САМОСТІЙНІ РОБОТИ ОНЛАЙН 8 КЛАС. З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ (ВОЛОДИМИР ДРОЗД)


Початковий рівень

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь  
1. Укажіть, про що йдеться в наведеному уривку з повісті В. Дрозда «Ирій».
Варіант 1
«…затріпотіла крильми, кукурікнула сиплим голосом молоденького півня та, залишивши в дядьковій долоні хвоста, пурхнула на вербу».
A) про зозулю;
Б) про грушу;
B) про домашню курку;
Г) про казкового птаха.

Варіант 2
«…вона зіп’ялася на лозові ноженята та подріботіла по стежці у вишняки, вихиляючи гладкими, опасистими боками, наче пакульська фельдшериця».
А) про іграшку;
Б) про маленьку дівчинку;
В) про корзину;
Г) про Параску.

2.    Укажіть, чим кінь Шептало відрізнявся від решти коней (за оповіданням В. Дрозда «Білий кінь Шептало»).
Варіант 1                           Варіант 2
A) був білої масті;             А) жив у полі;
Б) був гнідим;                    Б) не любив гурту, тримався осторонь;
B) був дуже старим;         В) був сірої масті;
Г) вмів розмовляти.          Г) любив їздити до міста.

Середній рівень

Завдання 3-4 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь
3. Виберіть правильне твердження.
Варіант 1     За повістю В. Дрозда «Ирій».
A) у повісті піднімається питання скрутного життя на селі;
Б) проблема стосунків у сім’ї є головною у творі;
B) розглядається питання стосунків у шкільному середовищі;
Г) повість «Ирій» – приклад алегорично-химерного твору;
Д) порушується питання професійної приналежності.

Варіант 2    За повістю В. Дрозда «Білий кінь Шептало».
А) образи твору мають алегоричну основу;
Б) кінь Шептало не повернувся на конюшню;
В) Шептало був гнідим;
Г) конюх Степан не любив коней, тому часто їх бив;
Д) Шептало дуже любив свій табун.

Варіант 1
4. Визначте рядок, в якому зазначено проблеми, порушені в оповіданні В. Дрозда «Білий кінь Шептало».
A) проблема знищення природних багатств, рідкісних рослин;
Б) збереження навколишнього середовища;
B) проблема людини в суспільстві, її знеособлення, питання дійсності та мрії;
Г) питання збереження деяких видів тварин;
Д) питання міжособистісних стосунків у робочому колективі.

Варіант 2
4. Виберіть рядок, у якому названо химерні образи повісті В. Дрозда «Ирій».
A) Михайлова мати Параска, дядько Денис;
Б) Ирійська школа, в якій навчався Михайло;
B) образ «дівчини з календаря», учні 9 класу Ирійської школи;
Г) директор школи, баба Одарка;
Д) казковий Ирій, груші на вербі, пиріжки з повидлом, які літали.

Достатній рівень

Завдання 5 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ.
Варіант 1
5. Установіть відповідність між цитатою та художнім засобом (за повістю В. Дрозда «Ирій»).
A) «Пакуль – це країна, куди щовесни повертаються з сонячного, казково щедрого на барви ирію перелітні птахи…»
Б) «Зорі зійшли з неба і в ясно-білих полотняних сорочках повсідалися на лисогір’ї довкола мене, обхопивши довгими променистими руками голі коліна».
B) «Я ж, защіпнувши за дядьком хвіртку на сто двадцять сім гаків…»
Г) «А від перехрестя вулиць пливла назустріч мені школа, білий повітряний замок, що лелітливо мінився, наче марево в степу спеченого дня…»

1. Уособлення
2. Гіпербола
3. Порівняння
4. Епітети
5. Іронія.

Варіант 2
5. Встановіть відповідність між цитатою та рисою характеру (за оповіданням В. Дрозда «Білий кінь Шептало»).
A) «Коли вже бути відвертим до кінця, то він соромився упряжі, соромився становища робочої худобини, яку вільно запрягати, стьобати батогом кожному Степанові».
Б) «Вони, люди, знають: на Шептала можна покластися. Такий покірний і роботящий, тільки віжок торкнись, уже чує, вже розуміє, підганяти не доводиться».
B) «Вийшовши на сизу піщану косу і, струсивши воду, відчув себе таким сильним. покірність. Що знову заіржав, цього разу грізно та бойовито, перегукуючись з громами».
Г) «Коли звівся на ноги, вже не був білим конем; до ранку земля підсохне, обсиплеться, і він стане таким же сірим, яким був досі».

1. Терплячість, покірність.
2. Небажання виділятися.
3. Удавана
4. Відчуття волі.
5. Сила волі.

6. Упишіть основний художній засіб, використаний В. Дроздом
Варіант 1   в оповіданні «Білий кінь Шептало».

Варіант 2   у повісті «Ирій».

Високий рівень

Поясніть, як ви розумієте.
Варіант 1   Вміння зберегти індивідуальність – це…

Варіант 2   Особисто для мене Ирій – це…

Всі завдання самостійної українська література

Поделись с друзьями:
Твитнуть