ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
битви під Лоєвом.
A) 20 травня 1649 р.;
Б) 21 липня 1649 р.;
B) 5 серпня 1649 р.;
Г) 18 вересня 1649 р.

Варіант II
битви під Городком.
А) Жовтень 1653 р.;
Б) січень 1654 р.;
В) січень 1655 р.;
Г) вересень 1655 р.

2. Укажіть назву
Варіант І
органу влади за часів правління Богдана Хмельницького, який згідно зі своїми повноваженнями вирішував основні питання внутрішньої та зовнішньої політики Гетьманщини
А) Генеральна військова рада;
Б) Старшинська рада;
В) Генеральна старшина;
Г) Рада полковників.

Варіант II
установи, яка згідно з козацькою (січовою) традицією була вищим органом державної влади в Гетьманщині.
А) Рада полковників; В) Старшинська рада;
Б) Генеральна старшина; Г) Генеральна військова рада.

3. Прочитайте текст та укажіть, про яку подію йдеться мова.
Варіант І
«Тоді козаки ляхів догоняли,
Пана Потоцького піймали,
Як барана, зв’язали
Та перед Хмельницького-тетьмана примчали…»
А) Пилявецька битва; В) Батозька битва;
Б) Зборівська битва; Г) Корсунська битва.

Варіант II
«Ой чи бач, ляше, як пан Хмельницький
На Жовтім Піску підбився,
Від нас, козаки, від нас, юнаки,
Ні один ляшок не скрився.»
А) Битва під Жовтими Водами; В) Батозька битва;
Б) Берестецька битва; Г) Охматівська битва.

4. Укажіть прізвище історичного діяча, про якого йдеться мова у наведеному уривку тематичного оцінювання з історії україни.
Варіант І
Сподвижника гетьмана Богдана Хмельницького.
«Вінставоднимізнайвидатнішихдіячівукраїнськогонародуперіодуборотьбипроти шляхетської Польщі. Його називали “козацьким лицарем”, безмежної відваги воїном, талановитимполководцем,блискучиммайстромпольовихбоїв(Берестецька та Ватозька битви) і захисту міст, які він перетворював на неприступні фортеці (Вінниця, Умань).»
А) Іван Богун; В) Данило Нечай;
Б) Максим Кривоніс; Г) Станіслав Морозенко.

Варіант II
Військового діяча Національно-визвольної війни під проводом гетьмана Богдана Хмельницького.
«Він був одним з найталановитіших сподвижників Богдана Хмельницького. У народних піснях виступає під ім’ям Вільшанського або Перебийноса. Саме з його приходом до Ладижина, Бершодя, Верхівки, Олександрівки, Тульчина, Вінниці, Умані, Брацлава, Немирова закотилася «кривава зоря» Ієремія Вишневецького.»
А) Іван Богун; В) Данило Нечай;
Б) Максим Кривоніс; Г) Станіслав Морозенко.

5.
Укажіть правильну відповідь.
Варіант І
Білоцерківська угода (вересень 1651 року) передбачала
А) збільшення списку реєстрових козаків та розширення території воєводств, на яку поширювалася влада гетьмана Богдана Хмельницького;
Б) скорочення списку реєстрових козаків та повне виселення з українських земель польської шляхти;
В) скорочення списку реєстрових козаків до 20 тисячі осіб, їх переселення з території Брацлавського та Чернігівського воєводств на землі Київського воєводства;
Г) збільшення списку реєстрових козаків та розширення владних повноважень гетьмана Богдана Хмельницького.

Варіант II
Зборівська угода (серпень 1649 року) передбачала
А) зменшення кількості реєстровихкозаків та обмеження влади гетьмана Чернігівським воєводством;
Б) встановлення списку реєстрових козаків у 40 тисяч осіб та визнанням території Гетьманщини у межах Брацлавського, Київського та Чернігівського воєводств;
В) скорочення числа реєстру козаків та обмеження гетьманської влади територією Київського воєводства;
Г) збільшення числа реєстру козаків до 20 тисяч осіб та розширення влади гетьмана на всю Україну.

У завданні 6 напишіть слово «так» — якщо ви згодні з твердженням, та «ні» — якщо, на вашу думку це твердження не вірне
6. Дайте відповідь.
Варіант І
Охматівська битва 1655 року відкрила для гетьмана Б. Хмельницького максимальні можливості для успішного продовження Національно-визвольної війни.

Варіант II
У ході Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького утвердилася Українська козацька держава, яка називалася Військом Запорізьким.

Достатній рівень
У завданні 7 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія повинна відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
7. Розташуйте події у хронологічній послідовності.
Варіант І
A) Галицький похід Б. Хмельницького;
Б) Охматівська битва;
B) укладення українсько-московського договору;
Г) облога Умані польсько-татарським військом.

Варіант II
A) Переяславська Рада;
Б) обмін посольствами між Україною та Туреччиною;
B) напад на Україну 15~тисячного польського війська на чолі з С. Чарнецьким;
Г) облога Жванця.

У завданні З установіть правильну відповідність. До кожного з завдань, позначених літерами, доберіть один правильний, на вашу думку варіант відповіді, позначений цифрою.
8. Встановіть відповідність між датами битв та містами, де вони проходили.
Варіант І
Дати
A) 11-13 вересня 1648 р>
Б) 16 травня 1648 p.;
B) 5-6 серпня 1649 p.;
Г) 18-30 червня 1651 р.
Міста
1. Битва під Зборовом;
2. битва під Берестечком;
3. битва під Пилявцями;
4. битва під Корсунем;
5. битва під Жовтими Водами.

Варіант II
Дати
A) червень-серпень 1649 р.;
Б) вересень-грудень 1653 р.;
B) травень 1652 р.;
Г) січень 1655 р.
Міста
1. битва під Батогом;
2. Охматівська битва;
3. осада Збаража;
4. Корсунська битва;
5. битва під Жванцем.

Високий рівень
9.
Напишіть
Варіант І
які б запитання ви поставили гетьману Богдану Хмельницькому, якщо б була така можливість, та які б відповіді почули від нього?
Варіант II
міні-діалог, який склався б під час уявної зустрічі Івана Богуна з Максимом Залізняком.

Тест контроль відповіді 8 клас

Поделись с друзьями:
Твитнуть