УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в другій половині XVIII ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА 2

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в другій половині XVIII ст. САМОСТІЙНА РОБОТА 2

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
ліквідації царським урядом Запорозької Січі.
А) 1734 р.; В) 1783 р.;
Б) 1775 р.; Г) 1791р.

Варіант II
заснування нової (Підпільненської) Січі.
А) 1726 p.; В) 1775 р.;
Б) 1734 р.; Г) 1783 р.

2.
Укажіть, про яку подію йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Запорожці й місцеве населення не допустили прориву 100-тисячної турецької армії вглиб України. 11 тисяч запорожців на чолі з кошовим отаманом П. Калнишевським хоробро билися за Чорноморські фортеці.
А) Російсько-турецька війна 1787-1791рр.;
Б) приєднання до Росії Кримського ханства;
В) російсько-турецька війна 1768-1774 рр.;
Г) ліквідація Запорозької Січі.

Варіант II

Кріпосники почали переселяти сюди своїх кріпаків із центральних губерній України і Росії. Потьомкін почав будувати нові міста: Херсон, Катеринослав, Миколаїв,
А) Заснування Підпільненської Січі;
Б) другий поділ Польщі;
В) заселення Південної України;
Г) переселення на Закарпаття німецьких колоністів.

У завданні 3 установіть правильну відповідність. До кожного з завдань, позначених літерами, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою.
3. Встановіть відповідність між
Варіант І
церквами XVIII століття та містами, де вони побудовані.
Церкви XVIII століття
A) Андріївська;
Б) Покрови Богородиці;
B) Троїцька соборна;
Г) Успенська соборна.
Міста
1. Новомосковськ;
2. Київ;
3. Суми;
4. Почаїв;
5. Львів.

Варіант II
церквами XVIII століття та прізвищами архітекторів, які їх побудували.
Церкви XVIII століття
A) Миколи Набережного;
Б) Собор Святого Юра;
B) Андріївська;
Г) Успенська соборна Почаївської Лаври.
Архітектори
1, Б. Растреллі;
2. Г. Гофман;
3 .1. Григорович-Барський;
4. Б. Меретин;
5. А. Квасов.

Достатній рівень 8-й клас самостійні роботи
У завданні 4 розмістіть уривки з тексту у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія повинна відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
4. Розташуйте уривки з тексту в хронологічній послідовності.
Варіант І
А) «Академія внесла величезний вклад в розвиток історії, культури України. Але з XVIII ст. помічається зменшення інтересу світської молоді до Академії, вона набуває статусу духовної»;
Б) «за Ясським мирним договором до Російської імперії відійшла територія між Південним Бугом і Дністром»;
В) «останньому кошовому отамануЗапорозької Січі було надано право вільно обрати місце проживання після тривалого
перебування в заточенні, але колишній в’язень залишився при монастирі, де і помер на 112 році життя »;
Г) «Імператриця Катерина II видала указ про приєднання Криму до Російської імперії».

Варіант II
А) «у червні війська генерала П. Текелія оточили Січ, де знаходився невеличкий гарнізон. Козаки вирішили скласти
зброю за проханням старшини. За наказом П. Текелія із Січі були вивезені скарбниця, гармати, архів, клейноди, а будівлі Січі було зруйновано»;
Б) «було сформовано Військо вірних козаків, яке згодом отримало назву Чорноморського козацького війська»;
В) «На західноукраїнських землях на розвиток архітектури впливали західноєвропейські традиції. Найбільш відомим пам’ятником був Собор Святого Юра»;
Г) «Чорноморські козаки брали активну участь у російсько-турецькій війні, яка закінчилась підписанням Ясського
мирного договору».

Високий рівень
5.
Розгляньте ілюстрації та виконайте завдання.
самостійні роботи історія України
Варіант І
1) Укажіть прізвище відомого українського письменника та філософа, а також роки його життя.
2) Дайте власну оцінку його внеску в історію та культуру України.
Варіант ІІ
1) Укажіть назву відомого учбового закладу, який було створено у Києві, рік його заснування.
2) Розкрийте внесок цього учбового закладу в культурно-освітній розвиток України.

Скачать завдання самостійних робіт з історії

Поделись с друзьями:
Твитнуть