ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ – САМОСТІЙНА РОБОТА 2

ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
САМОСТІЙНА РОБОТА 2

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
укладання міждержавного українсько-московського договору.
А) 1653 р.; В) 1655 р.;
Б) 1654 р.; Г) 1656 р.

Варіант II
Охматівської битви.
А) 15 грудня 1653 р.; В) 19 січня 1655 р.;
Б) 28 грудня 1654 р.; Г) 20 травня 1655 р.

2. Укажіть
Варіант І
прізвища історичних діячів, які мали безпосереднє відношення до реалізації основних завдань зовнішньої політики гетьмана Богдана Хмельницького в роки Національно-визвольної війни.
А) Ян Казимир, Михайло Федорович, Іслам-Гірей III;
Б) Менглі-Гірей, Василь Лупул, Матей Басараб;
В) Олексій Михайлович, Стефан Баторій, Д’єрдь II Ракоці;
Г) Василь Бутурлін, КарлТустав X, Василь Лупул.

Варіант II самостійні роботи тест контроль
історичні події, які відбулися після 1654 року.
А) Оборона Умані на чолі з Іваном Богуном, Дрижипільська битва, Віленське перемир’я;
Б) Земський собор у Москві про початок війни з Річчю Посполитою, підписання Зборівського договору, Берестецька битва;
В) Корсунська битва, Молдавський похід Тимоша Хмельницького, облога Жванця;
Г) Зборівська битва, укладання Білоцерківського договору, загибель Тимоша Хмельницького.

У завданні 3 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія повинна відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
3. Розташуйте події у хронологічній послідовності.
Варіант І
А) Галицькій похід Б. Хмельницького; В) Охматівська битва;
Б) укладання українсько-московського договору; Г) облога Умані польско-татарським військом.

Варіант II
А) Переяславська Рада;
Б) напад на Україну 15-тисячного польського війська на чолі з С. Чарецьким;
В) обмін посольствами між Україною та Туреччиною;
Г) облога Жванця.

Достатній рівень
4.
Прочитайте уривок з документу і дайте відповіді на питання.
Варіант І
«А гетьман Хмельницький залишився з військами в Україні… Лише син його Тиміш ходив з військом до Бугу на допомогу своєму тестеві,… який воював з господарем Валахії. Там Тиміш загинув, а військо повернулося з втратами та привезло його тіло.»

З «Літопису Самовидця»

1) Як називається подія, про яку йдеться мова?
2) Коли ця подія відбулася?
3) Які наслідки мала ця подія для України?

Варіант II

«…Богданові Хмельницькому гетьманові і всьому війську Запорозькому бути під нашою високою рукою по своїм давнішим правам і привілеям і по всім вище писаним статтям. Служити нам, великому государеві,… щиро, всякого добра шукати і на наших неприятелів, куди їм буде наш государський наказ, ходити і битись… І хочемо ми його, гетьмана Богдана Хмельницького, і все військо Запорозьке держати в нашій милостивій ласці і піклуванню — нехай вони будуть певні нашої государської милости.»

З «Привілею Війську Запорозькому»

1) Як називається подія, про яку йдеться мова?
2) Коли ця подія відбулася?
3) Які наслідки мала ця подія для України?

Високий рівень
5.
Проаналізуйте уривок та напишіть про яку подію йдеться мова, коли вона відбулася; дайте цій події власну оцінку.
Варіант І
«…Гетьман Хмельницький скликав на з ’їзд у Переяславі усіх полковників, сотників і отаманів і сам приїхав туди у день Богоявління Господня… Постановили бути під високодержавною рукою його царської величності, не бажаючи більше… залишатися підданими польського короля і давніх панів і відмовившись приймати до себе татар.»

З літопису Григорія Грабянки

Варіант II
«Дізнавшись про наближення польських жовнірів та орди, він рушив зі Ставищ до Умані й там, за П ’ятигорами… зустрівся у степу з татарами та коронними військами, і почалася жорстка битва… Хмельницький після сильного триденного натиску, розпорошив гармати та піхоту, наказав своєму таборові йти прямісінько на коронний обоз. У зв’язку з цим польські жовніри та ординці, які зазнали значних втрат, змушені були відступити, за ними прямував Хмельницький з військом…»

З «Літопису Самовидця»

Тест контроль історія України 8 клас

Поделись с друзьями:
Твитнуть