ПОЛЬСЬКА ДЕРЖАВА І МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО – САМОСТІЙНА РОБОТА

ПОЛЬСЬКА ДЕРЖАВА І МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО – САМОСТІЙНА РОБОТА

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
створення Речі Посполитої.
А) 1548 р.; Б) 1569 р.; В) 1596 р.; Г) 1620 р.

Варіант II
затвердження кріпацтва в Московському царстві.
А) 1620 р.; В) 1651 р.;
Б) 1649 р.; Г) 1668 р.

2. Укажіть правильну відповідь.
Варіант І
Велике господарство, засноване на праці залежних селян, — це
А) цех; В) монастир;
Б) мануфактура; Г) фільварок.

Варіант II завдання для тематичного оцінювання
Великі феодали, вищий прошарок людей служивих, члени Боярської Думи при царі — це
А) шляхта; В) магнати;
Б) бояри; Г) дворяни.

Завдання 3 має сім варіантів відповідей, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні варіанти
3. Укажіть події, які відбулися
Варіант І
у XVI ст.
1) Початок Лівонської війни;
2) польське військо Лжедмитрія І вступило до Московського царства;
3) початок Хотинської війни;
4) Берестейська церковна унія;
5) вступ на престол Івана IV — «государя всея Русі»;
6) заснування Слов’яно-греко-латинської Академії в Москві;
7) обрання Генріха Валуа королем Польщі.

Варіант II
у першій половині XVII ст.
1) Закінчення Лівонської війни;
2) обрання на царство Михайла Романова;
3) поява «Тушинського злодія» в Московському царстві;
4) кінець періоду Смути в Росії;
5) Андрусівське перемир’я між Росією та Річчю Посполитою;
6) початок першої війни між Річчю Посполитою і Московським царством;
7) видання книги «Апостол» І. Федоровим.

Достатній рівень
У завданні 4 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, у таблицю, причому перша подія повинна відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
4. Розташуйте події у хронологічній послідовності.
Варіант І
А) «Після загибелі Лжедмітрия І російський престол зайняв боярин Василь Шуйський»;
Б) «королем Польщі став Сигізмунд II Август, останній з династії Ягеллонів»;
В) «Іван Федоров видав у Москві першу друковану книгу Апостол »;
Г) «цар Іван IV забрав головні церковні святині, державну казну та поїхав з Москви. Він казав, що зрікається престолу.»

Варіант II
А) «Це був перший учбовий заклад в Росії, відкритий для людей „всякого чина, сана и возраста”»;
Б) «Земський Собор вирішив прийняти козаків під „високу руку” царя московського»;
В) «почалася війна, в якій проти Росії виступили Польща, Швеція, Данія, Литва»;
г) «в ході цієї битви, під Цецорою, поляки зазнали поразки від сильнішого турецького війська.»

Високий рівень
5.
Прочитайте уривок з документу та дайте відповіді на питання.
Варіант І
«…Влада над кріпосними у нас дуже сувора, бо селянину не можна скаржитися на свого пана навіть за найнеймовірніших утисків, а інші пани такі жорстокі, що поводяться з своїми селянами, як з худобою… Пани забирають у своїх селян землю, майно, а в деяких повітах продають їх, як худобу.»

Польський письменник XVI ст. про становище селян

1) Як польські магнати встановлювали систему кріпацтва?
2) Чому саме в XVI ст. у Польщі складається жорстока система кріпацтва?

Варіант II
«Православні люди! Якщо нам потрібно допомогти нашій державі — не пошкодуємо животів наших, і не тільки животів, двори свої продамо, жінок, дітей в кабалу віддамо; битимемо чолом, щоб йшли на захист нашої віри і був у нас предводитель. Справу велику ми виконаємо, якщо Бог нас благословить, слава буде нам по всій Землі Російській, що від такого малого міста пішла така велика справа. Я знаю, що як тільки ми цю справу почнемо, — багато міст до нас приєднається, і ми разом з ними переможемо чужоземців.»

Зі звертання посадського старости Кузьми Мініна до нижегородців

1) Чому К. Мінін звертається до нижегородців з проханням «допомогти нашій країні»?
2) У якій небезпеці знаходилася Росія?
3) Чи вдалося «перемогти чужоземців»?

Всесвітня історія тематичне оцінювання

Поделись с друзьями:
Твитнуть