УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у XVI ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА 2

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у XVI ст. САМОСТІЙНА РОБОТА 2
Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
заснування Острозької академії.
А) 1569 р.; В) 1596 р.;
Б) 1576 р.; Г) 1598 р.

Варіант II
заснування першої Січі на о. Мала Хортиця.
А) 1556 р.;
Б) 1569 р.;
В) 1588 р.;
Г) 1596 р.

2. Укажіть
Варіант І
прізвища історичних діячів, які належать до українського козацтва.
А) Северин Наливайко, Василь Острозький, Гедеон Балабан;
Б) Дмитро Вишневецький, Криштоф Косинський, Григорій Лобода;
В) Сигізмунд III, Криштоф Косинський, Северин Наливайко;
Г) Михайло Копистенський, Дмитро Вишневецький, Василь Острозький.

Варіант II
поняття і терміни, які пов’язані з діяльністю українських низових козаків.
А) Січ, паланка, гетьман; В) Січ, реєстр, пістоль;
Б) кошовий отаман, клейноди, Січ; Г) гетьман, реєстр, паланка.

У завданні 3 установіть правильну відповідність. До кожного з завдань, позначених літерами, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді самостійної роботи 8-й клас, позначений цифрою.
3. Установіть відповідність між датами та подіями.
Варіант І
Дати
A) 1591-1593 рр.;
Б) 1594-1596 рр.;
B) 1574 р.;
Г) 1581р.
Події
1. Повстання під проводом С. Наливайка;
2. надрукування «Апостола» І. Федоровим;
3. повстання під проводом К. Косинського;
4. видання І. Федоровим «Острозької Біблії»;
5. видання «Послання до єпископів» І. Вишенського.

Варіант II
Дати
A) 1577 р.;
Б) 1596 р.;
B) 1580 р.;
Г) 1572 р.
Події
1. Виникнення реєстрового козацтва;
2. надрукування «Апостола» І. Федоровим;
3. молдавський похід І. Підкови;
4. спорудження вежі Корнякта у Львові;
5. видання типографією Віленського братства «Граматики словенської» Л. Зизанія.

Достатній рівень
4. Прочитайте уривок з документу і дайте відповіді на питання.
Варіант І
«…1 коли я поселився в славнозвісному місті Львові… я побачив присвячене богові діло своє до налагодження навертати, щоб боговдохновенні догмати поширювати… Знайшовся дехто з нижчого духовенства і з простих мирян, що надали мені допомогу… А почалася книга, названа “Апостол”, друкуватися в богом береженому місті Львові, в якій діяння апостольські, і послання соборні, і послання святого апостола Павла…»

З післяслова до львівського видання «Апостола»

1) Про яку подію йдеться мова?
2) Коли ця подія відбулася?
3) Які наслідки мала ця подія для України?

Варіант II
«Найпершим учбовим закладом вищого гуманітарного типу була… школа, чи… греко-слов’яно-латинський колегіум, що його сучасники і дослідники називали по-різному… Школу-колегіум було побудовано за типом західноєвропейських учбових закладів, але з “грецьким”, тобто православним спрямуванням. Тут викладалися “сім вільних наук”…»

З дослідження Василя Микитася «Давньоруські студенти і професори»

1) Як називався навчальний заклад, про який йдеться мова?
2) Коли та хто його заснував?
3) У чому полягав внесок цього навчального закладу в розвиток української культури?

Високий рівень
5.
Складіть розгорнутий план за темою
Варіант І
«Розвиток освіти в Україні у XVI столітті».

Варіант II
«Діяльність православних братств в Україні в XVI столітті».

Тематичне оцінювання онлайн

Поделись с друзьями:
Твитнуть