ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (ТАРАС ШЕВЧЕНКО)

Початковий рівень

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь  
Варіант 1
Назвіть рік, коли Т. Г. Шевченка викупили з кріпацтва.
A) 1837 р.;
Б) 1838 р.;
B) 1830 р.;
Г) 1839 р.

Варіант 2
1. Укажіть, як здобули гроші для викупу Т. Г. Шевченка з кріпацтва.
A) організували благодійну виставку картин;
Б) продали збірки творів Є. Гребінки;
B) взяли в борг;
Г) розіграли в лотерею картину К. Брюллова.

Варіант 1
2. Укажіть, як називалася перша збірка поезій Т. Г. Шевченка.
A) «Кобзар»;
Б) «Збулося…»;
B) «Художник»;
Г) «Думи мої, думи мої…».

Варіант 2
2. Назвіть, скільки поезій ввійшло до першої збірки поезій Т. Г. Шевченка.
A) 7;
Б) 8;
B) 9;
Г) 10.

Середній рівень

Завдання 3-4 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь
3. Укажіть мотиви, які лягли в основу поезії
Варіант 1 «Думи мої, думи мої…«.
A) гірка доля України;
Б) становище України в світі;
B) доля митця;
Г) стосунки людини і природи;
Д) людина і суспільство.

Варіант 2 «Минають дні, минають ночі…».
A) особиста доля та доля батьківщини;
Б) змалювання природи;
B) активна життєва позиція митця;
Г) проблема віросповідання;

4.Укажіть, з якого твору Т. Г. Шевченка взято ці рядки:
Варіант 1                                           Варіант 2
Привітай же, моя ненько!          Та не однаково мені,
Моя Україно!                               Як Україну злії люде
Моїх діток нерозумних,              Присплять, лукаві, і в огні
Як свою дитину!                         Її, окраденою, збудять…

A) «Минають дні, минають ночі…»;
Б) «Меніоднаково…»;
B) «Думи мої, думи мої…»;
Г) «До Основ’яненка»;
Д) «Думка».

Достатній рівень

Завдання 5 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник поданих варіантів відповідей на тест контроль, позначений ЦИФРОЮ.
5. Установіть послідовність подій у житті Т. Г. Шевченка.
Варіант 1
A) викуп з кріпацтва;
Б) творчість періоду «трьох літ»;
B) навчання в Академії Мистецтв;
Г) участь у Кирило-Мефодіївському товаристві.

Варіант 2
A) період заслання (1847-1857);
Б) участь у Кирило-Мефодіївському товаристві;
B) останній період творчості;
Г) отримання «відпускної».

6. Упишіть прізвище художника,
Варіант 1
з яким Т. Г. Шевченко познайомився у Літньому саду в Петербурзі.

Варіант 2
який написав картину, після продажу якої Т. Г. Шевченка викупили з кріпацтва

Високий рівень

Дайте повну розгорнуту відповідь.
7. Продовжіть речення.
«Про те, що Т. Г. Шевченко був глибоким патріотом рідної землі, свідчить…»

Тест контроль українська мова та література 9 клас

Поделись с друзьями:
Твитнуть