УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в першій половині XVII ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в першій половині XVII ст. САМОСТІЙНА РОБОТА
Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
відновлення Київської православної митрополії.
А) 1596 р.; В) 1625 р.;
Б) 1620 р.; Г) 1632 р.

Варіант II
виникнення Київського Богоявленського братства.
А) 1615 р.; В) 1631р.;
Б) 1620 р.; Г) 1638 р

2.
Укажіть
Варіант І
прізвища історичних діячів, які мають відношення до подій національно-визвольних повстань в Україні в 20-30-х роках XVII століття.
А) Іпатій Потій, Марко Жмайло, Михайло Дорошенко;
Б) Іван Сулима, Гедеон Балабан, Петро Сагайдачний;
В) Петро Сагайдачний, Яцько Бородавка, Тарас Федорович;
Г) Марко Жмайло, Тарас Федорович, Павло Павлюк.

Варіант II
дати «героїчних походів» українських козаків.
А) 1602 р., 1609 р., 1637 р.; В) 1613 р., 1616 р., 1617 р.;
Б) 1608 р., 1614 р., 1638 р.; Г) 1620 р., 1625 р., 1635 р.

У завданні 3 установіть правильну відповідність. До кожного з завдань, позначених літерам доберіть один правильний, на вашу думку варіант відповіді, позначений цифрою.
3. Установіть відповідність між діячами та посадами, які вони обіймали.
Варіант І
Діячі
А) І. Потій;
Б) Я. Бородавка;
В) П. Могила;
Г) П. Конашевич-Сагайдачний.
Посади
1. Гетьман реєстрових козаків;
2. командувач козацьким військом у військовому поході до Молдови;
3. митрополит православної церкви;
4. митрополит греко-католицької церкви;
5. наказний гетьман.

Варіант II
Діячі
А) Й. Рутський;
Б) С. Жолкевський;
В) І. Борецький;
Г) П. Конашевич-Сагайдачний.
Посади
1. Гетьман реєстрових козаків;
2. митрополит уніатської церкви;
3. польський король;
4. митрополит православної церкви;
5. коронний гетьман.

Достатній рівень
4.
Прочитайте уривок з документу і дайте відповіді на питання тест контролю історія україни.
Варіант І
«Коли… відродилася українська єпархія, то митрополит… засів міцно в Києві, і вже з того часу розпочалися жвавіші зносини наші з Москвою.»
З книги І. Огієнка «Українська Церква»
1) Коли в історії Православної церкви України відбулася ключова подія, про яку йдеться мова?
2) 3 іменем якого відомого церковного діяча пов’язана ця подія?
3) Як вплинула ця подія на подальший розвиток суспільно-церковного життя в Україні?

Варіант II

«Зірки засіяли,
А козаки, як та хмара,
Ляхів обступили.
Як став місяць серед неба,
Ревнула гармата;
Прокинулись ляшки-панки,
Нікуди втікати!
Прокинулись ляшки-панки,
Та й не повставали:
Зійшло сонце — ляшки-панки
Покотом лежали.»
Уривок з поеми Т. Шевченка «Тарасова ніч»
1) Коли відбулас5і подія, про яіку йдеться мова?
2) 3 іменем якого видатного козака вона пов’язана?
3) Як вплинула ця подія на подальший розвиток національно-визвольного руху в Україні?

Високий рівень
5.
Проаналізуйте уррівок та напишіть коли відбулася зазначена подія, як вона називалася та які наслідки мала для України.
Варіант І
«…На вічні часи позбавляємо козаків старшинства, всяких старовинних судових установ, права, доходів і інших відзнак, набутих ними за вірні послуги від наших предків і тепер внаслідок заколотів… і бажаємо тих, кого в живих зберегло воєнне щастя, мати в стані простого народу, оберненого в холопів. Реєстровим же козакам, число яких Річ Посполита визначила на своїй службі тільки б тисяч і які змирилися перед нами, Річчю Посполитою, і ми встановлюємо таку військову організацію, згідно з постановою цього сейму.»
З постанови сейму Речі Посполитої

Варіант II
«Тим часом гетьман Сагайдачний, дізнавшись, що татари кримські… вчинили на прикордонні селища напади і забрали до Криму багато бранців,… відправився з пішим військом човнами запорозькими на Чорне море, де одна половина війська попливла до міста Кафи, а друга з самим гетьманом вийшла в… пристані на берег і пройшла мимо Кафських гір до того ж таки міста і, вчинивши атаку на те місто з моря та з гір, взяла його штурмом. Полонених, в ньому знайдених, військо забрало і звільнило, а жителів винищило… і місто пограбувало та спалило…»
З «Історіїрусів»

Cамостійні роботи з історії україни

Поделись с друзьями:
Твитнуть