ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ – САМОСТІЙНА РОБОТА 1


ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. САМОСТІЙНА РОБОТА 1

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
обрання гетьманом Б. Хмельницького.
А) 1647 р.; В) 1649 р.;
Б) 1648 р.; Г) 1650 р.

Варіант II
битви під Берестечком.
А) 5-6 серпня 1649 р.; В) 5-6 травня 1648 р.;
Б) 11-13 вересня 1648 р.; Г) 18-30 червня 1651 р.

2. Укажіть
Варіант І
прізвища історичних діячів, які очолювали польські війська у боротьбі з армією гетьмана Богдана Хмельницького під час Національно-визвольної війни.
А) Микола Потоцький, Ярема Вишневецький, Василь Лупул;
Б) Микола Потоцький, Стефан Потоцьий, Ярема Вишневецький;
В) Стефан Потоцький, Ярема Вишневецький, Матей Басараб;
Г) Стефан Потоцький, Микола Потоцький, Іслам-Гірей III.

Варіант II
прізвища історичних діячів — сподвижників гетьмана Богдана Хмельницького, які брали участь у битвах 1648-1652 років.
А) Іван Богун, Данило Нечай, Михайло Кричевський;
Б) Філон Джеджалій, Тиміш Хмельницький, Д’єрдь II Ракоці;
В) Януш Радзивілл, Іван Виговський, Яким Сомко;
Г) Іван Золотаренко, Станіслав Морозенко, Матей Басараб.

У завданні 3 самостіної роботи 8 клас розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія повинна відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
3. Розташуйте події у хронологічній послідовності.
Варіант І
A) Облога Львова;
Б) битва під Пилявцями;
B) підписання Зборівського договору;
Г) Корсунська битва.

Варіант ІІ

А) Битва під Жовтими Водами;
Б) Зборівська битва;
В) облога Збаража;
Г) битва під Берестечком

Достатній рівень
4.
Прочитайте уривок з документу і дайте відповіді на питання.
Варіант І
«…До числа війська, бажаючи вдоволити прошеннє своїх підданих і заохотити їх до служби собі і Річи Посполитій, позволяє… сорок тисяч. Чигирин місто… при булаві Війська Запорозького має бути завсіди…
…Уряди всякі в воєводстві Київськім, Браславськім, Чернігівськім його королівська милість обіцяє роздавати обивателям спершу… грецької віри…»
З «Декларації його королівської милості
Війську Запорозькому на пункти супліки даної»

1) Як називається подія, про яку йдеться мова?
2) Коли ця подія відбулася?
3) Які наслідки мала ця подія для України?

Варіант II
«…Дозволяємо і призначаємо організувати реєстрове військо в числі двадцяти тисяч чоловік. Це військо гетьман і старшина повинні набрати і записати в реєстр, і воно мусить перебувати тільки в маєтках,… що містяться в воєводстві Київському, не маючи нічого до воєводства Брацлавського і Чернігівського. А маєтки шляхетські мусять лишатися вільними, і в них реєстрові козаки ніде не повинні лишатись.»
З трактату
між Гетьманщиною та Річчю Посполитою

1) Як називається подія, про яку йдеться мова?
2) Коли ця подія відбулася?
3) Які наслідки мала ця подія для України?
Високий рівень
5.
Проаналізуйте уривок та напишіть про яку подію йдеться мова, коли вона відбулася; дайте цій події власну оцінку.
Варіант І
«Коли він на чолі 200 старшин і козаків наблизився до міста, йому назустріч у супроводі тисячі вершників виїхали Сильвестр Косів і патріарх ГІаїсій, а за ними вийшли майже всі мешканці… Виголошували fia його честь промови, величали його як Мойсея, “рятівника й визволителя народу від польського рабства”, тлумачили ім’я “Богдан” як “богом даний”. У замку та місті стріляли з гармати. »
Б. Смолій, В. Степанков «Богдан Хмельницький»

Варіант II
«Князь Вишневецький, котрий перед його приходом… з підчашим і Синявським всі клейноди, і золото, і срібло у міщан,… і костелів, і церков повідбирав на військо, обіцяючи боронити… не залишати міста і міщан. Коли ж вони взнали про наступ козаків і орди, повтікали… Хмельницький, від міста отримав данину у сто тисяч червоних злотих…»
Зі «Львівського літопису»

Cамостійні роботи з історії України

Поделись с друзьями:
Твитнуть