ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 8 КЛАС. СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (В. СОСЮРА, Б. ОЛІЙНИК, В. ПІДПАЛИЙ, І. МАЛКОВИЧ)

ВАРІАНТ 2

Початковий рівень

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь
1. Укажіть, до якого твору належить наведений фрагмент.
Моя заступнице й порадо,
безсмертя суджене тобі!..
Бо ти – як мати в рідній хаті,
як джерело із глибини…
A) В. Підпалий, «Запросини»;
Б) І. Малкович, «Свічечка букви ї»;
B) В. Підпалий, «Рідна мова»;
Г) В. Сосюра, «Васильки».

2. Укажіть правильне визначення. Анапест – це
A) двоскладовий віршовий розмір з наголосом на першому складі;
Б) трискладовий віршовий розмір з наголосом на останньому складі;
B) трискладовий віршовий розмір з наголосом на першому складі;
Г) двоскладовий віршовий розмір з наголосом на другому складі.

3. Визначте ідею поезії В. Підпалого «Тиха елегія».
A) піднесення справжнього патріотизму, що вищий за гучні слова;
Б) уславлення можновладців-патріотів, які дбають про майбутнє України;
B) піднесення краси України – її річок, озер і степів;
Г) уславлення рідної мови – основи національної незалежності нації.

4. Укажіть, до якого твору належить наведений фрагмент.

…В рідній хаті,
як джерело із глибини,
в голодні дні, у дні багаті,
і на вогнях, і при багатті -
ти від колиски до труни!..

A) В. Підпалий,»Запросини»;
Б) В. Сосюра, «Васильки»;
B) В. Підпалий, «Рідна мова»;
Г) В. Сосюра, «Сад».

5. Назвіть заповітне бажання, яке висловлює ліричний герой поезії І. Малковича «Музика, що пішла».
A) мандрувати по світах;
Б) не засмучувати батьків;
B) купити скрипку;
Г) відновити душевну гармонію.

6. Виберіть правильне визначення метафори як засобу художньої виразності.
A) Перенесення ознак одного предмета або явища на інші на основі подібності чи протиставлення;
Б) зіставлення предметів на основі їх подібності;
B) поетичне перебільшення;
Г) художнє означення.

Середній рівень

Завдання 7-8 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ
7. Установіть відповідність між поданим фрагментом і назвою твору.
A) «Хтось застромив у серце шило
В чеканні марному весни.
В саду розкішному лишились
Одні пеньки та бур’яни».
Б) «Так же буде поле, як тепер, синіти,
І хмарки летіти в невідомий час…»
B) «Візьму собі землі окраєць,
піду блукати по світах, -
хай тільки вітер завиває
в моїх розхристаних слідах «.
Г) «А в холодному небі
золотий човен
із хмари на хмару, на хмару
із хмари – і на місці».

1. В. Підпалий, «Запросини»;
2. В. Сосюра, «Сад» («В огні нестримної навали…»);
3. В. Сосюра, «Васильки»;
4. І. Малкович, «Музика, що пішла»;
5. В. Підпалий, «Тихаелегія».

8. Установіть відповідність між цитатою з поезії В. Підпалого та художніми засобами виразності.
A) «Гори зійшлися», «шляхи зв’язалися, зв’язалися, зв’язалися»;
Б) «золотий човен», «холодне небо»;
B) «Мова… як джерело із глибини, як мати в рідній хаті»;
Г) «О мово рідна!», «Моя заступнице й порадо!»

1. Метафори.
2. Риторичні запитання, оклики.
3. Епітети.
4. Порівняння.
5. Уособлення.

9. Визначте віршовий розмір фрагмента поезії В. Підпалого «Рідна мова».

0 мово рідна! В рідній хаті,
як джерело із глибини,
в голодні дні, у дні багаті,
і на вогнях, і при багатті -
ти від колиски до труни!..

Достатній рівень

Дайте коротку відповідь.
10. Охарактеризуйте образ України в поезії Володимира Сосюри «Сад».

Високий рівень

Завдання за вибором. Дайте повну розгорнуту відповідь.
11. Спираючись на власний життєвий досвід і знання художніх текстів, напишіть твір-мініатюру.
А) У чому полягає сенс життя. (За поезіями Б. Олійника)
Б) «До яких роздумів спонукає поезія В. Підпалого «Тиха елегія»"?

Пройти тест контроль українська мова та література 8 клас

Поделись с друзьями:
Твитнуть