ТЕСТИ КОНТРОЛЬ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ОНЛАЙН. СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ІВАН ФРАНКО. ЛЕСЯ УКРАЇНКА)

ВАРІАНТ 1

Початковий рівень

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь
1. Укажіть правильне визначення. Дактиль – це
A) двоскладовий розмір силабо-тонічної системи віршування з наголосом на другому складі;
Б) трискладовий розмір силабо-тонічної системи віршування з наголосом на першому складі;
B) двоскладовий розмір силабо-тонічної системи віршування з наголосом на першому складі;
Г) трискладовий розмір силабо-тонічної системи віршування з наголосом на другому складі.

2. Укажіть, до якого періоду творчості Т. Г. Шевченка належить поезія «Мені однаково, чи буду…»
A) період заслання – «В казематі» (1847-1857 рр.);
Б) ранній період творчості (1837-1843 рр.);
B) період «трьох літ» – «Три літа» (1843-1845 рр.);
Г) останній період творчості (1857-1861 рр.).

3. Укажіть, з якою метою прибули до Івана Вишенського православні співвітчизники.
A) потрапили в негоду і шукали допомоги;
Б) просити повернутися на Україну для захисту православної віри;
B) мали передати гостинці від християн;
Г) спокутувати провини й отримати благословення.

4. Назвіть, до якого твору належить наведений фрагмент.
І не пом’яне батько з сином,
Не скаже синові: – Молись.
Молися, сину: за Вкраїну
Його замучили колись.
A) Леся Українка, «Давня весна»;
Б) Іван Франко, «Іван Вишенський»;
B) Тарас Шевченко, «Мені однаково»;
Г) Леся Українка, «Давня казка».

5. Укажіть, як вплинув на Вишенського візит українців (І. Франко, «Іван Вишенський»).
A) запалив бажання повернутися на Батьківщину;
Б) розчулив, спонукав до солодких спогадів;
B) ніяк не вплинув, залишив байдужим і нечулим;
Г) роздратував, викликав обурення.

6. Укажіть, яким чином Бертольдо надумав впокорити невгамовного поета (Леся Українка, «Давня казка»).
A) лякав довічним ув’язненням;
Б) примушував мовчати, підкуповуючи коштовними подарунками;
B) пропонував княжий титул;
Г) погрожував розправитися з його родиною.

Середній рівень

Завдання 7, 8 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ
7. Установіть відповідність між поданим фрагментом і назвою твору.
A) «Доле, де ти? Доле, де ти?
Нема ніякої!
Коли доброї жаль, боже,
То дай злої, злої!»
Б) «О, скажіть,- ви з України,
із далеких рідних селищ,
що тепер вишневим цвітом
скрізь обсипані стоять».
B) «І погнався лицар хутко
Через доли,через гори,
І спинився під віконцем
У своєї Ізідори».
Г) «Привітай же, моя ненько,
Моя Україно,
Моїх діток нерозумних,
Як свою дитину».

1. І. Франко, «Іван Вишенський».
2. Т. Шевченко, «Думи мої, думи мої».
3. Т. Шевченко, «Минають дні, минають ночі».
4. Леся Українка, «Давня казка».
5. Леся Українка, «Давня весна».

8. Установіть відповідність між цитатами з поезії Т. Шевченка, та художніми засобами виразності.
А) «Доле, де ти? Доле, де ти?                   1. Метафора.
Нема ніякої!»                                               2. Епітети.
Б) «воля… засівала трупом поле…»,         3. Порівняння.
Заховаю змію… коло свого серця»;         4. Риторичні запитання, оклики.
В) «шляхи широкії», «червона калина»,     5. Уособлення.
щире серце»;
Г) «думка, як той ворон»,
«душі козацькії… як та воля, що минулась».

9. Визначте віршований розмір фрагмента поезії.
Хутко в неї під віконцем
Мандоліна залунала,
Із потоку гуків чулих
Серенада виринала.    (подібні тематичні контрольні роботи)

Достатній рівень

Дайте коротку відповідь.
10. Поясніть, у чому, на думку Т. Г. Шевченка, виявляється справжній патріотизм.

Високий рівень

Завдання за вибором. Дайте повну розгорнуту відповідь.
11. Спираючись на власний життєвий досвід і знання художніх текстів, напишіть твір-мініатюру.
А) «Наймізерніше щастя в житті – багатство, найбільше – мудрість» (Г. Лессинг).
Б) «У тій хатині, у раю, я бачив пекло…» Роздуми про долю України (за мотивами поезій Т. Шевченка).

Поделись с друзьями:
Твитнуть