ЗАВДАННЯ З БІОЛОГІЇ САМОСТІЙНА РОБОТА. Склад і функції крові

1 рівень
Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть клітини крові, які мають
Варіант 1                                         Варіант 2
форму диска.                            амебоїдну форму.
А) Тромбоцити    Б) Хондроцити    В) Еритроцити   Г) Лейкоцити

2. Визначте назву явища
Варіант 1                                                       Варіант 2
збільшення кількості лейкоцитів.     зменшення кількості лейкоцитів.
А) Гомеостаз    Б) Лейкоцитоз    В) Лейкопенія    Г) Гемофілія

3. Укажіть вченого, що відкрив явище
Варіант 1                           Варіант 2
клітинного імунітету.         гуморального імунітету.
А) П. Ерліх    Б) І. Павлов  В) І. Мечников    Г) М. Мальпігі

2 рівень
Завдання 4 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних  варіантів відповідей із запропонованих варіантів. (біологія завдання для самостійної)
Варіант 1     
4. Визначте шляхи зараження вірусом СНІДу
(3 правильні відповіді)
A) Через рукостискання;
Б) через кров;
B) через грудне молоко;
Г) статевий.

Варіант 2
(3 правильні відповіді)
4. Укажіть хвороби, проти яких дітям роблять обов’язкове щеплення.
A) Поліомієліт;
Б) СНІД;
B) туберкульоз;
Г) дифтерія.

3 рівень
Завдання 5 має на меті встановлення правильної послідовності (Варіант 1) та відповідності (Варіант 2) самостійної роботи з біології.
Варіант 1
Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає першу дію; цифрі 2 – другу дію і т. д.
5. Установіть послідовність процесів при зсіданні крові.
відповіді на підсумкові контрольні роботиA) Руйнування тромбоцитів;
Б) виділення ферментів, що сприяють перетворенню фібриногена на фібрин;
B) утворення тромбу;
Г) зупинка кровотечі.

Варіант 2
До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ
5. Установіть відповідність між компонентами крові та їхніми функціями.
1. Еритроцити;          А) Підтримання гомеостазу;
2. плазма;                  Б) транспорт газів;
3. тромбоцити;          В) зсідання крові;
4. лейкоцити.             Г) захист від чужорідних агентів;
Д) виділення гормонів.

4 рівень
Варіант 1    
6. Порівняйте види імунітету.

Варіант 2
6. Поясніть, яким чином еритроцити беруть участь у процесі дихання.

Поделись с друзьями:
Твитнуть