ТЕСТИ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ. КРОВ. КРОВООБІГ

1 рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть людину, яка при переливанні віддає кров:
А) донор;
Б) переносник;
В) реципієнт;
Г) потерпілий.

2. Виберіть камеру серця, де закінчується велике коло кровообігу:
А) праве передсердя;
Б) правий шлуночок;
В) ліве передсердя;
Г) лівий шлуночок.

3. Укажіть, якою буквою на малюнку позначені еритроцити:
тест контроль відповіді

 

 

 

 

4. Позначте вміст еротроцитів в 1 мм^3 крові у здорової людини (біологія тест контроль відповіді):
А) 4-5 млн;
Б) 200-300 тис.;
В) 6-8 тис.;
Г) 1 млн.

5. Виберіть показник аналізу крові, що є ознакою запального процесу:
A) збільшення кількості тромбоцитів;
Б) збільшення кількості еритроцитів;
B) зменшення кількості еритроцитів;
Г) збільшення кількості лейкоцитів.

6. Виберіть судину, що бере початок з лівого шлуночка:
А) аорта;
Б) легенева артерія;
В) легенева вена;
Г) нижня порожниста вена.

2 рівень
Завдання 7 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних  варіантів відповідей із запропонованих варіантів.
7. Укажіть ознаки, характерні для усіх артерій.
(2 правильні відповіді)
A) По них тече артеріальна кров;
Б) по них тече венозна кров;
B) по них кров тече до серця;
Г) по них кров тече від серця;
Д) по них кров тече з найбільшою швидкістю;
Е) у них найнижчий тиск.

У завданнях 8,9 упишіть пропущені в тексті слова
8. Білок крові, здатний приєднувати кисень, називається _______________.

9. Хвороба, за якої уповільнюється зсідання крові, називається ___________________.

3 рівень
У завданні тематичного оцінювання 10 необхідно встановити відповідність інформації, утворити логічні пари. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
10. Установіть відповідність між органами серцево-судинної системи та їхніми функціями.
1. Серце;            А) Здійснюють газообмін;
2. артерії;            Б) виконує роль насоса;
3. вени;               В) по ним тече кров від серця до органів і тканин;
4. капіляри.         Г) по ним тече кров від органів і тканин до серця;
Д) захищають від інфекцій.

Завдання 11 передбачає встановлення логічної послідовності дій (явищ, процесів тощо). Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає обрану вами першу дію; цифрі 2 – буква, що позначає другу дію, і т. д.
11. Установіть послідовність дій при наданні першої допомоги при артеріальній кровотечі.
завдання для тематичного оцінювання біологіяA) Накласти стерильну артеріальну пов’язку;
Б) транспортувати в лікарню;
B) накласти джгут вище рани;
Г) накласти стисну пов’язку;
Д) обробити рану.

 

4 рівень
12. Поясніть, як будова еритроцита пов’язана з його функціями.

Поделись с друзьями:
Твитнуть