УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-5 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку; правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
обрання Івана Мазепи гетьманом України.
А) 1686 р.; В) 1688 р.;
Б) 1687 р.; Г) 1689 р.

Варіант II
прийняття «Пактів й Конституції прав і вольностей Війська Запорізького» Пилипа Орлика.
А) 1710 р.; В) 1712 р.;
Б) 1711 р.; Г) 1713 р.

2. Укажіть назву
Варіант І
установи, яка складалася з 6 вищих офіцерів російської армії на чолі з бригадиром С. Вельяміновим та повинна була наглядати за діяльністю наказного гетьмана та гетьманської адміністрації.
А) Сенат; В) Перша Малоросійська колегія;
Б) Правління Гетьманського уряду; Г) Друга Малоросійська колегія.

Варіант II
колегіального органу влади в Гетьманщині, який складався з трьох генеральних старшин і трьох російських вищих офіцерів.
А) Сенат; В) Перша Малоросійська колегія;
Б) Правління Гетьманського уряду; Г) Друга Малоросійська колегія

3. Прочитайте текст та укажіть, про яку подію йдеться мова.
Варіант І
«Нарешті,., відбулася тая баталія, яка вирішила долю Росії і Швеції, здивувала Європу і зробила перелом у політиці держав і в долі Королів…»

З «Історії русів»

А) Здобуття фортеці Азов у 1696 році;
Б) зняття козацькими військами Семена Палія облоги Білої Церкви у 1702 році;
В) Російсько-турецька війна 1735-1739 років;
Г) Полтавська битва 1709 року.

Варіант II
«…Приказиваєм, аби не більше, только два дні в тиждень, роботу єму панщиною отправовали, а інші дні на свої оборочали потреби…»
З універсалу гетьмана І. Мазепи

А) Наказ царя Петра І про похід козацьких військ у азово-дністровські походи;
Б) запровадження гетьманом Іваном Мазепою дводенної панщини;
В) універсал гетьмана Івана Мазепи про будівництво Троїцької набрамної церкви;
Г) дозвіл гетьмана Івана Мазепи скаржитися селянам ка панів до суду.

4.
Укажіть прізвище українського гетьмана, про якого йдеться мова в наведеному уривку.
Варіант І
«Його виступ проти політики Петра І в Гетьманщині та спроба захистити “права і вольності” козацтва й українського суспільства закінчилися поразкою, а самого наказного гетьмана було ув’язнено в Петербурзі.»

З «Володарів гетьманської булави»

А) Павло Полуботок; В) Іван Скоропадський;
Б) Іван Мазепа; Г) Данило Апостол.

Варіант II
«У період його гетьманства… почалася робота по зведенню законів, які застосовувалися в судочинстві Лівобережної України, до одного кодексу та перекладу його російською мовою. Кодифікація законів була завершена вже після смерті гетьмана.»

З «Володарів гетьманської булави»

А) Іван Мазепа; В) Іван Скоропадський;
Б) Пилип Орлик; Г) Данило Апостол.

5. Укажіть
Варіант І
чим характеризувалося правління Гетьманського уряду в Україні.
А) Посиленням гетьманської влади та наданням широких повноважень козацькій старшині;
Б) розподілом повноважень у внутрішній та зовнішній політиці між гетьманом та Генеральною старшиною;
В) розширенням повноважень гетьманської влади та наданням права на ведейня зовнішньої політики;
Г) ліквідацією гетьманства та свавільним втручанням російської влади у внутрішні справи України.

Варіант II
чим характеризувалася політика російського царя Петра І відносно Гетьманщини
А) Розширенням прав і свобод українеького народу;
Б) наданням широкої автономії гетьману та козацькій старшині у вирішенні питань внутрішньої політики;
В) жорстким наступом на права і свободи українців;
Г) залученням царських чиновників до управління державою та розширенням повноважень гетьманів.

У завданні 6 тест контролю історія україни напишіть слово «так» — якщо ви згодні з твердженням, та «ні» — якщо, на вашу думку це твердження не вірне
6. Дайте відповідь.
Варіант І
«Коломацькі статті» 1687 року було укладено гетьманом Іваном Скоропадським

Варіант ІІ
Полтавська битва 1709 року дозволила реалізувати плани гетьмана Івана Мазепи щодо здобуття Україною незалежності.

Достатній рівень

У завданні 7 установіть правильну відповідність. До кожного з завдань, позначених літерами, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою
7. Встановіть відповідність між датами і подіями з культурного життя України.
Варіант І
Дати
A) 1689 p.;
Б) 1705 p.;
B) 1726 р.
Події
1. Відкриття Харківського колегіуму;
2. створення у Глухові першого спеціального музичного закладу — «Школи співу та інструментальної музики»;
3. постановка у Києві першої української історичної драми Ф. Прокоповича «Володимир»;
4. відкриття Новгород-Сіверського колегіуму.

Варіант II
Дати
A) 1689 p.;
Б) 1720 p.;
B) 1738 р.
Події
1. Заснування Переяславського колегіуму;
2. створення у Глухові першого спеціального музичного закладу — «Школи співу та інструментальної музики»;
3. у Харкові збудовано Покровський собор — шедевр козацького бароко;
4. заборона друкувати в Україні книжки українською мовою.

У завданні 8 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено подїї, причому перша подія повинна відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
8. Розташуйте події у хронологічній послідовності.
Варіант І
А) Початок гетьманування І. Скоропадського;
Б) відновлення гетьманства в Україні;
В) Полтавська битва;
Г) початок правління в Україні «Гетьманського уряду.»

Варіант II
А) Відкриття Харківського колегіуму;
Б) початок повстання під проводом С. Палія;
В) знищення Петром І Запорозької Січі;
Г) початок гетьманування І. Мазепи.

Високий рівень
9.
Складіть розгорнутий план за темою
Варіант І
«Полтавська битва 1709 року».

Варіант II
«Розвиток освіти в Україні у першій половині XVIII століття».


Тематичне оцінювання

Поделись с друзьями:
Твитнуть