БЕЗКОШТОВНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (В. ПІДПАЛИЙ. І. МАЛКОВИЧ)

Початковий рівень

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь  
1. Укажіть автора та назву поезії, з якої взято рядки:
Варіант 1
Я розкажу тобі таке,
Чого не зможе інший,
Бо таємницею володіємо
Я та ніч…

А) І. Малкович «Із янголом на плечі»;
Б) Б. Олійник «Вибір»;
В) В. Сосюра «Васильки»;
Г) В. Підпалий «Запросини».

Варіант 2
О мамо, тату, як спитають,
Куди ваш син подався з віч, -
Скажіть: він музику шукає,
Що босою пішла у ніч.

A) В. Підпалий «Запросини»;
Б) І. Малкович «Музика, що пішла»;
B) В. Сосюра «Васильки»;
Г) Б. Олійник «Вибір».

2. Назвіть мотиви, які звучать у поезії
Варіант 1
В. Підшитого «Тихаелегія».
А) всеохоплююча любов автора;
Б) заклик до боротьби з ворогом;
В) засудження зради;
Г) заклик вивчати різні мови.

Варіант 2
І. Малковича «Музик, що пішла».
A) захоплення подорожуванням;
Б) віра в те, що музика живе в кожному;
B) мрія навчитися грі на музичних інструментах;
Г) відчуття музики притаманне тільки людям творчим.

Середній рівень

Завдання 3-4 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь тесту самостійних робіт з української літератури
3. Укажіть, у якій формі побудовано вірш
Варіант 1   «Свічечка букви ї» І. Малковича.
A) риторичне запитання;
Б) монолог автора;
B) звертання;
Г) діалог з читачем;
Д) тавтологія

Варіант 2   «Тиха елегія» В. Підшитого.
A) звертання;
Б) риторичне запитання;
B) діалог з ліричним героєм;
Г) монолог автора;
Д) антитеза.

4. Вкажіть правильне твердження.
Варіант 1
A) «Тиха елегія» В. Підпалого – прозовий твір.
Б) поезія Б. Олійника «Ринг» – зразок інтимної лірики.
B) «Тиха елегія» В. Підпалого – прозовий твір.
Г) у поезії «Запросини» В. Підпалого наявні елементи казки.
Д) «Музика, що пішла» І. Малковича – музичний твір.

Варіант 2
A) поезія І. Малковича «Із янголом на плечі» побудована на біблійних образах.
Б) поезія В. Сосюри «Васильки» – зразок патріотичної лірики.
B) «Тиха елегія» В. Підпалого – прозовий твір.
Г) поезія В. Підпалого «Запросини» – запрошення на свято.
Д) «Музика, що пішла» І. Малковича – драматичний твір.

Достатній рівень

Завдання 5 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ.
5. Установіть відповідність між назвою поезії та поданим уривком тексту.
Варіант 1
A) «Віє вітер вировий, // Виє Ірод моровий,
Маятник все дужче бухка, // стогне янгол ледь живий…»
Б) «Візьму собі землі окраєць, // Піду блукати по світах, -
Хай тільки вітер завиває // В моїх розхристаних слідах…»
B) «Я розкажу тобі таке,// Чого не зможе інший,
бо таємницею володіємо я та ніч…»
Г) «Коли мене питають: «Рідну мову
Чи зміг би проміняти на чужу.
Моя дружина сину колискову
Співає тихо. Ліпше не скажу…»

1. І. Малкович «Музика, що пішла».
2. В. Підпалий «Тиха елегія».
3. І. Малкович «Із янголом на плечі».
4. Підпалий «Запросини».
5. В. Сосюра «Сад»

Варіант 2
A) «Навіть якщо не дійдемо – ходімо».
Б) «… не можна покладатися тільки на солов’їв, дитино».
B) «Коли вона плелася в коси -
Чом, скрипко, відвернулась пріч.
Як музику пустила босу
В таку непевну, звабну ніч».
Г) «Йде в ніде, в не вороття, йде лелійно, як дитя,
і жене його у спину сірий маятник життя…»

1. І. Малкович «Музика, що пішла».
2. В. Підпалий «Запросини».
3. І. Малкович «Свічечка букви «ї».
4. І. Малкович «Із янголом на плечі».
5. Б. Олійник «Вибір».

6. Упишіть образ-символ, який використано в поезії
Варіант 1    І. Малковича «Із янголом на плечі».

Варіант 2    І. Малковича «Музика, що пішла».

Високий рівень

Дайте повну розгорнуту відповідь.
7. Продовжіть висловлювання, поясніть своє розуміння поняття.
Варіант 1    «Оптимізм – це…»        Варіант 2    «Гуманізм – це…»

Перейти до українська література тест контроль відповіді

Поделись с друзьями:
Твитнуть