УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в першій половині XVII ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в першій половині XVII ст. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Початковий і середній рівні
Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
видання «Ординації Війська Запорізького», яка жорстко обмежила права козацтва в Україні.
А) 1625 р.; В) 1635 р.;
Б) 1630 р.; Г) 1638 р.

Варіант II
коли відбулася Хотинська битва за участю козацьких військ гетьмана Петра Сагайдачного.
А) 1616 р.; В) 1625 р.;
Б) 1621р.; Г) 1632 р.

2. Укажіть назву
Варіант І
пересувного народного лялькового театру, який зародився в Україні в першій половині XVII століття.
А) Містерія; В) інтермедія;
Б) вертеп; Г) комедія.

Варіант II
установи, яка має церковно-адміністративні та судові функції, й підпорядковується єпархіальному архієрею.
А) Колегія; В) лавра;
Б) єпархія; Г) консисторія.

3.
Прочитайте текст тематичного оцінювання 8 клас та укажіть, про яку подію йдеться мова.
Варіант І
«Не схотіли пани-ляхи
Пропускати й трохи,
Щоб їздили в Січ бурлаки
Та й через пороги, —
Спорудили над ним
Город-кріпосницю
Ще й послали… військо
Чужу-чу жаницю.»
А) Спорудження у 1635 році польським урядом фортеці Кодак;
Б) прийняття польським сеймом «Ординації Війська Запорізького»;
В) заснування Дмитром Вишневецьким фортеці на о. Мала Хортиця;
Г) Хотинська битва за участю козацьких військ під проводом гетьмана Петра Сагайдачного.

Варіант II
«Повернувсь Павлюк додому,
У Січ Низовую
Та й задумав… знову
Бить шляхту гнилую.
Знайшов… побратима
Орла Остряницю,
Що не раз пускав із ляхів
Шляхетську кровицю.»
А) Початок національно-визвольного повстання 1637 року;
Б) «Тарасова ніч» 1630 року;
В) Хотинська битва 1621 року;
Г) битва козацьких військ під проводом Марка Жмайла 1625 року.

4. Укажіть, про якого видатного українського діяча першої половини XVII століття йде мова в наведеному
уривку.
Варіант І
«Він здобув високі знання, вільно володів грецькою, латинською та іншими мовами. Добре знав систему західноєвропейських освітніх закладів, (бо це йому могло знадобитися в Києві — авт.), був основним фундатором школи вищого типу — колегіуму, а по смерті 1631 року Іова Борецького — й митрополитом Київським і Галицьким.»

В. Микитась « Українські студенти та професори»

А) Петро Сагайдачний; В) Петро Могила;
Б) Гедеон Балабан; Г) Іван Вишенський.

Варіант II
« 3 масштабом його історичної постаті не міг зрівнятися жоден з його попередників, не кажучи вже про пізніших провідників козацтва аж до Богдана Хмельницького. Слава цього козацького гетьмана може позмагатися з вічністю.»

О.Апанович «Розповіді про запорізьких козаків»

А) Северин Наливайко; В) Петро Конашевич-Сагайдачний;
Б) Марко Жмайло; Г) Іван Сулима.

5. Укажіть правильну відповідь.
Варіант І
Куруківська угода 1625 року між козацькою старшиною та польськими комісарами передбачала
А) збільшення козацького реєстру до 6 тисяч осіб та повернення до своїх панів майже 40 тисячі осіб, які стали випищиками;
Б) розформування реєстрового козацтва та переобрання гетьмана;
В) дозвіл реєстровому козацтву самостійно вирішувати щодо походів проти турків та укладання угоди з іноземними державами;
Г) надання реєстровому козацтву прав і вольностей проживати у маєтках шляхти і духовних осіб.

Варіант II
Переяславська угода від 8 червня 1630 року між реєстровим козацтвом і польським коронним гетьманом Конєцпольським передбачала
А) зменшення реєстру українського козацтва та вирішення проблем нереєстрового козацтва;
Б) збільшення кількості реєстрового козацтва до 8 тисяч осіб, амністію для учасників повстання під проводом Тараса Федоровича;
В) покарання усіх учасників повстання під проводом Тараса Федоровича та вирішення проблем нереєстрового козацтва;
Г) збільшення кількості реєстрового козацтва до 8 тисяч осіб, покарання усіх учасників повстання під проводом Тараса Федоровича.

У завданні 6 напишіть слово «так» — якщо ви згодні з твердженням, та «ні» — якщо, на вашу думку, це твердження не вірне
6. Дайте відповідь.
Варіант І
Уснопоетичні героїчні твори про важливі події та видатних діячів української історії, які напіврозповідали та напівпромовляли під музичний супровід бандуриста, кобзаря, лірника-мандрівника, називалися думами.

Варіант II
«Добою героїчних походів» запорозьких козаків називають серію сухопутних і морських битв у першій чверті XVII століття проти Речі Посполитої.

Достатній рівень
У завданні 7 установіть правильну відповідність. До кожного з завдань, позначених літерами, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою.
7. Установіть
Дати
A) 1625 р.
Б) 1630 р.
B) 1637 р.
Г) 1638 р.
Події
1. Повстання під проводом П. Павлюка (Бута);
2. повстання під проводом Я. Острянина;
3. повстання під проводом М. Жмайла;
4. повстання під проводом Т. Федоровича (Трясила);
5. повстання під проводом С. Наливайка.

Варіант II
Дати
A) 1625 р.
Б) 1637 р.
B) 1637 р.
Г) 1638 р.
Події
1. Прийняття польським сеймом «Ординації війська Запорізького»;
2. укладання Куруківської угоди;
3. участь козаків у Хотинській війні;
4. зруйнування фортеці Кодак гетьманом І. Сулимою;
5. битва під Кумейками.

У завданні 8 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія повинна відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
8. Розташуйте події у хронологічній послідовності.
Варіант І
А) Створення Київської колегії, яка згодом перетворилася на Києво-Могилянську академію;
Б) зруйнування фортеці Кодак запорожцями;
В) заснування друкарні при Києво-Печерській Лаврі;
Г) укладання першого міжнародного договору козацтва.

Варіант II
А) Повстання під проводом П. Павлюка (Бута);
Б) об’єднання Лаврської і братської школи у Києві;
В) укладання Переяславської угоди;
Г) участь козаків у Хотинській війні.

Високий рівень
9.
Напишіть
Варіант І
міні-оповідання «Подорож вулицями українського міста початку XVII століття.»

Варіант II
міні-діалог з Іовом Борецьким або Петром Могилою.

Збірник завдань для тематичного оцінювання

Поделись с друзьями:
Твитнуть