ТЕСТУВАННЯ ТА САМОСТІЙНІ РОБОТИ 8 КЛАС. НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА (І. КАРПЕНКО-КАРИЙ)

Початковий рівень

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь  
Варіант 1
1. Назвіть справжнє прізвище Івана Карпенка-Карого.
A) Тарковський;
Б) Садовський;
B) Саксаганський;
Г) Тобілевич.

Варіант 2
Укажіть, на згадку про кого І. Карпенко-Карий назвав хутір «Надія».
A) про сестру;
Б) про дружину;
B) на честь відомої співачки;
Г) про матір.

2. Укажіть, про що говорить Герасим Калитка у наведеному фрагменті.
Варіант 1
«Я кращого слова від роду не чув, як пташка
защебетала перший раз весною, так радісно
зробилось на серці від цього слова.
Скажіть ще раз це слово, скажіть, куме!»
A) про землю;
Б) про те, що фальшиві гроші годяться;
B) про одруження сина Романа;
Г) про прихід весни.

Варіант 2
» Божа ти дочечко! Як радісно загрібати
тебе докупи, в одні руки…
Приобрітав би тебе без ліку».
A) про придане;
Б) про пшеницю;
B) про худобу;
Г) про землю.

Середній рівень

Завдання 3-4 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь
Варіант 1
3. Укажіть, у якому році було створено першу українську театральну трупу.
A) 1882 р.; Б) 1883 р.; B) 1884 р.; Г) 1885 р.; Д) 1886 р.

Варіант 2
3. Укажіть, хто був ініціатором створення першої української театральної трупи.
A) М. Кропивницький;
Б) І. Карпнеко-Карий;
B) М. Старицький;
Г) М. Садовський;
Д) М. Заньковецька.

4. Виберіть правильне твердження.
Варіант 1   Корифей – це:
A) професійний актор;
Б) початківець у сфері мистецтва;
B) знавець природи;
Г) самодіяльний актор;
Д) видатний діяч у певній сфері мистецтва.

Варіант 2    До театру «корифеїв» входили:
A) І. Карпенко-Карий, П. Саксаганський, М. Садовська-Барілотті;
Б) М. Кропивницький, Леся Українка, І. Франко;
B) М. Лисенко, Г. Квітка-Основ’яненко, Б. Грінченко;
Г) М. Заньковецька, Панас Мирний, М. Лисенко;
Д) І. Карпенко-Карий, М. Лисенко, М. Старицький.

Достатній рівень

Завдання 5 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ.
5. Установіть відповідність між рисою характеру персонажа та наведеним фрагментом
Варіант 1     Герасим Калитка.
A) «Ох, земелько, свята земелько – Божа ти дочечко!
Як радісно тебе згрібати докупи, в одні руки…»
Б) «Ну й зроблені, ну й зроблені – прямо настоящі, і не кажи… Як дві каплі води, всі однакові…»
B) «Одріж собі скибку, подавись ти нею, а то однеси назад».
Г) «Худобу ганять в празник гріх. Блажен чоловік, іже скоти милує».

1. Жадібний.
2. Хазяйновитий.
3. Виявляє любов до землі.
4. Легковірний. Виявляє любов до ближнього.

Варіант 2    Параска.
А) «Та й я ж цілісінький тиждень на ногах і роблю не покладаючи рук!»
Б) «Бий, бодай тобі руки посохли! І ззамолоду з синяків не виходила, бий і на старість!»
В) «Не хочу я нікого за невістку, опріч Мотрі. Сам казав, що будеш сватать; діти полюбились, я до неї привикла, вона до мене…»
Г) «А, Господи, Господи! Бач, яке нещастя скоїлось; чула моя душа, що з ним щось недобре діється».

1. Наполеглива.
2. Працьовита.
3. Переживає за чоловіка.
4. Образлива.
5. Жадібна.

6. Назвіть художній засіб, вжитий у рядках:
Варіант 1
«І бумага зелена, мов земля, укрита рястом!..»

Варіант 2
«Диханіє спирає… а скотини, а овець розведу – земля під товаром буде стогнать…»

Високий рівень

Дайте повну розгорнуту відповідь.
7. Дайте визначення драматичного твору (для обох варіантів), назвіть особливості
Варіант 1      трагедії.          Варіант 2     комедії.

Тест контроль українська мова та література для 9 класу

Поделись с друзьями:
Твитнуть