УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 60-80-х р. XVII ст. – Тест контроль онлайн

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 60-80-х р. XVII ст. – Тест контроль онлайн

Початковий і середній рівні
Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
укладання Гадяцького договору гетьмана Івана Виговського з Річчю Посполитою.
А) 1656 р.; . В) 1658 р.;
Б) 1667 р.; Г) 1659 р.

Варіант II
укладання Андрусівського договору про розподіл України на Лівобережну та Правобережну.
А) 1666 р.; В) 1668 р.;
Б) 1667 р.; Г) 1669 р.

2. Укажіть назву
Варіант І
території на сході від Лівобережної Гетьманщини, яка активно заселялася українцями протягом другої половини XVII століття, та складалася з 5 козацьких полків, а також управлялася полковниками без гетьмана та генеральної старшини,
які підпорядковувалися білгородському воєводі.
А) Запорізька Січ; В) Поділля;
Б) Слобідська Україна; Г) Північна Буковина.

Варіант II
історико-географічного регіону України, який у другій половині XVII століття перебував під владою Трансільванського (Семиградського) князівства,
А) Слобожанщина; В) Волинь;
Б) Галичина; Г) Закарпаття.

3. Прочитайте текст та укажіть, про яку подію йдеться мова.
яку подію йдеться мова.
Варіант І
«…Ставши біля Соснівської переправи, застали там п’ятнадцять тисяч москви, що боронила одну переправу. Друга частина стояла напоготові. Її наші драгуни відбили від переправи, а потім наша кіннота переправилася й затримала їх герцеми.»

З листа І. Виговського

А) Боротьба Якима Сомка, Василя Золотаренка та Івана Брюховецького за владу;
Б) Конотопська битва;
В) оборона Чигирина від турецько-татарської армії;
Г) похід війська Івана Сірка проти кримських татар.

Варіант II завдання для тематичного оцінювання
«У другій половині серпня відбулися вирішальні за своєю трагічністю події. Залога міста після майже півторамісячної облоги не витримала щоденних штурмів… Коли турки увійшли до міста, пролунав страшенної сили вибух: то вогонь дістався запасів пороху… Отак… було перетворено на руїну серце Української козацької держави.»

З книги «Володарі гетьманської булави»

А) Розгром польсько-шляхетського війська Яна II Казимира і правобережних козаків під проводом гетьмана Павла Тетері під Глуховом;
Б) зруйнування та спалення Полтави військами гетьмана Івана Виговського;
В) загибель Чигирина після турецько-татарської облоги;
Г) Конотопська битва між українсько-татарськими і московськими військами.

4. Укажіть прізвище
Варіант І
видатного діяча українського козацтва, про якого йдеться мова в наведеному уривку.
«Його вісім разів обирали кошовим отаманом запорозьких козаків. Жоден кошовий отаман не зажив такої любові й шани серед січового товариства та народу, як він. Запорозький витязь вважав найпершою і найголовнішою метою кожного походу врятування бранців з полону, визволення невільників з тяжкого рабства у султанській Туреччині та Кримському ханстві. За життя про нього ходили легенди, про його подвиги звучали думи й пісні, а народна пам’ять саме з ним пов’язала відомий лист-пародію запорожців султанові Оттаманської Порти.»

О.Апанович «Розповіді про запорозьких козаків»

А) ІванБогун; В) Петро Калнишевський;
Б) Максим Залізняк; Г) Іван

Варіант II
політичного діяча Гетьманщини, про якого йдеться мова в наведеному уривку.
« Його постать;— одна з найяскравіших і водночас найтрагічніших серед політичних діячів України XVII століття… Його життя та боріння сфокусували як найгероїчніші, сповнені величі, діяння козацького стану, розквіту української держави, так і їх занепад і «Руїну» на Правобережній Україні. Найбільший його тріумф — добився об’єднання, на деякий час, козацької України, проголосив себе її гетьманом. А трагедія — повний крах багаторічних зусиль, принизлива капітуляція та прилучення до життя верхівки Росії як в’ятського воєводи і смерть далеко від любимої Батьківщини.»

З книги «Володарі гетьманської булави»

А) Павло Тетеря; В) Петро Дорошенко;
Б) Іван Самойлович; Г) Дем’ян Многогрішний.

5. Укажіть правильну відповідь.
Варіант І
Гадяцький договір 1658 року передбачав
А) утворення на території України «Князівства Руського» у складі Брацлавського, Київського та Чернігівського воєводств на правах федерації Речі Посполитої;
Б) утворення на території України «Князівства Руського» у складі 7 воєводств Лівобережної та Правобережної України на чолі з великим князем Литовським;
В) утворення незалежного «Князівства Руського» у складі Московського царства;
Г) утворення «Князівства Руського» Брацлавського, Київського та Чернігівського воєводств у складі Османської імперії на правах федерації.

Варіант II
Андрусівський мир 1667 року передбачав
А) приєднання Лівобережної України до Московського царства та встановлення польсько-московської влади над Запоріжжям;
Б) приєднання Правобережної України до Московського царства та встановлення польсько-московської влади над Запоріжжям;
В) приєднання Києва, Лівобережної України до Османської імперії;
Г) розподіл різних українських земель між Річчю Посполитою, Московським царством, Османською імперієюта Кримським ханством.

У завданні 6 напишіть слово «так» — якщо ви згодні з твердженням, та «ні» — якщо, на вашу думку це твердження не вірне
6. Дайте відповідь.
Варіант І
У 1668 році Петро Дорошенко був проголошений гетьманом Правобережної та Лівобережної України, але закріпити досягнутий успіх не зміг.

Варіант II
У другій половині XVII століття Лівобережна Гетьманщина поділилася на військово-адміністративні округи — козацькі полки.

Достатній рівень
У завданні 7 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності Запишіть літери, якими позначено події, у таблицю, причому перша подія повинна відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
7. Розташуйте події у хронологічній послідовності.
Варіант І
А) Укладання Гадяцького договору між Україною та Речі Посполитою;
Б) укладання Бахчисарайського договору між Османською імперією та Московським царством;
В) укладання Віленського перемир’я між Московським; царством і Речі Посполитою;
Г) «Чорна Рада» в Ніжині.

Варіант II
А) Проголошення П. Дорошенка гетьманом усієї У країни;
Б) Конотопська битва;
В) Вторгнення турецької армії на територію Брацл авщини;
Г) Андрусівська угода.

У завданні 8 установіть правильну відповідність, До кожного з завдань, позначених літера доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою.
8. Установіть відповідність
Варіант І
між датами та прізвищами.
Дати
A) 1657-1659 рр.;
Б) 1663-1668 рр.;
B) 1665-1676 рр.;
Г) 1659-1663 рр.
Прізвища
1. Ю. Хмельницький;
2. Д. Многогрішний;
3. І. Виговський
4. І. Брюховецький;
5. П. Дорошенко.

Варіант II
між датами та подіями.
Дати
Дати
A) 1678-1679 рр.;
Б) 1678 р.;
B) 1687 р.;
Г) 1669-1672 рр.
Події
1. Облога Чигирина турецько-татарською армією;
2. гетьманство П. Дорошенко;
3. гетьманство Д. Многогрішного;
4. кримський похід московської армії;
5. «Великий згін».

Високий рівень
9.
Продовжіть текст.
Варіант І
Як би ви побували на «чорній раді», то змогли побачити:…

Варіант II
Як би ви побували в другій половині XVII століття на Слобожанщині, то побачили б:…


Тест контроль історія України 8 клас

Поделись с друзьями:
Твитнуть