ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 9 КЛАС. КРОВ. КРОВООБІГ

1 рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть людину, яка при переливанні прриймає кров:
А) донор;
Б) переносник;
В) реципієнт;
Г) потерпілий.

2. Виберіть камеру серця, де закінчується мале коло кровообігу:
А) праве передсердя;
Б) правий шлуночок;
В) ліве передсердя;
Г) лівий шлуночок.

3. Укажіть, якою буквою на малюнку позначені лейкоцити:
тест контроль 9 клас

 

 

 

 

4. Позначте вміст лейкоцитів в 1 мм^3 крові у здорової людини:
А) 4-5 млн;
Б) 200-300 тис.;
В) 6-8 тис.;
Г) 1 млн.

5. Визначте показник аналізу крові, що є ознакою недокрів’я (відповіді тест контроль біологія):
A) збільшення кількості тромбоцитів;
Б) збільшення кількості еритроцитів;
B) зниження кількості еритроцитів;
Г) збільшення кількості лейкоцитів.

6. Укажіть судину, що бере початок з правого шлуночка:
А) аорта;
Б) легенева артерія;
В) легенева вена;
Г) нижня порожниста вена.

2 рівень
Завдання 7 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних  варіантів відповідей із запропонованих варіантів.
7. Укажіть судини, по яких тече венозна кров.
(3 правильні відповіді)
A) Аорта;
Б) легенева вена;
B) легенева артерія;
Г) стегнова артерія;
Д) нижня порожниста вена;
Е) верхня порожниста вена.

У завданнях 8,9 упишіть пропущені в тексті слова
8. Білок крові, здатний утворювати тромб, називається ________________.

9. Хвороба, за якої відбувається крововилив у мозок, називається _____________________.

3 рівень
У завданні 10 необхідно встановити відповідність інформації, утворити логічні пари. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
10. Установіть відповідність між назвою хвороби та її характеристикою.
1. Тромбофлебіт;             А) Уповільнення зсідання крові;
2. гемофілія;                     Б) утворення тромбу у венах;
3. аритмія;                        В) звуження кровоносних судин;
4. атеросклероз.              Г) порушення серцевого ритму;
Д) утворення тромбу в міокарді.

Завдання тематичного оцінювання 11 передбачає встановлення логічної послідовності дій (явищ, процесів тощо). Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає обрану вами першу дію; цифрі 2 – буква, що позначає другу дію, і т. д.
11. Установіть послідовність дій при наданні першої допомоги при венозній кровотечі.
підсумкові контрольні роботи з біологіїA) Накласти стерильну пов’язку;
Б) транспортувати в лікарню;
B) накласти джгут нижче рани;
Г) накласти стисну пов’язку на рану;
Д) обробити рану.

 

4 рівень
12. Поясніть механізм фагоцитозу.

Поделись с друзьями:
Твитнуть