ТЕСТИ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ БЕЗКОШТОВНО. РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ


ВАРІАНТ 2

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь
1. Виділений член речення не відокремлюється у реченні:
A) Краще вмерти стоячи як жити па колінах (Народна творчість).
Б) Я йшов швидко не дивлячись собі під ноги.
B) І ми жартуючи погнали чужі ягнята до води (Т. Шевченко).
Г) Натомившись спить дочка його рідна, у світі едина (І. Нехода).

2. Відокремленим уточнюючим другорядним членом ускладнене речення:
A) Десь далеко за темною смугою лісу обізвався грім (С. Васильченко).
Б) Віз м’яко котився ще не в’їждженою дорогою (М. Стельмах).
B) Омиті музикою згадок сади ковтають пил міжселищних доріг (Л. Костенко).
Г) Настала осінь з вітрами холодними з дощами дрібними (Леся Українка).

3. Відокремленим неузгодженим означенням ускладнене речення:
A) Світло-сірі лінії тяглися аж до горизонту і губилися там, у крутому місиві (В. Шевчук).
Б) Нарешті сніг закружляв, ланатий і сріблястий (Панас Мирний).
B) За Мотрею стояв Карно, у вузькій сорочці з короткими та вузькими рукавами, в широких білих штанях з товстого полотна (І. Нечуй-Левицький).
Г) Згори мені було видно все село – велике, незграбно розкидане між яругами та спадистими косогорами (Г. Тютюнник).

4. При відокремленні одиничного дієприслівника помилку допущено в реченні:
A) Буває, зупиняться вчителі просто серед вулиці, нритихпувши, проводжають той летючий гомін (О. Гончар).
Б) Щохвилі творим ми нове, йдучи, співаючи і мислячи (В. Бичко).
B) Якби ви знали паничі, де люди плачуть, живучи… (Т. Шевченко)
Г) Десь за ланами гомонів, затихаючи, грім (С. Васильченко).

5. Виділений відокремлений член є обставиною в реченні:
A) Соняхи, щирі огпепоклонпики, сходу кивають златоголовою (А. Малишко).
Б) Чіпка, наперекір світові й людям, якийсь веселий, радий (Панас Мирний).
B) Вірний син трудової поневоленої України, Шевченко став пайглибшим виразником народних дум і надій… (О. Гончар)
Г) Дивлячись на людей, усміхався і мій батько – великий добрий чоловік (О.Довженко).

6. Помилку допущено при побудові речення в рядку:
A) Згідно з розкладом, поїзд із столиці прибув до Харкова о шостій тридцять.
Б) Працюючи вправно і зосереджено, він закінчив контрольну роботу найпершим у класі.
B) Не зважаючи на втому, нам запропонували поїхати па екскурсію.
Г) Розписуючи хати, майстри використовували фарби переважно рослинпого походження.

У завданнях 7-9 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою (тест контоль відповіді).
7. Установіть відповідність між реченням і відокремленим членом у ньому.
1) Відокремлене означення;
2) відокремлена прикладка;
3) відокремлена обставина.

А) З глини, наприклад, споруджували будівлі, виготовляли посуд, на глиняних табличках писали (В. Мезенцев).
Б) В очеретах житиме Порфир, у своїй очеретяній    республіці (О. Гончар).
В) Земля, моя всеплодющая мати, сили, що в твоїй живе глибині, дай і мені (І. Франко).
Г) Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори (Л. Костенко).

8. Установіть відповідність між словосполученнями обох стовпчиків, утворивши фразеологізм з відокремленим членом речення.
1) Не розбивши крашанки…              А. …не бери руками;
2) Не терши, не м’явши…                   Б. …раз одріж;
3) Не поговоривши з головою…         В. …не їсти калача;
Г. …не спечеш яєчні.

9. Установіть відповідність між відокремленою обставиною та реченням із нею.
1) Дієприслівниковий
2) одиничний дієприслівник, що вказує додаткову дію;
3) обмеження дії попередньої обставини.

А. Бійці сиділи деякий час задумавшись (О. Гончар).
Б. Тут, між високими, як дуби, подільськими грушами, примостилась старенька столярня (М. Стельмах).
В. Відпочивши, ми з новими силами розпочали новий навчальний рік.
Г. Не вдержавшись за гриву, за хвіст не вдержишся (Народна творчість).

Прочитайте текст. Виконайте завдання 10-11 до нього
(1) Степ – як розгорнута на пів-світу книга. (2) І на ній можна прочитати все: його минуле, сучасне, і навіть майбутнє…(3) І, як це не дивно, особливо виразно та книга читається в ночі. (4) Коли заходить ніч, тоді дивосвітами цвіте степ, і, здається, небо спирається на вогненні стовпи. (5) Вночі бурові вишки горять електричними вогнями і здаля схожі на яскраві новорічні ялинки, щедро роскидані серед степового роздолля.

(І. Цюпа)

10. Позначте речення із вставною конструкцією.

11. Позначте речення, у якому допущено орфографічну помилку.

12. Складіть невеликий роздум на тему: «Чи існує зв’язок між характером і професією?» (6-7 речень). Використовуйте відокремлені додатки.

Поделись с друзьями:
Твитнуть