УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА 1


УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.
САМОСТІЙНА РОБОТА 1
Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
обрання гетьманом І. Мазепи. Полтавської битви
А) 1667 р.;
Б) 1675 р.;
В) 1687 р.;
Г) 1691 р.

Варіант II
А) 5 жовтня 1707 р.;
Б) 8 листопада 1708 р.
В) 27 червня 1709 р.;
Г) 3 серпня 1711 р.

2. Укажіть
Варіант І
прізвища відомих українських діячів, які очолювали козацькі полки на Правобережній Україні наприкінці XVII століття.
А) Іван Богун, Андрій Абазин, Семен Палій;
Б) Семен Палій, Захар Іскра, Петрик;
В) Максим Залізняк, Андрій Абазин, Самуїл Іванович (Самусь);
Г) Семен Палій, Самуїл Іванович (Самусь), Захар Іскра.

Варіант II
прізвища відомих українських діячів, які стали соратником гетьмана Івана Мазепи після його союзу зі шведським королем Карлом XII.
А) Пилип Орлик, Кость Гордієнко, Андрій Войнаровський;
Б) Олександр Меншиков, Іван Скоропадський, Пилип Орлик;
В) Кость Гордієнког Василь Кочубей, Іван Іскра;
Г) Василь Кочубей, Іван Скоропадський, Пилип Орлик.

У завданні 3 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події даної самостійної роботи 8 клас, причому перша подія повинна відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
3. Розташуйте події у хронологічній послідовності.
Варіант І
А) Зруйнування Петром І Чортомлицької Січі;
Б) початок Північної війни;
В) похід російсько-українських військ до Очакова;
Г) укладання «Коломацьких статей»

Варіант II
А) Укладання «Вічного миру» між московською державною та Польщею;
Б) початок виступу І. Мазепи проти Московської держави;
В) придушення Національно-Визвольного повстання під проводом С. Палія;
Г) другий кримський похід.

Достатній рівень
4.
Прочитайте уривок з документу і дайте відповіді на питання.
Варіант І
« …А в городі
Мужиків да жінок
У пень сікли да рубали,
Ікони під ноги топтали… »

С. Павленко «Тиранське поводження росіян». Різня в Батурині 2 листопада 1708 р.

1) Про яку подію йдеться мова?
2) Коли ця подія відбулася?
3) Які наслідки мала ця подія для України?

Варіант II
«У липні того ж року старшина козацька… просили боярина Голіцина, щоб війську дозволив вільними голосами обрати гетьмана… Отож, на раді військо, яке на той час було, постановило гетьманом колишнього осавула військового,… шляхетського роду з давньої, знаної у війську української шляхти Білоцерківського повіту… »

З «Лит опису самовидця»

1) Про яку подію йдеться мова?
2) Коли ця подія відбулася?
3) Які наслідки мала ця подія для України?

Високий рівень
5.
Проаналізуйте уривок та напишіть коли, де відбулася зазначена подія та у чому полягало її значення для церковного життя в Україні.
Варіант І
«…Дізнавшись про переважні сили польські, запросив до себе… полковників задніпровських Абазу, Іскру та інших з їхніми полками, випередив з ними поляків і, напавши на них під містом Бердичевом,… розбив їх ущент…»

З «Історії русів»

Варіант II
«Місцевій облозі було дуже важко протидіяти війську російського полковника Яковлева, яке за наказом Петра І мало зруйнувати це осереддя козацької вольниці. Січовики трималися мужньо. Але й тут не обійшлося без зради… Проведене полковником Ґалаґаном російське військо… обернуло все в руїну, а всі полонені, всупереч обіцянкам, були страчені.»

З сучасного дослідження про гетьмана Івана Мазепу

Завдання самостійних робіт з історії України

Поделись с друзьями:
Твитнуть