ТЕСТ КОНТРОЛЬ ОНЛАЙН. СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (В. СОСЮРА, Б. ОЛІЙНИК, В. ПІДПАЛИЙ, І. МАЛКОВИЧ)

ВАРІАНТ 1

Початковий рівень

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь
1. Укажіть символічне число, яке неодноразово повторюється в поезії В. Підпалого «Запросини».
А)три;
Б) сім;
В) дванадцять;
Г) один.

2. Укажіть правильне визначення. Амфібрахій – це
A) двоскладовий віршовий розмір з наголосом на першому складі;
Б) трискладовий віршовий розмір з наголосом на третьому складі;
B) трискладовий віршовий розмір з наголосом на другому складі;
Г) двоскладовий віршовий розмір з наголосом на другому складі.

3. Укажіть, що символізує чорний крук у поезії В. Сосюри «Сад».
A) поразку під час бойових дій;
Б) зовнішнього ворога, який посягає на незалежність держави;
B) присмерк втраченої національної гідності й незалежності;
Г) внутрішнього ворога (власні недоліки нації – інертність, збайдужілість).

4. Укажіть, до якого твору належить наведений фрагмент.
Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі…

A) В. Сосюра, «Любіть Україну»;
Б) Б. Олійник, «Вибір»;
B) В. Підпалий, «Тиха елегія»;
Г) І. Малкович, «Із янголом на плечі».

5. Укажіть ідеї поезії В. Підпалого «Запросини».
A) уславлення патріотизму, віри у майбутнє своєї держави;
Б) уславлення оптимізму, упевненості в собі й відчуття правильно обраного шляху;
B) засудження самовпевненості ліричного героя, недалекоглядності у виборі майбутнього;
Г) піднесення творчої й натхненної праці.

6. Укажіть, хто виступає ліричним героєм у вірші І. Малковича «Музика, що пішла».
А) музика;
Б) «непевна, звабна ніч»;
В) скрипка;
Г) особа, думки і почуття якої виражено у вірші.

Середній рівень

Завдання 7-8 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ
7. Установіть відповідність між поданим фрагментом і назвою твору.
A) «Коли мене питають: «Україну чи зможеш
ти забуть на чужині.» -кричу: «Кладіть
отут у домовину живим!.. Однаковісінько мені».
Б) «Любіть у коханні, в труді, у бою,
як пісню, що лине зорею.
Всім серцем любіть Україну свою -
і вічні ми будемо з нею».
B) «Ти, дитино, покликана захищати своїми
долоньками крихітну свічечку букви ї».
Г) «Так же буде поле, як тепер, синіти,
і хмарки летіти в невідомий час».

1. В. Сосюра, «Васильки»;
2. В. Підпалий, «Тиха елегія»;
3. В. Сосюра, «Любіть Україну»;
4. І. Малкович, «Свічечка букви ї»;
5. Б. Олійник, «Ринг».

8. Установіть відповідність між наведеним прикладом та художнім засобом виразності.
A) «Вічнаколиска», «чеснийбій»;
Б) «таємницею володіє моята ніч… – ніч осіння довга»;
B) «почесть чоло обів’є», «гойдається вічна колиска»;
Г) «Ходімо! Навіть якщо не дійдемо, – ходімо!»

1. Метафора.
2. Епітети.
3. Риторичні фігури, оклики, запитання.
4. Алегорія.
5. Порівняння

9. Поясніть значення вислову із твору «Вибір»:
«зіниця нової зорі» _________________________

Достатній рівень

Дайте коротку відповідь.
10. Визначте тему та ідею поезії І. Малковича «Із янголом на плечі».

Високий рівень

Завдання за вибором. Дайте повну розгорнуту відповідь.
11. Спираючись на власний життєвий досвід і знання художніх текстів, напишіть твір-мініатюру.
А) Поетичний образ України в поезіях В. Сосюри.
Б) «Хай оживає істина стара: людина починається з добра» (за творчістю І. Малковича).

Див. 8 клас самостійні та тематичні контрольні роботи

Поделись с друзьями:
Твитнуть