УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у XVI ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА 1

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у XVI ст. САМОСТІЙНА РОБОТА 1
Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
прийняття Люблінської унії.
А) 1558 р.; В) 1596 р.;
Б) 1569 р.; Г) 1599 р.
Варіант II
прийняття Берестейської церковної унії.
А) 1569 р.; В) 1591р.;
Б) 1588 р.; Г) 1596 р

2. Укажіть
Варіант І
дати, які відносяться до видання кодексу законів феодального права в Україні (збірки основних засад, зведених правил) під назвою «Литовські статути».
А) 1529 р., 1557 р., 1573 р.; В) 1529 р„ 1573 р., 1588 р.;
Б) 1529 р., 1566 р., 1588 р.; Г) 1529 р., 1566 р., 1573 р.

Варіант II
категорії українського суспільства XVI століття, які належали до привілейованих верств.
А) Шляхта, біле духівництво, ремісники; В) селянство, пани, біле духівництво;
Б) пани, магнати, підмайстри; Г) князі, пани, шляхта.

У завданні 3 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія повинна відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
3. Розташуйте події у хронологічній послідовності.
Варіант І
А) Проголошення Берестейської унії; В) початок Лівонської війни;
Б) прийняття першого Литовського статуту; Г) заснування Львівського Успенського братства.

Варіант II
А) Кінець Лівонської війни; В) остаточне закріпачення селян;
Б) прийняття Кревської унії; Г) перша згадка про козаків

Достатній рівень
4. Прочитайте уривок з документу і дайте відповіді на питання.
Варіант І
«Обов’язком ради й бурмістрів є… збиратися в ратушу, радитися про добро громади, здобувати нові користі для громади і запобігати шкодам, залагоджувати й розсуджувати всілякі суперечки, вишукувати способи, щоб їжа і напої у місті не були дорогими… Пильнувати обману в мірах і вагах під час продажу… Запобігати сваркам у місті, боронити від кривд сиріт і вдів… Кожного року рада мусить складати рахунки з усіх міських прибутків перед старшими й визначнішими людьми з громади.»
Б.Троїцький «Юридичний коментар від 1565 р.»
1) Які органи влади існували в українських містах у XVI столітті?
2) Як називалося право міст на самоврядування?
3) У чому полягали його переваги для міщан?

Варіант II
«Землю Руську і Князівство Київське і всіх тих земель жителів узагалі і кожного особливо од послуху, володіння, посад і повелінь Великого князівства Литовського на вічні часи відлучаємо, звільняємо і до Польського королівства, як рівних до рівних, вільних до вільних… з містами, містечками, селами, повітами, або уїздами… Королівству Польському, прилучаємо і з’єднуємо.»
З «Історії русів»
1) Про яку подію йдеться мова?
2) Коли ця подія відбулася?
3) Які наслідки мала ця подія для України?

Високий рівень
5. Проаналізуйте уривок та напишіть коли, де відбулася зазначена подія та у чому полягало її значення для церковного життя в Україні.
Варіант І
«Єпископи руські та митрополит їхній Київський Михайло Рогоза з багатьма архімандритами та протопопами…були запрошені яайулесливішим чином до міста Бреста Литовського на раду братерську. Названо це зібрання духовним Грецької Церкви Собором. Головуючий на ньому Нунцій Панський з численним римським духовенством, передавши руському духовенству
благословення Папське… закликав його до єдиновірства,., і в сиівчлени…»

З «Історії русів»

Варіант II
«Єпископи… створили відтоді немовби окрему церкву. Нарешті, побачивши, що в їхній країні поширюються лютеранська та кальвіністська секти, і шукаючи способу, щоб зміцнитися, вони вирішили під час одного з соборів відновити зв’язок своєї церкви з католицькою. З цією метою вони відрядили… до Рима двох з-поміж себе, які від імені церкви.., прочитали декларацію про свій символ віри перед Папою та кардиналами у відповідності з догмами правовір’я»,, за єдиної лише умови,
що буде збережено обряд грецької церкви, якого вони й дотримуються від часу унії…»

З книги французького офіцера П’єра Шевальє «Історія війни козаків проти Польщі»

Завдання для тематичного оцінювання

Поделись с друзьями:
Твитнуть