УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у XVI ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у XVI ст. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
коли відбувся Берестейський церковний собор, на якому утворено греко.-католицьку церкву.
А) 1557 р.; Б) 1569 р.; В) 1588 р.; Г) 1596 р.

Варіант II
утворення українського реєстрового козацтва.
А) 1529 р.; Б) 1569 р.; В) 1572 р.; Г) 1588 р.

2. Укажіть правильну відповідь.
Варіант І
Умовами Люблінської унії 1569 року передбачалося, що українські землі повинні були
А) залишитися у складі Великого князівства Литовського;
Б) увійти до складу Речі Посполитої з подальшим поділом на 6 воєводств;
В) отримати автономію у складі Литви та Польщі;
Г) стати незалежними у складі 6 воєводств.

Варіант II

Умови Берестейської церковної унії 1596 року передбачали
А) утворення греко-католицької церкви, яка підпорядковувалася Папі Римському, визнання догматів католицької церкви, збереження православних церковних обрядів та здійснення богослужіння церковно-слов’янською мо- дів та здійснення богослужіння цервою;
Б) утворення уніатської церкви, яка підпорядковувалася константинопольському патріархові, визнання догматів католицької церкви, збереження православних церковних обрядівта здійснення богослужіння церковно-слов’янською мовою;
В) утворення української православної церкви, яка підпорядковувалася московському патріархові, визнання догматів католицької церкви, збереження католицьких церковних обрядів та здійснення богослужіння церковно-слов’янською мовою;
Г) утворення незалежної греко-католицької церкви, визнання догматів католицької церкви, збереження православних церковних обрядів та здійснення богослужіння польською мовою.

3.
Укажіть правильну відповідь.
Варіант І тематичне оцінювання
Політика польського королівського уряду в XVI столітті, спрямована на розширення території країни шляхом загарбання українських земель, отримала назву
А) унія; В) агресія;
Б) експансія; Г) закріпачення.

Варіант II
Національно-релігійні громадські організації православних українських міщан (цехових ремісників, торговців), які підтримували православні церкви, допомагали православним нужденним, стежили за чистотою православних обрядів, відстоювали інтереси православного торгово-ремісничого населення, називалися
А) Січ; В) братства;
Б) колегіум; Г) собор.

4.
Укажіть правильну відповідь.
Варіант І
Прибічниками укладання унії між православною та католицькою церквами в Україні, які прийняли умови створення нової церкви від Папи Римського Климента VIII, стали єпископи
А) Іпатій Потій та Кирило Терлецький; В) Василь Острозький та Гедеон Балабан;
Б) Гедеон Балабан та Іпатій Потій; Г) Михайло Коиистенський та Кирило Терлецький.

Варіант II
Видатними ватажками козацько-селянських повстань 1591-1596 років в Україні були
А) Криштоф Косинський та Василь Острозький;
Б) Северин Наливайко та Іван Федоров;
В) Северин Наливайко та Дмитро Вишневецький;
Г) Криштоф Косинський та Северин Наливайко.

5.
Укажіть правильну відповідь.
Варіант І
Видатним друкованим твором Івана Федорова вважається
А) «Полінодія»; В) «Апокрисис»;
Б) «Ектезис»; Г) «ОстрозькаБіблія».

Варіант II
Видатною пам’яткою архітектури другої половини XVI століття у Львові вважається
А) Вежа Корнятка; В) Костел Святого Флоріана;
Б) Замок родини Острозьких; Г) Мечеть Джума-Джамі.

У завданні 6 напишіть слово «так» — якщо ви згодні з твердженням, та «ні» — якщо, на вашу думку це твердження не вірне
6. Дайте відповідь.
Варіант І
Повстання 1591-1593 років під проводом гетьмана українського реєстрового козацтва Криштофа Косинського закінчилося поразкою та відступом повстанців на Січ.

Варіант II
Прообразом майбутніх січей запорізьких козаків став замок на о. Мала Хортиця, який спорудив Дмитро Вишневецький.

Достатній рівень
У завданні 7 установіть правильну відповідність. До кожного з завдань, позначених літерами, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою.
7. Установіть відповідність між історичним діячами та творами полемічної літератури, авторами яких вони є.
Варіант І
Історичні діячі
A) Герасим Смотрицький;
Б) Петро Скарга;
B) Іван Вишенський.
Твори полемічної літератури
1. « Рада про очищення церкви »;
2. « Ключ царства небесного »;
3. «Апокрисис»;
4. «Про єдність церкви Божої».

Варіант II
Історичні діячі
A) Христофор Філарет;
Б) Захарій Когшстенський;
B) Іван Вишенський.
Твори полемічної літератури
1. «Полінодія»;
2. «Хронологія»;
3. «Послання до єпископів»;
4. «Апокрисис».

У завданні 8 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія повинна відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
8. Розташуйте події у хронологічній послідовності.
Варіант І
А) Повстання під проводом С. Наливайка;
Б) відкриття Острозької академії;
В) прийняття Берестейської церковної унії;
Г) заснування першої Січі.

Варіант II
А) Прийняття третього Литовського статуту;
Б) повстання під проводом К. Косинського;
В) відкриття у Львові друкарні І. Федоровим;
Г) Люблинська унія.

Високий рівень
9. Складіть
Варіант І
коротке оповідання про життя та побут українських низових козаків у XVI столітті.

Варіант II
міні-діалог православного та греко-католицького священиків після укладання Берестейської церковної унії.

Відповіді тест контроль історія україни

Поделись с друзьями:
Твитнуть