УКРАЇНСЬКА МОВА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ. РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ


Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Укажіть речення, у якому відокремлений другорядний член є:
Варіант 1                                                      Варіант 2
узгодженим означенням                  неузгодженим означенням
A) Небо було високе, із сліпучою голубінню, без жодної хмаринки (Г. Тютюнник).
Б) У всіх, крім слов’янських, мовах черегпню називають солодкою вишнею (М. Артеменко).
B) 3 жовтуватого, аж золотого, місячного сяйва випливає сивоголовий і сивобородий батько (М. Стельмах).
Г) Замість робитися майстрами часу, ми стали його бранцями (О. Забужко).

2. Укажіть речення, у якому відокремлений член є:
Варіант 1                                      Варіант 2
прикладкою                                   обставиною
A) Кожне з цих дітей мас ждати зустрічі з тобою, вчителькою, як радісної події (О. Гончар).    
Б) Аптекар з Атланти Джон ГІембертон уявити не міг, наскільки визначним для людства виявиться 8 травня 1886 року (3 журналу).
B) Рано-вранці він, як завжди, почав натхненно експериментувати (3 журналу).
Г) Всі, крім поранених, підвелись і присунулись до нього (О. Довженко).

Завдання 3 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
3. Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.
Варіант 1                                 Варіант 2
Речення 1                                    Речення 2
1) А вона ж то стояла, підійшовши під благословеніє, хороша да прехороша (П. Куліш).
2) Сухі дрова спалахували, потріскуючи.

A. Фразеологічним дієприслівниковим зворотом;
Б. обставиною з уточненням попередньої обставини;
B. дієприслівниковим зворотом;
Г. одиничним дієприслівником, що означає додаткову дію.

Прочитайте текст завдання самостійної роботи. Виконайте завдання 4-5 до нього.
(1) Мирослава впала на ноги, непускаючи своєї зброї. (2) Звалившись несподівано в пропасть, вона, проте, не ночувала ані на хвилю страху, а тільки почала озиратися довкола, щоб доглядіти який вихід. (3) Зразу не могла нічого виразно добачити, але швидко побачила такий вид педалі як на п’ять кроків перед нею лежала величезна ведмедиця і гнівними очима гляділа на несподіваного гостя.

(І. Франко)

4. Укажіть речення, у яких наявна помилка:
Варіант 1                                          Варіант 2
орфографічна                                    пунктуаційна

5. Речення ускладнене
Варіант 1                                          Варіант 2
однорідними членами        дієприслівниковим зворотом

6. Уведіть у речення й упишіть відокремлену обставину, виражену:
Варіант 1                                                      Варіант 2
одиничним дієприслівником        дієприслівниковим зворотом
                          У неділю ми пішли на озеро.

Поделись с друзьями:
Твитнуть