БІОЛОГІЇ САМОСТІЙНА РОБОТА. Будова сердця. Судини

1 рівень
Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть місце розташування
Варіант 1                                                            Варіант 2
півмісяцевих клапанів.                                 стулкових клапанів.
А) Між передсердями та шлуночками    Б) Між двома шлуночками
В) На виході судин зі шлуночків             Г) Між двома передсердями

2. Визначте тривалість
Варіант 1                                     Варіант 2
систоли передсердь.           систоли шлуночків.
А) 0,1 с       Б) 0,4 с           В) 0,8 с           Г) 0,3 с

3. Укажіть судини, якими кров рухається
Варіант 1              Варіант 2
від сердця.            до сердця
А) Капіляри  Б) Лімфатичні судини В) Артерії Г) Вени

2 рівень
Завдання 4 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних  варіантів відповідей із запропонованих варіантів.
4. Виберіть ознаки
Варіант 1
впливу симпатичного відділу вегетативної нервової системи на кровообіг.
(З правильні відповіді тематичного оцінювання)
A) Уповільнення серцевих скорочень;
Б) прискорення серцевих скорочень;
B) підвищення сили серцевих скорочень;
Г) зниження сили серцевих скорочень;
Д) звуження судин;
Е) розширення судин.

Варіант 2
впливу парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи на кровообіг.
(З правильні відповіді)
A) Розширення судин;
Б) прискорення серцевих скорочень;
B) підвищення сили серцевих скорочень;
Г) зниження сили серцевих скорочень;
Д) звуження судин;
Е) уповільнення серцевих скорочень

3 рівень
Завдання 5 передбачає встановлення логічної послідовності дій (явищ, процесів тощо). Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає обрану Вами першу дію; цифрі 2 – буква, що позначає другу дію, і т. д.
5. Установіть послідовність руху крові
Варіант 1                                                              Варіант 2
у великому колі кровообігу.                       у малому колі кровообігу.
завдання тематичного оцінюванняA) Аорта;                                  А) Правий шлуночок;
Б) лівий шлуночок;                  Б) ліве передсердя;
B) клітини тіла;                        В) легеневі капіляри;
Г) праве передсердя;             Г) легені;
Д) артерії;                                Д) легенева артерія;
Е) вени.                                   Е) легенева вена.

4 рівень
Варіант 1  самостійна робота 9 клас
6. Поясніть, чому серцевий м’яз не стомлюється.

Варіант 2
6. Поясніть, чи можна використовувати джгут при пораненні голови.

Поделись с друзьями:
Твитнуть