ОНЛАЙН ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (В. СОСЮРА. Б. ОЛІЙНИК)

Початковий рівень

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь  
1. Укажіть прізвище автора та назву поезії, з якої взято рядки.
Варіант 1
Руками власними тюрму
Творили ми собі одвічну…
0, будьте прокляті, кому
Назад повернуто обличчя!

A) Б. Олійник «Вибір»;
Б) В. Сосюра «Сад»;
B) Леся Українка «Сафо»;
Г) Б. Олійник «Ринг».

Варіант 2
Життю – ні кінця ні начала,
І вічно по колу землі:
Комусь – лебеді від’ячали,
Когось – веселять журавлі.

A) В. Сосюра «Сад»;
Б) Леся Українка «Сафо»;
B) В. Сосюра «Васильки»;
Г) Б. Олійник «Вибір».

2. Укажіть мотиви, якими пройнята поезія
Варіант 1
В. Сосюри «Любіть Україну».
A) захоплення природою;
Б) заклик любити Україну;
B) дружні стосунки між людьми;
Г) боротьба з ворогами.

Варіант 2
Б. Олійника «Ринг».
A) любов до спорту;
Б) захоплення природою;
B) ода честі та совісті;
Г) дружні стосунки між людьми

Середній рівень

Завдання 3-4 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь
3. Укажіть, що мається на увазі при зображенні
Варіант 1
бою боксерів (Б. Олійник «Ринг»).
A) поєдинок ворогів;
Б) бій без правил;
B) перемога за будь-яку ціну;
Г) напружений стан глядачів;
Д) життєвий поєдинок із проявами нечесності, несправедливості.

Варіант 2
саду (В. Сосюра «Сад»).
A) плодові дерева;
Б) фруктові угіддя;
B) українська душа, народ;
Г) покинуте господарство;
Д) сільськогосподарське угіддя.

4. Виберіть правильне твердження з наведених нижче відповідей тест контроль.
Варіант 1
А) у поезії В. Сосюри «Сад» використано образи-символи;
Б) поезія «Любіть Україну» – зразок інтимної лірики;
В) «Васильки» – приклад громадянської лірики поета;
Г) людина – руйнівник природи (за поезією В. Сосюри «Сад»);
Д) у поезії «Любіть Україну» автор згадує річку Десну.

Варіант 2
A) поезія Б. Олійника «Ринг» – зразок інтимної лірики;
Б) поезія «Ринг» – заклик до боротьби з ворогами;
B) у поезії Б. Олійника «Вибір» використано антитезу;
Г) у поезії «Вибір» ідеться про вибір професії;
Д) Б. Олійник – автор прозових творів.

Достатній рівень

Завдання 5 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ.
5. Установіть відповідність між художнім засобом виразності та його назвою.
Варіант 1
А) «чаклує хижий секундант».
Б)»Той ворог хитрий, як лисиця,
Мені готує рішенець».
В) «Крокує Честь – мій секундант».
Г) «І марно буде, наче миша,
Метатись підлий рефері».

Варіант 2
А) «Як та купина, що горить
Не згора, живе у стежках і дібровах»
Б) «Любіть Україну,
як сонце любіть».
В) «Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну».
Г) «Для нас вона в світі єдина, одна
В просторі солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона
І в кожному серця ударі».

1. Порівняння.
2. Епітет.
3. Метафора.
4. Гіпербола.
5. Уособлення.

6. Упишіть назву птаха, який згадується в поезії
Варіант 1   В. Сосюри «Любіть Україну».

Варіант 2   Б. Олійника «Ринг».

Високий рівень

Дайте повну розгорнуту відповідь.
7. Дайте визначення, наведіть приклади поезій
Варіант 1   патріотичної лірики.    Варіант 2     інтимної лірики.

Поделись с друзьями:
Твитнуть