ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 8 КЛАС. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. З ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВАРІАНТ 2

Початковий рівень

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь
1. Укажіть, біля якої річки Ігор зустрівся з братом Всеволодом («Слово про похід Ігорів»).
A) біля Дніпра;
Б) біля Каяли;
B) біля Оскола;
Г) біля Дінця.

2. Назвіть головного героя «Слова про похід Ігорів».
A) Ігор;
Б) Святослав;
B) Руська земля;
Г) Ярославна.

3. Укажіть, до якого твору належить наведений фрагмент.
Асесори, ісправники
За мною ганяють,
Більше вони людей б’ють,
Як я гріхів маю.

A) «Слово про похід Ігорів»;
Б) «За Сибіром сонце сходить»;
B) «Максим козак Залізняк»;
Г) «Маруся Богуславка».

4. Назвіть, про яке лихо в житті українського народу йдеться в пісні «Зажурилась Україна».
A) неврожай жита;
Б) спустошення України поневолювачами;
B) загибель співвітчизників;
Г) поразку козацького війська.

5. Укажіть, до якого фольклорного жанру належить твір «Маруся Богуславка».
A) до історичних пісень;
Б) до соціально-побутових пісень;
B) до жанру дум;
Г) до козацьких пісень.

6. Визначте правильне твердження.
A) історична пісня виконується речитативом;
Б) історична пісня – це ліро-епічний твір героїчного характеру про події минулого та відомих історичних осіб;
B) історична пісня – це великий пісенно-розповідний твір переважно героїчного змісту;
Г) історична пісня – це великий пісенно-розповідний твір, що складається із заспіву, основної частини та кінцівки.

Середній рівень

У завданні 7 потрібно розташувати події у правильній послідовності. Перша подія у творі має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2. Запишіть букви, якими позначені рядки (Додаткові завдання тест контроль)
7. Розташуйте події у правильній послідовності («Маруся Богуславка»).
A) «Вони тридцять літ у неволі пробувають,
Божого світу, сонця праведного
у вічі собі не видають».
Б) «Темницю відмикає, Всіх козаків,
Бідних невольників, На волю випускає».
B) «Визволи, боже, нас, всіх бідних невольників,
З тяжкої неволі,
З віри бусурменської».
Г) «Та бодай ти, дівко-бранко,
Марусю, попівно Богуславко,
Щастя й долі собі не мала,
Як ти нам святий празник, роковий день
Великдень сказала!»

Завдання 8-9 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ
8. Установіть відповідність між поданим фрагментом пісні та її назвою.
A) «Ой козак до дружини, Бурлака до дрюка:
Оце ж тобі, вражий турчин…».
Б) «До темниці приходжає,
Темницю відмикає,
Всіх козаків, бідних невольників,
На волю випускає».
B) «Дети, милий, чорнобривий,
Де ти? Озовися!
Як без тебе я горюю,
Прийди подивися!»
Г) «У неділю рано зіллячко копала,
А у понеділок переполоскала,
Як прийшов вівторок – зілля ізварила,
У середу рано Гриця отруїла».

1. «Віють вітри, віють буйні».
2. » Зажурилась Україна «.
3. «Ой не ходи, Грицю…».
4. » Маруся Богуславка «.
5. «Ой Морозе, Морозенку».

9. Установіть відповідність між рядками з народної пісні та художнім засобом виразності.
A) «А мене, Кармалюка,
Як звірюку гонять»;
Б) «сокіл-білозорець», «дівка-бранка»;
B) «Орли та із Січі вилітали
Аж то військо та славне запорізьке
Та на Кримський шлях із Січі виїжджало»;
Г) «серденько», «ляшеньки».

1. Епітети.
2. Алегорія.
3. Пестливі слова.
4. Порівняння.
5. Уособлення.

Достатній рівень
Дайте коротку відповідь.
10. Визначте, які позитивні та негативні риси вдачі властиві князю Ігорю («Слово про похід Ігорів»).

Високий рівень

Завдання за вибором. Дайте повну розгорнуту відповідь.
11. Спираючись на власний життєвий досвід і знання художніх текстів, напишіть твір-мініатюру.
А) «Моє особисте сприйняття творів легендарної народної поетеси Марусі Чурай».
Б) «Що найбільше цікавить мене в народних думах».

9 клас тест контроль та самостійні роботи

Поделись с друзьями:
Твитнуть