УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 60-80-х р. XVII ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА 2

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 60-80-х р. XVII ст. САМОСТІЙНА РОБОТА 2

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
Андрусівського перемир’я між Москвою та Річчю Посполитою.
А) 6 жовтня 1659 р.; В) ЗО січня 1667 р.;
Б) 16 травня 1663 р.; Г) 12 червня 1668 р.

Варіант II
обрання гетьманом Лівобережної України І. Самойловича.
А) Березень 1669 р.; В) лютий 1671 р.;
Б) червень 1670 р.; Г) червень 1672 р.

2. Укажіть
Варіант І
прізвища видатних українських діячів, які були гетьманами у 60-70 роках XVII століття.
А) Дмитро Дорошенко, Іван Самойлович, Дем’ян Многогрішний;
Б) Іван Сірко, Дем’ян Многогрішний, Григорій Гуляницький;
В) Іван Самойлович, Павло Тетеря, Мартин Пушкар;
Г) Іван Брюховецький, Яків Барабаш, Дмитро Дорошенко.

Варіант II
прізвища видатних українських діячів, які були гетьманами Правобережної України в 60-80 роках XVII століття.
А) Іван Сірко, Петро Дорошенко, Павло Тетеря;
Б) Степан Опара, Петро Дорошенко, Михайло Ханенко;
В) Іван Виговський, Іван Сірко, Дем’ян Многогрішний;
Г) Павло Тетеря, Петро Дорошенко, Іван Сірко.

У завданні 3 установіть правильну відповідність. До кожного з завдань самостійної роботи 8 клас, позначених літерами, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою
3. Установіть відповідність між датами та подіями.
Варіант І
Дати
A) Червень 1668 р.;
Б) січень 1681 р.;
B) березень 1669 р.;
Г) липень 1678 р.
Події
1. Підписання Глухівських статей;
2. проголошення II. Дорошенка гетьманом усієї України;
3. обрання гетьманом М. Ханенка;
4. підписання Бахчисарайського мирного договору;
5. другий Чигиринський похід турецько-татарских військ.

Варіант II
Дати
A) 1672 р.
Б) 1686 р.
B) 1668 р.
Г) 1669 р.
Події
1. Укладання договору про «Вічний мир» між Московською державою і Річчю Посполитою;
2. заключення військово-політичного союзу П. Дорошенка з Туреччиною;
3. укладання Конотопських статей;
4. підпорядкування Київської митрополії Московському патріархові;
5. початок повстання Лівобережжя проти Москви.

Достатній рівень
4.
Прочитайте уривок з документу і дайте відповіді на питання.
Варіант І
«…Врешті злетів у повітря й головний пороховий льох. Сила вибуху була такою, що заграва осяяла обидва ворожі табори, а до неба здійнялися кам’яні брили фортечних стін. На ранок турки увійшли в руїни Богданової фортеці, а за кілька днів потому великий візир наказав зрівняти рештки укріплень з землею.»

О.Апанович «Розповіді про запорозьких козаків»

1) Про яку подію йдеться мова?
2) Коли ця подія відбулася?
3) Які наслідки мала ця подія для України?

Варіант II
«…Уряд Яна II Казимира готував обрання… на гетьманську посаду. Це робилося заради того, аби взяти під контроль ситуацію на українських землях… З огляду на це його було обрано гетьманом Війська Запорозького на Генеральній раді, яка відбулася 1-2 січня 1663 року.»

Т. Чухліб «Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи» (1663-1713 рр.)

1) Про яку подію йдеться мова?
2) Коли ця подія відбулася?
3) Які наслідки мала ця подія для України?

Високий рівень
5.
Проаналізуйте уривок та напишіть, про яку подію йдеться мова, коли вона відбулася; дайте цій події власну оцінку.
Варіант І
«Того ж літа… задніпровці з дозволу його царської величності провели раду у Козацькій Діброві у присутності бояр і князя Ромадановського. І там обрали гетьманом поповича з Красного Івана… та всю козацьку старшину, і там знову присягли та статті підтверджували.»

З «Літопису Самовидця»

Варіант II
«…Договорилися ми і постановили, іцо всієї Малої Росії цієї сторони Дніпра,… так і тепер залишатися мають на стороні їх царської величності на вічні часи; «..а за Дніпром-рікою Київ має залишатися також на стороні їх царської величності…»

З «Літопису Самовидця»

Тест контроль скачать

Поделись с друзьями:
Твитнуть