ТЕСТУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 8 КЛАС. СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ІВАН ФРАНКО. ЛЕСЯ УКРАЇНКА)


ВАРІАНТ 2

Початковий рівень

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь
1. Визначте тему поеми Лесі Українки «Давня казка»
A) підсилення ролі митця і мистецтва в суспільному житті;
Б) відкриття соціальної нерівності;
B) піднесення сили мистецтва;
Г) засудження егоїзму і сріблолюбства.

2. Укажіть, що символізує шлях у поезії Т. Г. Шевченка «Ой три шляхи широкії…»
A) про свободу країнському селянинові;
Б) про багатий урожай українському хліборобові;
B) про можливість повернутися додому;
Г) про активну долю, суспільно значущу діяльність.

3. Укажіть, про що благає Бога ліричний герой поезії Т. Г. Шевченка «Минають дні, минають ночі»
A) про свободу країнському селянинові;
Б) про багатий урожай українському хліборобові;
B) про можливість повернутися додому;
Г) про активну долю, суспільно значущу діяльність.

4.  Укажіть, що викликає особливе занепокоєння в ліричного героя поезії Тараса Шевченка «Мені однаково…».
A) його «не пам’яне батько з сином»;
Б) він непобачить Україну;
B) ніхто не згадає сироту;
Г) Україну «злії люди присплять» й ошукають.

5. Назвіть, до якого твору належить наведений фрагмент.
Будь ти нам духовим батьком,
будь нам прикладом високим,
будь молитвою душ наших,
нашим гаслом бойовим…

A) «Думи мої, думи мої…»;
Б) «Мені однаково, чи буду…»;
B) «Іван Вишенський»;
Г) «Давня казка». (також тут можна пройти завдання самостійної з української літератури)

6. Визначте правильне твердження.
A) стопа складається з наголошеного та одного чи двох ненаголошених складів;
Б) стопа є системою пауз як складових ритмомелодики;
B) стопа – це кілька рядків у вірші, об’єднаних певною системою римування;
Г) стопа складається з наголошеного та трьох ненаголошених складів.

Середній рівень

Завдання 7-8 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ
7. Установіть відповідність між поданим фрагментом і назвою твору.
A) «Страшно впасти у кайдани,
Умирать в неволі,
А ще гірше – спати, спати
І спати на волі».
Б) «Прилинув вітер, і в тісній хатині
Він про весняну волю заспівав,
А з ним прилинули пісні пташині,
І любий гай свій відгук з ним прислав».
B) «Чи хто згадає, чи забуде
Мене в снігу на чужині -
Однаковісінько мені».
Г) «Серед них дідусь похилий,
зморщений, сивобородий,
в сіряці на голім тілі,
хрест березовий несе».

1. Т. Шевченко, «Мені однаково, чи буду…»;
2. Т. Шевченко, «Минають дні, минають ночі»;
3. І. Франко, «Іван Вишенський»;
4. Леся Українка, «Давня весна»;
5. Леся Українка, «Давня казка».

8. Установіть відповідність між цитатами з поеми І. Франка «Іван Вишенський» і художніми засобами виразності.
А) «Мати-жалібниця», «Бог – творець»,    1. Метафора.
«природа-мати», «хвилікипучі»,          2. Порівняння.
«срібний вал».                          3. Риторичні запитання.
Б) «тривога зціпила старече серце    4. Епітети.
І заперла дух у груді»,                 5. Уособлення.
«зимний піт лице покрив…».
В) «мов зелена піраміда… Афонська гора»,
«ніч … мов рожева легка хмара».
Г) «Ти хіба не пастир їх»,
«Що сей лист і що сей голос. До кого».

9. Визначте вид строфи фрагмента поезії.
Подалося геть за море
Все одважнеє лицарство;
Там за морем десь лежало
Бусурменське господарствб.

Достатній рівень

Дайте коротку відповідь.
10. Визначте головну думку поезії Т. Г. Шевченка «Мені однаково, чи буду…».

Високий рівень

Завдання за вибором. Дайте повну розгорнуту відповідь.
11. Спираючись на власний життєвий досвід і знання художніх текстів, напишіть твір-мініатюру.
А) «Добре бути вченим, поетом, воїном, але найважливіше залишатися людиною» (М. В. Гоголь ).
Б) «У тій хатині, у раю, я бачив пекло…» Роздуми про долю України (за мотивами поезій Т. Шевченка ).

Перейти до тест контролю 9 клас

Поделись с друзьями:
Твитнуть