УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в другій половині XVIII ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в другій половині XVIII ст. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть рік події, про яку йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
На землях Лівобережної Гетьманщини було створено Малоросійське генерал-губернаторство, яке складалося з трьох намісництв.
А) 1781р.; В) 1783 р.;
Б) 1782 р.; Г) 1784 р.

Варіант II
Внаслідок поділу Польщі до Російської імперії відійшли територія Брацлавщини, Західного Поділля, Київщини, Східної Волині.
А) 1791р.; В) 1795 р.;
Б) 1793 р.; Г) 1797 р.

2. Укажіть, про яку подію йдеться в наведеному тексті.
Варіант І
Запорозькі козаки покинули Олежківську Січ і заснували нову Січ.
А) Заснування Чортомлицької Січі; В) заснування Січі на о. Мала Хортиця;
Б) заснування Підпільненської Січі; Г) заснування Задунайської Січі.

Варіант II
У Гетьманщині було проведено повну судову реформу. Для вирішення військових справ створено окремий державний орган; було складено проекти відкриття університету в Батурині та перетворення на університет Києво-Могилянської академії.
А) Поширення впливу на Україну «Жалованої грамоти дворянству»;
Б) реформи гетьмана К. Розумовського;
В) діяльність Другої Малоросійської колегії;
Г) реформи імператора Йосифа II.

3. Укажіть правильну відповідь.
Варіант І
«Господарство фермерського типу, яке вели на Запоріжжі старшина і козаки» — це
А) фільварок; В) зимівник;
Б) вотчина; Г) паланка.

Варіант II
тест контроль 8 клас
«Адміністративно-територіальна та господарська одиниця Війська Запорізького Низового» — це
А) паланка; В) курінь;
Б) кош; Г) полк.

4.
Укажіть
Варіант І
яке місто було резиденцією гетьмана К. Розумовського.
А) Батурин; В) Старо дуб;
Б) Київ; Г) Глухів.

Варіант II
яку назву мала провінція, до складу якої входили Східна і Західна Галичина.
А) Малоросійське генерал-губернаторство;
Б) Малоросійське намісництво;
В) Королівство Галіції і Лодомерії;
Г) Королівство Польщі і Галіції.

5. Укажіть, чи правильні твердження.
Варіант І
1) «Однією з причин ліквідації Запорозької Січі було те, що з розгромом Турції та Кримського ханства Січ утратила роль захисника південних кордонів Російської імперії.»
2) «Після смерті О. Довбуша рух опришків припинився.»
А) Обидва варіанти правильні; В) тільки другий варіант правильний;
Б) тільки перший варіант правильний; Г) обидва варіанти неправильні.

Варіант II
1) «Києво-Могилянська академія забезпечувала кадрами освітні заклади України і Росії.»
2) «Однією з причин Коліївщини була ліквідація Гетьманщини.»
А) Обидва варіанти правильні; В) тільки другий варіант правильний;
Б) тільки перший варіант правильний; Г) обидва варіанти неправильні.

6. Укажіть
Варіант І
міста, які було засновано у XVIII ст.
1) Катеринослав;
2) Харків;
3) Маріуполь;
4) Миколаїв;
5) Черкаси;
6) Херсон;
7) Лубни.
А) 2,3,4,7; В) 1,3,4,6;
Б) 3,4,5,6; Г) 1,2,3,4.

Варіант II
прізвища відомих українських
композиторів другої половини XVIII ст.
1) Я. Погребняк;
2) Д. Бортнянський;
3) М. Березовський;
4) І. Пинзель;
5) А. Рачинський;
6) А. Ведель;
7) В. Боровиковський.
А) 1,2,3,7; В) 2,3,5,6;
Б) 1,3,4,5; Г) 3,5,6,7.

Достатній рівень
У завданні 7 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія повинна відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
7. Розташуйте події у хронологічній послідовності.
Варіант І
А) Ліквідація полково-сотенного устрою на Слобожанщині;
Б) царський указ про закріпачення селян Лівобережної і Слобідської України;
В) початок діяльності Другої Малоросійської колегії;
Г) прийняття Катериною II «Жалуваної грамоти дворянству».

Варіант II
А) Приєднання Криму до Російської імперії;
Б) переселення Чорноморського війська на Кубань;
В) Перший поділ Польщі;
Г) ліквідація полково-сотенного устрою на Лівобережній Україні.

У завданні 8 установіть правильну відповідність. До кожного з завдань, позначених літерами, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою.
Встановіть відповідність між прізвищами історичних осіб та їх портретами.
Варіант І
відповіді тест контроль історія україни
Прізвища
1. О. Довбуш;
2. П. Румянцев;
3. К. Розумовський;
4. М. Залізняк;
5. І. Гонта.

Варіант II
тесты контроля знаний
Прізвища
1. І. Гонта;
2. К. Розумовський;
3. Марія Терезія;
4. Г. Сковорода;
5. Катерина II.

Високий рівень
9.
Прочитайте уривок з документу і дайте відповіді на питання.
Варіант І
«Ми захотіли через це оголосити всім вірнопідданим нашої імперії, що Запорозька Січ остаточно зруйнована, з викоріненням на майбутнє самої назви запорозьких козаків, за образу нашої імперської величності, за зухвалі вчинки цих козаків і за неслухняність до наших височайших повелінь.
…Їх злочини, які примусили нас прийняти таки суворі заходи, є такими:
1. Забуваючи свої попередні важливі і згубні злочини і зраду вірності і підданства, вони почали років з десять тому назад та й і зовсім недавно надто далеко заходити зі своїм зухвальством, привласнивши… не тільки всі ті землі, які ми придбали в останню війну від Оттоманської Порти, але б навіть ті, що були заселені в Новоросійській губернії, мотивуючи, ніби їм і ті інші здавна належали…»

З Маніфесту Катерини II про ліквідацію Запорозької Січі

1) Чи згодні ви з причинами ліквідації Запорозької Січі, на які вказувала Катерина II?
2) Укажіть, якими були справжні причини ліквідації Запорозької Січі.
3) Чому Катерина II вимагала викорінити «На майбутнє й самої назви запорозьких козаків»?

Варіант II
«3. Необхідна потреба полягає в тому, щоб було відомо урядові і Вам точна кількість народу малоросійського, тобто як людей, належних до військового чину під різними званнями, так і посполитих міщан і купців.
…Отже, поряд з іншими виправленнями необхідно, під якою б не було назвою, крім подушного, поширити на тамтешній народ і одержувати від нього в казну нашу, за обов’язком і справедливістю та й за самими умовними пунктами гетьмана Б.Хмельницького, нам беззаперечно належні прибутки… Задля цього… не зможете Ви висловити нам Вашу думку, на якій
підставі і яким чином встановити нову по всій Малоросії ревізію і зручніше її б здійснити?
4. Через те, що для податків, які стягуються не можна ні встановити міцної основи, ні виходити з відомої завжди суми, доки будуть тривати згадані переходи землеробів з місця на місце, то належить Вам… тамтешній народ усіма можливими способами привести до того, щоб зазначеним переходам було покладено край.
5…не завжди треба діяти силою довіреною Вам влади… уміло треба викручуватися. До нього треба додати, що в таких випадках треба мати і вовчі зуби, і лисячий хвіст.»

З таємної, настанови Катерини II П. О. Румянцеву (листопад, 1764 р.)

1) Які рекомендації щодо керівництва Україною одержав від Катерини II П. Румянцев?
2) Як ці рекомендації були втілені у життя завдяки зусиллям П. Румянцева та Другої Малоросійської колегії?
3) Прокоментуйте це висловлювання Катерини II: «…треба мати і вовчі зуби, і лисячий хвіст».

Поделись с друзьями:
Твитнуть