) боротьба України за національне визволення;
Г) набіги татаро-монгольської орди.

Середній рівень

Завдання 3-4 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь
3. Укажіть, кого з кобзарів XIX ст. називали «Гомером у селянській свиті».
Варіант 1
A) Ф. Холодного;
Б) А. Шута;
B) О. Вересая;
Г) Г. Гончаренка;
Д) М. Кравченка.

Варіант 2
Назвіть прізвище відомого кобзаря XX століття.
A) І. Кравченко-Крюковський;
Б) О. Вересай;
B) Ф. Кушнерик;
Г) А. Шут;
Д) Г. Гончаренко.

4. Виберіть правильне твердження.
Варіант 1
«Золоте слово» Святослава – це:
A) заклик любити природу;
Б) спроба вести переговори з половцями;
B) вчинити напад на половецькі землі;
Г) прохання допомогти Ігореві втекти з полону;
Д) заклик припинити міжусобні війни й об’єднатися.

Варіант 2
Ідейний зміст образу Ярославни – це:
A) символ жіночої краси;
Б) безмежна любов до природи;
B) уособлення патріотизму та вірності всіх руських жінок;
Г) втілення материнства;
Д) образ народної майстрині.

Достатній рівень

Завдання 5 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ.
5. Установіть відповідність між літературознавчими термінами та наведеними прикладами.
Варіант 1
A) «Віють вітри, віють буйні, Аж дерева гнуться…»
Б) «Та що сизий орел по степу літає, – Аж то Сірко на конику виїжджає».
B) «Зажурилась Україна, Бо нічим прожити: Витоптала орда кіньми Маленькії діти «.
Г) «Та туман поле покриває, Гей, та Сірко та з Січі виїжджає».

Варіант 2
A) «Йому в Полоцьку подзвонили до заутрені рано
У святій Софії у дзвони,
А він в Києві дзвін той чув»;
Б) «На ріці Каялі тьма світ покрила:
По Руській землі простерлися половці, наче пардуже гніздо»;
B) «На Дунаї Ярославни голос чути, Зозулею, незнаема, рано кує»;
Г) «Сонце йому тьмою путь заступало;
Ніч, стогнучи йому грозою, птиць збудила; свист дикий став поблизу…».

1. Образ-символ.
2. Образ-уособлення.
3. Образ-гіпербола.
4. Слуховий образ.
5. Зоровий образ.

6. Напишіть назву думи, в якій розповідається про
Варіант 1    
українську жінку, яка допомогла землякам-невільникам утекти з полону.

Варіант 2
гріхопадіння і порятунок через покаяння

Високий рівень

7. Дайте визначення та вкажіть основні ознаки, наведіть приклади
Варіант 1   історичної пісні.              Варіант 2   народної думи.

9 клас підсмкові контрольні роботи

Поделись с друзьями:
Твитнуть