ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ; ЗУСТРІЧ ЦИВІЛІЗАЦІЙ. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ; ЗУСТРІЧ ЦИВІЛІЗАЦІЙ. ЛЮДИНА РАННЬОЇ НОВОЇ ДОБИ. РЕФОРМАЦІЯ І КОНТРРЕФОРМАЦІЯ.
ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕРЖАВИ у XVI — першій половині XVII ст.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
початку Тридцятирічної війни.
А) 1616 р.; В) 1632 р.;
Б) 1618 р.; Г) 1648 р.

Варіант II

закінчення Тридцятирічної війни.
А) 1616 р.; В) 1632 р.;
Б) 1618 р.; Г) 1648 р.

2. Укажіть правильну відповідь.
Варіант І
«Рух за реформу і оновлення католицької церкви» — це
А) реформація; В) реставрація;
Б) революція; Г) контрреформація

Варіант II
«Релігійно-політичний рух у Західній Європі в XVI—XVII ст. проти Реформації, очолений папством» — це
А) реформація;
Б) революція;
В) контрреформація;
Г) конфедерація.

3. Укажіть причину
Варіант І
селянської війни в Німеччині.
А) Розповсюдження католицтва;
Б) зростання панщини, обмеження особистої свободи селян;
В) боротьба з єритиками;
Г) відлучення М. Лютера від церкви

Варіант II
великих географічних відкриттів.
А) Завоювання турками Константинополю;
Б) боротьба за незалежність Нідерландів;
В) винахід аркебузи — першої ручної вогнепальної зброї;
Г) початок Тридцятирічної війни.

4. Укажіть прізвище відомого діяча, про якого йдеться мова.
Варіант І
Мужній воїн, вмілий дипломат, який очолив іспанський загін вояків з метою завоювання ацтеків.
А) Ф. Дрейк; В) Е. Кортес;
Б) Ф. Писарро; Г) Ж. Картьє

Варіант II
Француз, який вирушив на пошук північного шляху до Китаю, але приєднав до володінь Франції нову колонію — Канаду.
А) Дж. Кабот; В) Васко да Гама;
Б) Е. Кортез; Г) Ж. Картьє

5. Укажіть, чи правильні твердження.
Варіант І
1) У XVI ст. Західна Європа була заселена щільно, але нерівномірно.
2) У XVII ст. Франція стає центром моди у Європі.
А) Обидва варіанти правильні; В) тільки другий варіант правильний;
Б) тільки перший варіант правильний; Г) обидва варіанти не правильні.

Варіант II

1) Наприкінці XVI ст. в Європі склалася система політичної рівноваги.
2) В результаті підписання Вестфальського мирного договору посилилися позиції в Європі Швеції та Іспанії.
А) Обидва варіанти правильні; В) тільки другий варіант правильний;
Б) тільки перший варіант правильний; Г) обидва варіанти не правильні.

6. Укажіть правильну відповідь.
Варіант І
«Золотим століттям» в Англії називають період правління
А) Марії Тюдор; В) Марії Стюарт;
Б) Єлизавети І; Г) Анни Болейн.

Варіант II
Талановитим чеським полководцем у період Тридцятирічної війни був
А) Густав II Адольф; В) Френсіс Дрейк;
Б) Яків Стюарт; Г) Альбрехт Валленштейн.

Достатній рівень
Завдання 7 має шість варіантів відповідей, серед яких лише три є правильними. Оберіть правильні варіанти самостійної роботи з всесвітньої історії
7. Укажіть події, що відбулися
Варіант І
у другій половині XVI ст.
1) Підписання Аусбургського релігійного миру;
2) Варфоломіївська ніч;
3) відкриття Америки X. Колумбом;
4) завершення Тридцятирічної війни;
5) повстання іконоборців Нідерландах;
6) прийняття Утрехтської унії.

Варіант II
у першій половині XVI ст.
1) Перша навколосвітня подорож;
2) заснування Французької академії;
3) створення «Ордену єзуїтів»;
4) реформація в Швейцарії;
5) прихід до влади кардинала Ришельє у Франції;
6) прийняття Утрехтської унії.

У завданні 8 установіть правильну відповідність. До кожного з завдань, позначених літерами, доберіть один правильний, на вашу думку варіант відповіді, позначений цифрою.
8. Установіть відповідність між історичними діячами та країнами, у яких вони мешкали.
Варіант І
Історичні діячі
A) Герцог Альба;
Б) Фернан Магеллан;
B) Томас Мюнцер;
Г) кардинал Ришельє.
Країни
1. Італія;
2. Німеччина;
3. Франція;
4. Нідерланди;
5. Португалія

Варіант II
Історичні діячі
A) Христофор Колумб;
Б) Мартін Лютер;
B) Густав II Адольф;
Г) Марія Тюдор.
Країни
1. Швеція;
2. Франція;
3. Німеччина;
4. Іспанія;
5. Англія.

Високий рівень
9.
Підтвердіть фактами подане твердження.
Варіант І
Відомо, що найрішучіша частина буржуазії XVI—XVII ст. використовувала кальвіністську церкву в боротьбі проти феодальних порядків.

Варіант II
В Англії кінця XV — середини XVII ст. склалися умови для розвитку капіталістичного виробництва.

Самостійні роботи онлайн

Поделись с друзьями:
Твитнуть