ТЕМАТИЧНІ КОНТРОЛЬНІ РОБИ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. З ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВАРІАНТ 1

Початковий рівень

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь
1. Укажіть, коли було створено найдавніше літописне зведення.
А) у Хст.;
Б) у XI ст.;
В) у XII ст.;
Г) у XIII ст.

2. Назвіть твір, у якому згадується похід Ігорів.
A) «Повість минулих літ»;
Б) «Зажурилась Україна»;
B) «Чи не той то Хміль»;
Г) «Віють вітри, віють буйні».

3. Укажіть знамення, яке, на думку воїнів Ігоревого війська, передвіщало лихо («Слово про похід Ігорів»).
A) сонячне затемнення;
Б) землетрус;
B) пожежа;
Г) комета.

4. Назвіть, про боротьбу з яким ворогом ідеться в пісні «Чи не той то Хміль».
A) з турецьким військом;
Б) зі шведським військом;
B) з польською шляхтою;
Г) з татарською ордою.

5. Укажіть, до якого твору належить наведений фрагмент.
Там стояла темниця кам’ная.
Що у тій-то темниці пробувало сімсот козаків,
Бідних невольників.
A) «Ой Морозе, Морозенку»;
Б) «Зажурилась Україна, бо нічим прожити»;
B) «Слово про похід Ігоря»;
Г) «Дума про Марусю Богуславку».

6. Визначте правильне твердження.
A) дума виконується речитативом;
Б) дума – це ліро-епічний твір героїчного характеру про події минулого та відомих історичних осіб;
B) дума – це невеликий ліричний твір переважно героїчного змісту;
Г) основною ознакою дум є історична конкретизація.

Середній рівень

У завданні 7 потрібно розташувати події у правильній послідовності. Перша подія у творі має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2. Запишіть букви, якими позначені рядки із наведених нижче відповідей тест контролю
7. Установіть правильну послідовність подій у пісні «Засвіт встали козаченьки».
A) «Прощай, милий мій синочку, Та не забувайся…».
Б) «Заплакала Марусенька Свої ясні очі».
B) «Яка ж би то, мій синочку, Година настала, Щоб чужая дитиночка За рідную стала».
Г) «Прийми ж мою Марусеньку, Як рідну дитину».

Завдання 8-9 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ
8. Установіть відповідність між поданим фрагментом пісні та її назвою.
A) «А я ляхів не боюся і гадки не маю,
За собою великую потугу я знаю,
Іще й орду за собою веду:
А все, вражі ляхи, на вашу біду».
Б) «Ой, рад би я, матусенько,
Скоріше вернуться,
Та щось кінь мій вороненький
В воротях спіткнувся».
B) «Обступили город Умань,
Покопали шанці
Та вдарили з семи гармат
У середу вранці*.
Г) «Де ти, милий, чорнобривий,
Де ти? Озовися!
Як без тебе я горюю,
Прийди подивися!»

1. «Віють вітри, віють буйні».
2. «Чи не той то Хміль».
3. » Засвіт встали козаченьки «.
4. «Максим козак Залізняк».
5. «Ой не ходи, Грицю…».

9. Установіть відповідність між цитатою з народної пісні та художнім засобом виразності.
A) «Як поїхав на Вкраїну – Як пишная рожа!»
Б) «битий шлях», «кінь вороненький».
B) «матусенька», «дитинонька».
Г) «Лине гомін, лине гомін
По степу німому,
Вертаються козаченьки
Із бою додому»

1. Паралелізм.
2. Порівняння.
3. Епітет.
4. Пестливі слова.
5. Метафора.

Достатній рівень

Дайте коротку відповідь.
10. Поясніть, чим соціально-побутові пісні відрізняються від історичних.

Високий рівень

Завдання за вибором. Дайте повну розгорнуту відповідь.
11. Спираючись на власний життєвий досвід і знання художніх текстів, напишіть твір-мініатюру.
А) «Якщо народ має багаті традиції, славну історію, то він безсмертний».
Б) «Українські думи та історичні пісні справедливо вважають найдорожчим алмазом у короні многострадального, волелюбного, прекрасного й великого українського народу». (М. Рильський)

Тест контроль українська мова та література 8 клас

Поделись с друзьями:
Твитнуть