КРИЗА СТАРОГО ПОРЯДКУ. – САМОСТІЙНА РОБОТА


КРИЗА СТАРОГО ПОРЯДКУ. ПОЧАТОК МОДЕРНІЗАЦІЇ.
АНГЛІЙСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ XVII ст. ТА ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ В АНГЛІЇ
САМОСТІЙНА РОБОТА

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
скликання Довгого парламенту в Англії.
А) 1625 р.; В) 1640 р.;
Б) 1639 р.; Г) 1642 р.

Варіант II
реставрації Стюартів у Англії.
А) 1642 р.; В) 1658 р.;
Б) 1648 р.; Г) 1660 р.

2. Укажіть
Варіант І
визначення поняття «джентрі».
А) Нові дворяни; В) багаті селяни;
Б) фермери; Г) прибічники католицтва в Англії.

Варіант II
визначення поняття «промисловий переворот».
А) Розвиток зовнішньої торгівлі;
Б) перехід від мануфактурного до фабричного виробництва, використання машин у виробництві;
В) насильницьке вигнання селян з земель;
Г) закриття мануфактур.

Самостійна робота з всесвітньої історії завдання 3 має сім варіантів відповідей, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні варіанти
3. Укажіть
Варіант І
ознаки кризи феодальних відносин в Англії у XVI ст.
1) Розвиток фермерського господарства;
2) зростання впливу англіканської церкви на англійське суспільство;
3) сплата селянами грошей лендлордам замість натуральних повинностей;
4) розповсюдження мануфактурного виробництва;
5) розвиток зовнішньої торгівлі;
6) надання королем пільг феодальному дворянству;
7) привілейований стан англійської аристократії.

Варіант II
ознаки протекторату О. Кромвеля.
1) Лорд-протектор був головнокомандуючим озброєними силами;
2) встановлення воєнної диктатури;
3) парламенту дозволялося вводити нові податки;
4) зростання безробіття, бідності;
5) підписання лордом-протектором вигідних торгівельних договорів Голландією і Швецією;
6) лорд-протектор проголосив себе королем Англії;
7) економічний розквіт Англії.

Достатній рівень
У завданні 4 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, причому перша подія повинна відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
4. Розташуйте події у хронологічній послідовності.
Варіант І
А) О лівер Кромвель став лордом-протектором Англії;
Б) створення Об’єднаного Королівства Велика Британія;
В) «Славна революція» в Англії;
Г) початок війни Карла І проти парламенту.

Варіант II
А) Прийняття «Білля про права»;
Б) Вільгельма Оранського проголошено королем Англії;
В) битва при Нейзбі;
Г) страта короля Карла І

Високий рівень
5.
Складіть розгорнутий план за темою
Варіант І
«Початок промислового перевороту в Англії.»

Варіант II
«Наслідки промислового перевороту в Англії.»

Скачать завдання самостійних робіт 8 клас історія

Поделись с друзьями:
Твитнуть