ТЕСТИ КОНТРОЛЬ УКРАЇНСЬКА МОВА БЕЗКОШТОВНО. РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ)

ВАРІАНТ 1

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь
1. Поширеним звертанням ускладнене речення:
A) Слово, моя ти єдиная зброє, ми не повинні загинуть обоє (Леся Українка).
Б) Всю кров тобі, Вітчизно, завжди готові ми віддати (В. Сосюра).
B) Який ти, світе, теплий і широкий! (А. Малишко)
Г) Чи не продали б ви, чоловіче, тої ялинки, що росте в вашім садочку? (М. Коцюбинський)

2. Вставним словом ускладнене речення (розділові знаки пропущено):
A) Тихе блідо-блакитне море здається спить (М. Коцюбинський).
Б) Мені осіння ніч короткою здається (Леся Українка).
B) Де зараз ви кати мого народу? (В. Симоненко)
Г) По обидва боки левад видно на косогорах густі садки (І. Нечуй-Левицький).

3. Вставним реченням ускладнене речення (розділові знаки пропущено):
A) Власне кажучи щороку відкриття полювання буває двічі (Остап Вишня).
Б) Можливо були ми квітками в одному суцвітті чи просто сусідніми днями в спекотному літі (І. Андрощук).
B) Відцвів воронець облетіли на вітрах маки польові рано вони зацвітають і швидко гаснуть зате літо смагляве вже виглядає із-за кучугур (О. Гончар).
Г) Не можна кажуть людині помолодшати а подобрішати завжди можна (О. Гончар).

4. Знак оклику при звертанні вживається в реченні (розділові знаки при звертаннях пропущено):
A) Моя біографія друзі сягає в далекі ті дні, коли мене бусол на лузі підкинув батькам навесні (Д. Білоус).
Б) Залишимо дорогі батьки в серцях наших синів усю красу навколишнього світу, все багатство сердець наших предків (В. Сухомлинський).
B) Моя ти любо Мій ти друже Не ймуть нам віри без хреста, не ймуть нам віри без нона раби, невольники недужі (Т. Шевченко).
Г) Бідна волошко чому ти у житі, а не на клумбі волієш рости? (М. Рильський).

5. Звертання або вставні слова не передають ставлення до адресата в реченні:
A) Спи, дитиночко кохана! Баю, люлі, бай (О. Олесь).
Б) Це була, по-перше, держава з необмеженою владою монарха над підлеглими (М. Попович).
B) Пробач мені, далекий друже, що згадку затягли дими, хоч у свої серця байдужість не смієм поселяти ми (В. Крищенко).
Г) Зачерпнімо, любі друзі, ми води одним відерцем! (П. Тичина)

6. Фразеологічним висловом із звертанням ускладнене речення:
A) Признаться, ніде правди діти, і я гуляючи прожив (Л. Глібов).
Б) Вискочив, як Пилин з конопель (Народна творчість).
B) Заплач, Матвійку, дам копійку (Народна творчість).
Г) Який Сидір, така й Гапка, який кожух, така й латка (Народна творчість).

У завданнях 7-9 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою. Дивіться інші тести контроль відповіді
7. Установіть відповідність між реченням і вставною конструкцією в ньому (розділові знаки пропущено).
1) Звертання;
2) вставнеслово;
3) вставне словосполучення;

А. Кажуть немовби вогоньпайперше обернувся в повітря (М.Зеров).
Б. Рідна мати моя ти ночей не доспала… (А. Малишко)
В. Час летів немов на крилах і мов сон життя минало (Леся Українка).
Г. Так що мати каже уже косо розписуєшся? (В. Дрозд)

8. Установіть відновілність між вставним словом (словосполученням) і реченням, у якому воно має бути указаним у дужках за значенням.
А. (відтінок невпевненості) земля тут прагне нестримно виявити всю свою щедрість, порадувати людей усім найкращим, що тільки може їм дати (О. Гончар)
Б. (відтінок припущення) сад дрімає в мені, в моїй просвітленій душі (С. Сердюк).
В. Це (переконання) був він (В. Винниченко).
Г. Довго стояла вода весняна (джерело повідомлення) (О.Довженко).

1) Без всякого сумніву;
2)а може;
3)пам’ятаю.

9. Установіть відповідність між реченням і розділовими знаками нри вставному реченні, які в ньому пропущено.
1) Кома;
2) тире;
3) дужки.

А. Там батько плачучи з дітьми/ а ми малі були і голі/ не витерпів лихої долі, помер на панщині (Т. Шевченко).
Б. На нашу думку/ ніхто не зважив.
В. Мідні браслети / як вважають сірійські медики / запобігають розповсюдженню тяжких хвороб.
Г. Пісні його /я знав/ подобались дівчині (В. Винниченко).

Прочитайте текст тесту тематичного оцінювання. Виконайте завдання 10-11 до нього
(1) Мабуть природа створила хлібну зернину в мить такого високого натхнення, в мить щедрого осяяння, яке потрачене нею і на саму людину. (2) І в чи не найголовнішому слові нашої мови «життя» предки не лише воздали заслужену хвалу житу-годувальнику, а визнали його правічні заслуги в долі людства. (3) В зернину, в цей маленький тугий злиточок матерії стільки вкладено життєвої мудрості, добра і віри в безсмертя, що його таїна й досі здається нам магічною. (4) Все у нас від нього, від хліба. (5) А втім і самі ми, кожен із нас – дитина своїх батьків, свого народу й хліба.

(В. Яворівський)

10. Позначте речення, у яких пропущено розділові знаки.

11. Позначте речення, ускладнені вставною конструкцією.

12. Напишіть діалог (7-8 реплік) «Цікава екскурсія«, використовуючи звертання та вставні слова.

Поделись с друзьями:
Твитнуть