УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 60-80-х р. XVII ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА 1


УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 60-80-х р. XVII ст. САМОСТІЙНА РОБОТА 1
Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть
Варіант І
хто з 1657 по 1659 рік був гетьманом України (колишній генеральний писар, довірена особа Богдана Хмельницького).
А) Юрій Хмельницький; В) Павло Тетеря;
Б) Іван Брюховецький; Г) Іван Виговський

Варіант II
кого у 1659 році на Генеральній військовій раді в Білій Церкві було обрано гетьманом України.
А) Юрія Хмельницького; В) Мартина Пушкаря;
Б) Івана Брюховецького; Г) Якима Сомка

2. Укажіть
Варіант І
прізвища видатних українських військово-політичних діячів, які вели боротьбу за гетьманську булаву в Лівобережній Україні після зречення влади Юрієм Хмельницьким.
А) Мартин Пушкар, Яким Сомко, Василь Золотаренко;
Б) Іван Брюховецький, Василь Золотаренко, Яким Сомко;
В) Яків Барабаш, Мартин Пушкар, Іван Виговський;
Г) Мартин Пушкар, Іван Брюховецький, Іван Сірко.

Варіант II (самостійні роботи 8 клас)
прізвища осіб, які очолили виступ проти політики гетьмана Івана Виговського у 1657-1658 роках.
А) Павло Тетеря, Іван Богун, Яків Барабаш;
Б) Максим Кривоніс, Іван Виговський, Мартин Пушкар;
В) Іван Сірко, Павло Тетеря, Тиміш Цицюра;
Г) Яків Барабаш, Мартин Пушкар, Іван Сірко.

У завданні 3 установіть правильну відповідність. До кожного з завдань, позначених літерами, доберіть один правильний, на вашу думку варіант відповіді, позначений цифрою.
3. Встановіть відповідність між датами та подіями.
Варіант І
Дати
A) 1657-1659 рр.;
Б) 1659-1663 рр.;
B) 1665-1676 рр.;
Г) 1669-1672 рр.
Події
1. Гетьманування П. Дорошенка;
2. гетьманування Д. Многогрішного;
3. гетьманування І. Виговського;
4. гетьманування Ю. Хмельницького;
5. гетьманування І. Брюховецького.

Варіант II
Дати
A) 17 жовтня 1660 р.;
Б) ЗО січня 1667 р.;
B) 6 вересня 1658 р.;
Г) 18 жовтня 1681 р.
Події
1. Укладання Бучацького мирного договору;
2. укладання Гадяцького договору;
3. укладання Андрусівського договору;
4. укладання Слободищенського договору;
5. укладання Бахчисарайського договору.

Достатній рівень
4.
Прочитайте уривок з документу і дайте відповіді на питання.
Варіант І
«Підступивши до переправи біля Соснівки, гетьман Виговський застав там велике військо його царської величності, з яким були… князь Григорій Ромадановський та князь Пожарський… Декілька годин біля переправи тривав жорстокий бій… за одну годину загинуло понад двадцять або навіть тридцять тисяч.»

З «Літопису Самовидця»

1) Про яку подію йдеться мова?
2) Коли ця подія відбулася?
3) Які наслідки мала ця подія для України?

Варіант II
«Уся Річ Посполита народу Польського, Великого князівства Литовського і Руського, і належних до них провінцій відновляється цілком такою, як була перед війною, себто — ці три народи мають зіставатися непорушно… Війська Запорізького число має бути 60 тисяч, піл владою гетьмана руського…»

З міждержавного трактату гетьмана І. Виговського з Річчю Посполитою

1) Про яку подію йдеться мова?
2) Коли ця подія відбулася?
3) Які наслідки мала ця подія для України?

Високий рівень
5. Проаналізуйте уривок та напишіть, про яку подію йдеться мова, коли вона відбулася; дайте цій події власну оцінку.
Варіант І
«…Тут, на цьому боці Дніпра, від Переяслава й Полтави, з причин двох людей, нового тоді гетьмана Виговського і полтавського полковника Мартина Пушкаря, запалав і набрав своєї сили до людського роздору новий великий вогонь внутрішніх чвар та кровопролиття…»

З «Літопису Самійла Величка»

Варіант II
«… з Іванового боку… полковники і сотники, і отамани, і осавули, і козаки, і чернь обирали в гетьмани його, Івана,… і за своїм козацьким звичаєм уверх шапки кидали, а з Якимового боку… полковники ж і все військо в гетьмани обирали його, Якима… І на тому гетьманському обиранні… обидві сторони між собою бій вчинили і багатьох людей козаків переранили…»

З «Літопису Самійла Величка»

Завдання самостійні роботи з історії України

Поделись с друзьями:
Твитнуть