ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 8 КЛАС. РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ)


ВАРІАНТ 2

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь
1. Поширеним є звертання у реченні:
A) Моя Вітчизно дорога, яка в тобі горить снага! (А. Малишко)
B) Україно! Слався нивами, слався рідними людьми! (Т. Масенко)    
В) Вийся, жайворонку, вийся над полями, розважай людську тугу ти піснями (М. Рильський).
Г) Сій, сіваче, в людські груди правди вічної зерно (П. Грабовський).

2. Вставне слово є в реченні (розділові знаки пропущено):
A) Вставай же, сонце! Слався, дух творчості людської! (М. Бажан)
B) Увечері, бувало, сидимо, задумаюсь, затихну, засумую (В. Симоненко).
В) Безперечно, осика відіграє вельми важливу роль у народній медицині (Г. Булашев).
Г) Відчиняли люди широко ворота поливали на щастя дорогу щоб завжди таким багатим був двір (І. Цюпа).

3. У якому рядку даного тестування з української мови є вставні речення (розділові знаки пропущено)?
A) Я мабуть мину як я до вокзалу їхав (Остап Вишня).
Б) Можливо грека трохи дивували суворих скіфів грізні ритуали. Він може часом щось і не второпав а часом грек бувало й торопів (Л. Костенко).
B) Про літературу кажуть нехай не буде це прийнято як тривіальність що література є дзеркалом життя (Ю. Смолич).
Г) У кожному ділі с свої майстри і своє так би мовити натхнення (О. Гончар).

4. Знак оклику при звертанні вживається в реченні (розділові знаки при звертаннях пропущено):
A) Мій рідний сину бійся нічиїх, вони завжди безликі і холодні (В. Крищенко).
Б) Ти наше диво калинове кохана материнська мово (Д. Білоус).
B) О слово рідне Орле скутий Чужинцям кинуте на сміх! (О. Олесь).
Г) Не вам в мережаній лівреї донощики і фарисеї за правду пресвятую стать (Т. Шевченко).

5. Звертання або вставні слова не передають ставлення до адресата в реченні:
A) Співуча, солов’їна мово-мамо! Перед тобою – сонячні мости (Н. Шутенко).
Б) Республіка повинна, є одного боку, задовольняти свої потреби в кадрах, а з другого – на договірних основах задовольняти прохання близьких і далеких сусідів (В. Русанівський).
B) На щастя, сом пішов берегом, і я, слава Богу, встиг ухопитися за кущ (Остап Вишня).
Г) Рости, рости, моя пташко, мій маковий цвіте (Т. Шевченко).

6. Фразеологізмом є вставна конструкція в реченні:
A) Скачи, Данило, хоч тобі не мило (Народна творчість).
Б) Хапай, Петре, поки тепле (Народна творчість).
B) Тепер само собі стоїть деревце молоденьке, сміється, шелестить (раденьке, що дурненьке!) (Л. Глібов)
Г) Хоч нічого не виходить, а ти, Марку, грай! (Народна творчість)

У завданнях 7-9 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
7. Установіть відповідність між реченням і словом (словосполученням), яким воно ускладнене.
1) Звертання;
2) вставне слово;
3) вставне словосполучення;

А. Воно мені мабуть так мало бути (М. Вінграновський).
Б. Боявся єси Тарасе що вмреш на чужині між чужими людьми (П. Куліш)
В. Стежина неначе лоза виноградна пнеться по білій стіні гори (Д. Павличко).
Г. Була то правду кажучи звичайна крамарська буда яких безліч в Італії (Леся Українка).

8. Установіть відповідність між реченням і вставним словом (словосполученням) за указаним у дужках значенням.
1) Погода зіпсувалась, (відтінок припущення) буде штормове попередження.
2) Сонце сховалось за хмари, (відтінок незадоволення) буде дощ.
3) Десь на обрії блиснуло, (відтінок впевненості) буде гроза.

А. Як на зло;
Б. принаймні;
В. мабуть;
Г. безперечно.

9. Установіть відповідність між реченням та розділовими знаками при вставному реченні, які в ньому пропущено.
1) Кома;
2) тире;
3) дужки.

А. Віктор глянув на батька, на його довгі вуса, на примружені очі /їх так мружив тільки тато/, і серце огорнули тепло і ніжність (О.Цонченко).
Б. Нарешті настав той день /мусив же він колись настати! /коли Порфира переводять у вищий ранг (О. Гончар).
В. І /все-таки / до тебе думка лине, мій назапащений, нещасний краю… (Леся Українка)
Г. Малишко /як мені здається/ зумів осягнути саму душу народної поезії, внутрішні закони її розвитку (О. Гончар).

Прочитайте текст. Виконайте завдання 10-11 до нього
(1) На кожному крилі городу росли кущі барвінку. (2) Здавалось що він і зимою зеленіє, бо коли танули сніги, то на світ пробивалось його туге зелене листя, незмучене холодом, нескаліче- не морозом. (3) А коли повітря ставало ио-материнськи м’яким та лагідним, то барвінок зацвітав, зацвітав так наче небо бризнуло на землю живою своєю блакиттю, зацвітав так, немов дитячі очі землі дивились на тебе довірливо. (4) Баба гнівалась, коли зривали барвінковий цвіт. (5) Вона взагалі ніколи не могла премиритися з тим, що квітку зривають.

(Є. Гуцало).

10. Позначте речення, у якому допущено орфографічну помилку.

11. Позначте речення, у яких допущено пунктуаційну помилку.

12. Напигпітьдіалог(7-8 реплік) «Неймовірна пригода», використовуючи звертання та вставні слова.

Поделись с друзьями:
Твитнуть