УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в другій половині XVIII ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА 1


УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в другій половині XVIII ст. САМОСТІЙНА РОБОТА 1

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
гетьманства К. Розумовського.
А) 1735-1743 рр.; В) 1750-1764 рр.;
Б) 1734-1750 рр.; Г) 1768-1774 рр.

Варіант II
діяльності Другої Малоросійської колегії.
А) 1764-1786 рр.; В) 1734-1750 рр.;
Б) 1750-1764 рр.; Г) 1735-1747 рр.

2.
Укажіть прізвище історичного діяча, про якого йдеться мова в наведеному уривку.
Варіант І
«Він дослужився до сотника у магнатів Потоцьких, отримав за службу два села. Але разом зі своїм загоном перейшов на бік гайдамаків.»
А) М. Залізняк; В) І. Гонта;
Б) О, Довбуш; Г) І. Богун.

Варіант II
«Він почав відбудовувати колишню столицю Гетьманщини — Батурин, провів судову реформу, намагався розширити політичну автономію Гетьманщини.»
А) М. Залізняк; В) К. Розумовський;
Б) П. Румянцев; Г) Йосиф II.

У завданні 3 установіть правильну відповідність. До кожного з завдань, позначених літерами, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою.

3. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.
Варіант І
Поняття
A) Рангові землі;
Б) автономія;
B) гайдамака;
Г) чинш.
Визначення
1. Натуральний або грошовий податок, який платили державі або поміщикам у Європі;
2. повстанець проти соціального і національного гноблення на Правобережної України;
3. земельні володіння, що надавалися гетьманом і царем козацькій старшині як винагорода за службу;
4. право держави на власну внутрішню і зовнішню політику під контролем іншої держави;
5. феодальні володіння в межах українських міст, які не підпорядковувалися міському управлінню.

Варіант II
Поняття
A) Опришок;
Б) кметь;
B) петиція;
Г) Малоросійська колегія.
Визначення
1. Центральний орган російської колоніальної адміністрації в Гетьманщині XVIII століття;
2. народні месники, учасники визвольної боротьби в Закарпатті, Буковині та Галичині;
3. заможний селянин;
4. письмове колективне прохання до державних керівних установ, голови уряду;
5. назва декларацій суспільно-політичного значення.

Достатній рівень
У завданні 4 самостійної роботи історії україни розмістіть уривки з тексту у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія повинна відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
4. Розташуйте уривки з тексту в хронологічній послідовності.
Варіант І
A) «Імператриця Катерина II заснувала Другу Малоросійську колегію, яку очолив граф П. Румянцев»;
Б) «у грудні З ’їзд старшин підготував „Прохання малоросійського шляхетства і старшин, разом з гетьманом, про відновлення колишніх прав Малоросії” до Катерини II»;
В) «у лютому імператор Йосиф II звільнив селян від особистої залежності»;
Г) «керівники повстання зібралися у Мотронинському монастирі, направили посланців на Січ, Правобережжя із закликами до повстання».

Варіант II
А) «Росія, Австрія, Прусія провели третій поділ Польщі»;
Б) «з травня Катерина II заборонила селянам Лівобережної та Слобідської України міняти місце проживання, було введено кріпацтво»;
В) «на Правобережжі почалася підготовка нового повстання, ватажком якого обрали М. Залізняка»;
Г) «К. Розумовський під тиском царської влади мусив скласти гетьманські повноваження».

Високий рівень
5.
Прочитайте уривок і дайте відповіді на запитання.
Варіант І
«Дня четвертого травня у селі Борщові, що від Бучача миль дві,… Довбуш напав уночі на маєток його милості пана полковника Костянтина Злотницького… Викупу сріблом і т.п. не хотів, кажучи: „Не за грошима я сюди прийшов, а по твою душу, щоб ти більше людей не мучив”.»

Із документу «Дії О.Довбуша в 1744 р. ( з літопису львівських ченців)»

1) Яка мета руху опришків?
2) Як цей документ характеризує О. Довбуша?

Варіант II
«Задзвонили в усі дзвони
По всій України,
Закричали гайдамаки:
Гине, шляхта, гине.»

Із поеми Т. Шевченка

1) Яку подію зображено в поемі? Укажіть її хронологічні рамки.
2) Поміркуйте, чому цю подію деякі історики називали «пожежею, подібною до Хмельниччини».

Тест контроль самостійні роботи 8 клас

Поделись с друзьями:
Твитнуть