КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ XVI — першої половини XVII ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА


КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ XVI — першої половини XVII ст.
САМОСТІЙНА РОБОТА

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть період
Варіант І
епохи Відродження в Італії,
А) Кінець XIII — XIV ст.; В) кінець XV — XVI ст.;
Б) кінець XIV — XV ст.; Г) кінець XVI — XVII ст.

Варіант II
епохи Високого Відродження.
А) Кінець XIV — перша третина XV ст.; В) кінець XVI — друга половина XVII ст,;
Б) кінець XV — перша третина XVI ст.; Г) XVII — початок XVIII ст.

2.
Укажіть, хто був автором
Варіант І
скульптури Давіда.
А) Леонардо да Вінчі; В) Альбрехт Дюрер;
Б) Рафаель Санті; Г) Мікеланджело Буонароті.

Варіант II
картини «Джоконда».
А) Леонардо да Вінчі; В) Альбрехт Дюрер;
Б) Рафаель Санті; Г) Мікеланджело Буонароті.

Завдання 3 має сім варіантів відповідей, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні варіанти
3. Укажіть
Варіант І
причини виникнення епохи Відродження саме в Італії.
1) Демократичний устрій міст-держав;
2) католицька церква прагнула появи нової культури;
3) збільшення міст у Європі;
4) суспільна потреба нової енергійної людини;
5) розповсюдження ідей гуманізму;
6) на зміну аскетизму Середньовіччя приходили нові ідеали — багатство радощі життя;
7) затвердження капіталістичних відносин у Європі.

Варіант II
характерні ознаки епохи Відродження.
1) Людина — вища цінність;
2) людина зобов’язана цілком підкорюватися католицькій церкві;
3) відмова від цінностей античної культури;
4) розвиток меценатства;
5) розвиток нових жанрів: пейзажу і порсунного живопису;
6) інтерес до законів розвитку держави;
7) розповсюдження аскетизму та презирство до земного існування.

Достатній рівень самостійні роботи тест контроль
У завданні 4 установіть правильну відповідність. До кожного з завдань, позначених літерами, доберіть один правильний, на вашу думку варіант відповіді, позначений цифрою.
4. Установіть відповідність між прізвищем культурного діяча та його твором.
Варіант І
Культурні діячі
A) Леонардо да Вінчі;
Б) Рафаель Санті;
B) Ієронім Босх;
Г) Вечелліо Тиціан.
Твори
1. «Ассунта»;
2. «Візсіна»;
3. «МонаЛіза»;
4. «СікстинськаМадонна»;
5. «Юдіфь».

Варіант II
Культурні діячі
A) Томас Мор;
Б) Еразм Роттердамський;
B) Франсуа Рабле;
Г) Нікколо Макіавеллі.
Твори
1. «Гаргантюа та Пантагрюель»;
2. «Утопія»;
3. «Государ»;
4. «Похвала Дурості»;
5. «Життя Вітторіо де Фельтре».

Високий рівень
5.
Ви — екскурсовод. Проведіть екскурсію музеєм і розкажіть про художників та їх картини епохи Відродження за поданим планом (вчитель може роздати учням ілюстрації картин):
1) хто є автором картини;
2) стисла біографія художника;
3) стисле оповідання про картину.
Варіант І
A) «Дама з горностаєм»;
Б) «Афінськашкола»;
B) «Нідерландські прислів’я».

Варіант II
А) «Джоконда»;
Б) «СікстинськаМадонна»;
В) «Віз сіна».

Самостійні роботи з історії України

Поделись с друзьями:
Твитнуть