УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА 2


УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.
САМОСТІЙНА РОБОТА 2

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
діяльності першої Малоросійської колегії.
А) 1721-1726 рр,; В) 1723-1729 рр.;
Б) 1722-1727 рр.; Г) 1725-1730 рр.

Варіант II
гетьманства Д. Апостола.
А) 1722-1727 рр.; В) 1734-1750 рр.;
Б) 1727-1734 рр.; Г) 1750-1753 рр.

2. Укажіть
Варіант І
прізвища гетьманів України першої половини XVIII століття.
А) Іван Скоропадський, Іван Мазепа, Іван Самойлович;
Б) Іван Мазепа, Кость Гордієнко, Павло Полуботок;
В) Іван Скоропадський, Павло Полуботок, Данило Апостол;
Г) Пилип Орлик, Данило Апостол, Петро Дорошенко.

Варіант II
прізвища видатних діячів української культури кінця XVII — початку XVIII століття.
А) Стефан Яворський, Іван Вишенський, Іов Борецький;
Б) Іоаникій Галятовський, Іов Борецький, Феофан Прокопович;
В) Йоасаф Крюковський, Іван Вишенський, Іов Борецький;
Г) Йоасаф Кроковський, Стефан Яворський, Іоаникій Галятовський.

У завданні 3 установіть правильну відповідність. До кожного з завдань, позначених літерами, доберіть один правильний, на вашу думку варіант відповіді, позначений цифрою.

3. Встановіть відповідність між терміном та його визначенням.
Варіант І
Термін
A) Акровірш;
Б) ктитор;
B) агіографія;
Г) хроновірш.
Визначення
1. Література про життя святих;
2. вірш, підпорядкований певному числу;
3. вірш, у якому перші літери кожного рядка складають слово або речення;
4. благодійник, меценат;
5. козацький літопис.
Варіант II історія самостійні роботи
Термін
A) Резидент;
Б) бароко;
B) гравюра;
Г) реквізіції.
Визначення
1. Вид графіки, у якому зображення є друкованим відбитком з малюнка, витравленого на дошці;
2. примусове вилучення державою майна у власника з виплатою його вартості;
3. представник російського імператора, який наглядав за діяльністю гетьмана;
4. стиль в архітектурі, якому були притаманні розкіш форм, брами, прикрашені завитками, геометричний орнамент;
5. благодійник, меценат.

Достатній рівень
4.
Прочитайте уривок з документу і дайте відповіді на питання.
Варіант І
«Я… новообраний гетьман Війська Запорізького, присягаю… на таке: обраний вільним волевиявленням… за згодою… короля Швеції… незмінно виконуватиму ці пакти й конституції, які додаються тут і одноголосно узгоджені в даному Акті виборів між мною і Військом Запорізьким…»

З «Пактів й Конституції прав та вольностей Війська Запорозького…»

1) Про яку подію йдеться мова?
2) Коли ця подія відбулася?
3) Які наслідки мала ця подія для України?

Варіант II
«Розпочавши правління під могутній гуркіт святкової канонади, новообраний гетьман досить швидко став втрачати і свою політичну владу, і свій, без того не дуже високий, авторитет серед українського населення. Особливо гнітили та обмежували його волю й дії вимушена “дружба” з царськими сановниками,… а також задушливі обійми самого Петра І.»

З «Володарів гетьманської булави»

1) Про яку подію йдеться мова?
2) Коли ця подія відбулася?
3) Які наслідки мала ця подія для України?

Високий рівень
5.
Проаналізуйте уривок та напишіть коли, де відбулася зазначена подія та у чому полягало її значення для України.
Варіант І
«Цього… року, квітня 27 дня… Петро Великий… видав указ: при гетьмані… для управління судами і для іншого,… для кращої вірності і управління бути колегії, в якій бути бригадирові панові Вельямінову з шістьма чоловіками штаб-офіцерами…»

З указу Петра І

Варіант ІІ
«Посеред майдану вже стояв стіл під червоним сукном. По один бік від нього стали царський міністр Ф. В. Наумов і козацькі полковники, а по другий — козаки, які несли клейноди.
Наумов ступив наперед, повідомив про дозвіл царського уряду обрати гетьмана Лівобережної України, а потім запитав у козацького війська й старшини, кого вони хочуть бачити гетьманом.
«Миргородського полковника Апостола», — була відповідь. І гце двічі, як того вимагала козацька традиція, міністр звертався до присутніх з тим же запитанням. І чув ту саму відповідь.
Тоді він звернувся до миргородського полковника: “Його імператорська величність по вільних голосах, іменним своїм указом жалує тебе в гетьмани”.»

З « Володарів гетьманської булави»

Тест контроль історія України + Всесвітня 8 клас

Поделись с друзьями:
Твитнуть