КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ XVI — першої половини XVII ст. – ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ XVI — першої половини XVII ст. ПОЛЬСЬКА ДЕРЖАВА І МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Початковий і середній рівні
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть, про якого видатного діяча йдеться мова.
Варіант І
«Видатний історик, політик, автор трактату „Государ”.»
А) Е. Роттердамський; В) Н. Макіавеллі;
Б) Т. Мор; Г) Ф Рабле.

Варіант II
«Він народився в Амстердамі, однак називав себе „громадянином світу”. Найбільш відомий його твір — „Похвала Дурості”,»
А) Т. Мор; В) Ф. Рабле;
Б) Е. Роттердамський; Г) Н. Макіавеллі.

2. Укажіть, яка подія відбулася
Варіант І
раніше за інші.
А) Початок опричнини у Московському царстві;
Б) підписання Люблінської унії;
В) початок правління Сигізмунда III Ваза у Польщі;
Г) закінчення Лівонської війни.

Варіант II
пізніше за інші.
А) Кінець опричнини в Московському царстві;
Б) створення Речі Посполитої;
В) смерть Івана IV Грозного;
Г) обрання королем Польщі Генріха Валуа.

3. Укажіть
Варіант І
визначення поняття «магнат».
А) Дрібнопомісний дворянин;
Б) великий феодал-землевласник, представник феодальної знаті у Польщі;
В) голова католицької церкви;
Г) член Боярської Думи.

Варіант II
назву вищого духовного сану в православній церкві.
А) Митрополит; В) боярин;
Б) магнат; Г) тиран.

4. Укажіть, чи правильні твердження.
Варіант І
1) Перехід до пашцино-фільваркового господарства в Польщі сприяв економічному і політичному зміцненню шляхти.
2) Смута в Московському царстві закінчилася, коли царський трон зайняв Борис Годунов.
А) Обидва варіанти правильні; В) тільки другий варіант правильний;
Б) тільки перший варіант правильний; Г) обидва варіанти неправильні.

Варіант II
1) Після скидання боярина В. Шуйського, верхівка боярства (Семибоярхцина) запропонувала стати царем сину польського короля Сигізмунда III — принцу Владіславу.
2) При Сигізмунді III було посилено позиції шляхти у Польщі, яка отримала право «вільного вета» (заборони) на рішення депутатів сейму.
А) Обидва варіанти правильні; В) тільки другий варіант правильний;
Б) тільки перший варіант правильний; Г) обидва варіанти неправильні.

5. Укажіть назву
Варіант І
станово-представницького органу влади, створеного за зразком західноєвропейського парламенту в Московському царстві.
А) Боярська Дума; В) Семибоярщина;
Б) Земський Собор; Г) Посольська ізба.

Варіант II
філософів епохи Відродження.
А) Утопісти;
Б) романтики;
В) гуманісти;
Г) меценати.

6. Укажіть прізвища
Варіант І
італійських художників епохи
Відродження.
1) А. Дюрер;
2) X. Босх;
3) Л. да Вінчі;
4) Р. Санті;
5) П. Брейгель;
6) Мікеланджело.
А) 1,3.5; В) 4,5,6;
Б) 3,4,6; Г) 2,3,4

Варіант II
художників Північного
Відродження.
1) В. Тиціан;
2) А. Дюрер;
3) Р< Санті;
4) Г. Гольбейн Молодший;
5) І. Босх;
6) Леонардо да Вінчі.
А) 1,3,6; В) 2,4,5;
Б) 3,4,5; Г) 4,5,6.

Достатній рівень
У завданні 7 тест контролю розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія повинна відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
7. Розташуйте події у хронологічній послідовності.
Варіант І
А) Обрання на царство Михайла Романова;
Б) прийняття «Соборного Уложення» в Московському царстві;
В) створення Речі Посполитої;
Г) вторгнення польського війська Лжедмитрія І до Московського царства.

Варіант ІІ
А) Приєднання Казанського ханства до Московського царства;
Б) прийняття нового Судебника в Московському царстві;
В) підписання Люблінської унії;
Г) відкриття Слов’яно-греко-латинської академії в Москві.

Завдання 8 містить чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
8. Укажіть правильний варіант заповнення пропусків.
Варіант І
«У_____р. боротьба за вплив на польського короля між магнатами і _____ призвела до відкритого протистояння. Приводом було те, що король ______________ провів обрання і коронацію свого сина Сигізмунда II Августа.»
А) 1525 р., папством, Генріх Валуа; В) 1573 р., боярством, Владислав;
Б) 1530 р., шляхтою, Сигізмунд I; Г) 1569 р., шляхтою, Сигізмунд I

Варіант II
«В XVI ст. фільваркове господарство досягло свого розквіту, що було пов’язано зі зростанням попиту н а ______в Польщі і в країнах_______. Зростання фільваркового господарства базувалося на широкому застосуванні______ .»
А) Бавовну, Азії, оброку; В) поташ, Західної Європи, машин;
Б) зерно, Африки, панщини; Г) зерно, Західної Європи, панщини.

Високий рівень
9.
Прочитайте уривок з документу та дайте відповіді на питання.
Варіант І
«— хто дуже довго спить — втрачає час;
— пам’ятай, що час упущений не можна повернути;
— будь ретельним і бережливим у всіх своїх справах;
— остерігайся ліні як самого диявола або будь-якого іншого ворога;
— якщо бажаєш добитися успіху,
завжди трудися, щоб одержати вигоду.»

З «Книги про хороші звичаї XIV ст.»

1) Що змінилось у світогляді людей Нової доби і чому?
2) Які нові цінності виникли наприкінці XIV — XV ст.?

Варіант II
— Людина обдарована від природи, і якщо вона наполеглива і смілива, то досягає надзвичайного
успіху в справах.» (Франческо Гвіччарді)
— Кожна людина завжди знаходиться в центрі світу. Кожна – центр світу, людина завжди
центр світу.» (Леонардо да Вінчі)
«Людина вимірює небо і землю… А оскільки людина пізнала лад небесних світил, то хто стане
заперечувати, що геній людини майже такий же, як у самого творця небесних світил, і що він
деяким чином міг би створити ці світила, якби мав знаряддя і небесний матеріал.» (Марселіо
Фічино )
— Наше століття (XVI — авт.) таке щасливе і таке багате великим і блискучим розумом…
Бо він породив людей… що відкрили речі, що вельми корисні і служать прикрасою людського
життя, та таких,… які перетинаючи моря проникли в краї і країни, невідомі колишнім народам.
» (Серторіо Кваттромані)
— «Люди не тільки володітимуть знанням всіх речей, але стануть майже всемогутніми.»
(Бернардіно Толезіо)

Висловлювання філософів епохи Відродження

1) Складіть гімн людині епохи Відродження.
2) Що відрізняє цю людину від середньовічної людини?

Тест-контроль історія України + Всесвітня 8 клас

Поделись с друзьями:
Твитнуть