ФРАНЦІЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА. – САМОСТІЙНА РОБОТА


ФРАНЦІЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА. САМОСТІЙНА РОБОТА
Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
коли королем Франції був Людовік XIV.
А) 1622-1675 рр.; Б) 1643-1715 рр.; В) 1619-1683 рр.; Г) 1685-1688 рр.

Варіант II
відміни Нантського едикту королем Людовіком XIV.
А) 1675 р.; Б) 1683 р.; В) 1685 р.; Г) 1697 р.

2. Укажіть
Варіант І
визначення поняття «протекціонізм».
А) Захист національного ринку від іноземної конкуренції;
Б) одна із самостійних християнських церков;
В) ідейна течія, пов’язана з боротьбою буржуазії та народних мас проти феодалізму;
Г) новий стиль у мистецтві.

Варіант II
визначення поняття «класицизм».
А) Напрям у мистецтві кінця XVII ст., що характеризується зверненням до античності як ідеалу і зразку наслідування;
Б) політична течія, прихильники якої домагаються провідної ролі церкви в житті суспільства;
В) художній несмак, позбавлена смаку масова продукція, розрахована на зовнішній ефект;
Г) напрям у мистецтві, метою якого є найбільш повне, правдиве відображення дійсності.

Завдання 3 має сім варіантів відповідей, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні варіанти
3. Укажіть характерні ознаки політики
Варіант І
Людовіка XIV.
1) Територіальні завоювання;
2) відмова від війни за іспанську спадщину;
3) політика протекціонізму;
4) відмова від пишних церемоній, балів у Версалі;
5) прагнення до панування Франції на морях;
6) підтримка ідей кальвінізму;
7) відміна Нантського едикту.

Варіант II 8-й клас всесвітня історія
просвітницького абсолютизму.
1) Меркантилізм;
2) розподіл земель між єзуїтами;
3) розвиток освіти, науки, мистецтва;
4) розквіт інквізиції, «полювання на відьом»;
5) поступове підпорядкування церкви державі, секуляризація церковних земель;
6) посилення експлуатації селян;
7) спроби обмеження станових привілеїв.

Достатній рівень
У завданні 4 установіть правильну відповідність. До кожного з завдань, позначених літерами, доберіть один правильний, на вашу думку варіант відповіді, позначений цифрою.
4. Установіть відповідність між прізвищами діячів епохи Просвітництва
Варіант І
та їх творами.
Діячі
A) Жан-Жак Руссо;
Б) Дені Дідро;
B) Джон Локк;
Г) Шарль Монтеск’є.
Твори
1. « Подорож Гулівера»;
2. «Про дух законів»;
3. «Про походження і причини нерівності серед людей»;
4. «Думки про виховання»;
5. «Енциклопедія.»

Варіант II
та їх провідними ідеями.
Діячі
A) Вольтер;
Б) Шарль Монтеск’є;
B) Жан-Жак Руссо;
Г) Дені Дідро.
Ідеї
1. Відмова від визнання позитивних наслідків прогресу;
2. знання, освіта спроможні змінити світ;
3. свобода віросповідання, віротерпимість;
4. критика французького абсолютизму, необхідність розподілу влади на виконавчу, законодавчу, судову;
5. держава виникає на основі підписання суспільного договору між людьми.

Високий рівень
5.
Прочитайте уривок з документу і дайте відповіді на питання.
Варіант І
«Мій друг Вольтер! Я вирішив, що після смерті батька я повинен цілком присвятити себе Вітчизні… Я заснував нашу нову академію… Я заснував нову колегію торгівлі і мануфактури, запрошую художників і скульпторів.»

З листа імператора Фрідріха II Вольтеру

1) Чому Фрідріха II іноді називають «філософом на троні»?
2) Чи згодні ви з такою характеристикою імператора?

Варіант II
«Окрім тих вигод, які самі по собі могли б принести надходження в Королівство крупних грошових коштів, ми, завдяки мануфактурі, забезпечили б хлібом насущним мільйон простого люду, що бідує нині через відсутність занять. Значне зростання кількості кораблів ще більш підсилить велич і потужність держави.
Якщо ж до природної могутності Франції король зможе приєднати силу, яку дають промисловість і торгівля,., та велич і могутність короля зростуть до небувалих розмірів.»

З «Листів, спогадів, та повчань» Жана Батиста Кольбера

1) Якими були характерні риси розвитку економіки Франції, коли міністром фінансів був Ж. Б. Кольбер?
2) Які наслідки мала економічна політика Ж. Б. Кольбера для Франції?

Cамостійні роботи з історії України 8 клас

Поделись с друзьями:
Твитнуть