РОСІЯ наприкінці XVII — в першій половині XVIII ст. – САМОСТІЙНА РОБОТА


РОСІЯ наприкінці XVII — в першій половині XVIII ст. ЕПОХА КАТЕРИНИ II
САМОСТІЙНА РОБОТА

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
коли царем був Петро І.
А) 1676-1682 рр.; Б) 1682-1725 рр.; В) 1682-1689 рр.; Г) 1689-1725 рр.

Варіант II

царювання Катерини II.
А) 1741-1761 рр.; Б) 1762-1796 рр.; В) 1730-1740 рр.; Г) 1725-1727 рр.

2. Укажіть правильну відповідь.
Варіант І
Російська дипломатична місія, відправлена Петром І до Західної Європи з метою знайти союзників для боротьби з Османською імперією, запросити на російську службу фахівців різних професій, — це
А) Велика делегація; В) Боярська дума;
Б) Державна делегація; Г) Велике посольство

Варіант II
Вищий державний орган в Росії з часів Петра І до 1917 р. — це
А) Синод; Б) Боярська Дума; В) Посольська ізба; Г) Сенат.

Завдання 3 має сім варіантів відповідей, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні варіанти
3. Укажіть характерні риси
Варіант І
реформатської діяльності Петра І.
1) Введення нового літочислення;
2) спроба скасувати кріпацтво;
3) видання указу про престолонаслідування — перехід престолу у спадщину тільки за чоловічою лінією;
4) створення нових органів державного управління: Сенату, колегій;
5) заснування нової столиці Росії — Санкт-Петербургу;
6) спроба підпорядкувати церкву державі, скасування посади голови руської православної церкви — патріарха;
7) повільний розвиток металургії, судобудівництва.

Варіант II
політики Катерини II.
1) Створення нового державного органу управління — Сенату;
2) зростання кількості губерній;
3) привілегійований стан дворянства;
4) скасування панщини;
5) ліквідація Запорозької Січі;
6) участь Росії в поділах Речі Посполитої;
7) відкриття Академії Наук.

Достатній рівень самостійні роботи з історії
4.
Розгляньте малюнки та виконайте завдання.
самостійні роботи з всесвітньої роботи
Варіант І
1) Укажіть прізвище історичної особи, зображеної на малюнку.
2) Яка подія в історії Росії повязана з прізвищем цієї історичної особи? Укажіть назву і хронологічні рамки цієї події.
3) Які наслідки цієї події в історії Російської імперії?

Варіант ІІ
1) Укажіть назву країни, зображеної на малюнку.
2) Укажіть прізвища історичних осіб та країни, які брали участь у зображеній події. Позначте хронологічні рамки поділу країни.
3) Які наслідки мав поділ цієї країни?

Високий рівень
5.
Прочитайте уривок з документу та виконайте завдання.
Варіант І
«Державні доходи за Петра І:
“Не могли не радувати Петра і успіхи щодо матеріального добробуту, не дивлячись на всі перешкоди, недосвідченість при веденні справи і витрата грошей по приватних кишенях, державні доходи збільшувалися. Для усунення зловживань при переписі дворів введена була подушна подать, що йшла на потреби постійного війська. Селяни палацові, монастирські і поміщицькі платили по 74 коп. з душі, державні 1,14 коп. і звільнялися від всіх колишніх грошових і хлібних податей і підвод; купці і цехові платили по 1,20 коп. По розрахунку, зробленому в 1710 році, доходи тягнулися до 3134000 рублів; але в 1725 році їх було 10186707 рублів… Наприкінці царювання число регулярного війська сягнуло до 210000, зокрема в гвардії 2616 чоловік. Флот складався з 48 лінійних кораблів і 787 галер та інших судів. Не дивлячись на величезні витрати у справах внутрішнього перетворення, на довготривалу важку війну, на нові дипломатичні витрати, держава задовольнялася своїми прибутками і не зробила ні копійки боргу.»

З «Читань і розповідей з історії Росії» Соловьева С. Н.

1) Проаналізуйте, з чого складалися державні прибутки за часів Петра І.
2) На які потреби і саме чому йшли державні прибутки за часів Петра І?

Варіант II
«Зовнішньополітична могутність Росії:
“Пройшло 34 роки царювання Катерини, і Польщі не існувало, південний степ перетворився на Новороссію, Крим став російською областю, між Дніпром і Дністром не залишилося і п’яді турецької землі… Міжнародний горизонт Росії розсувався далі за її нові межі, і за ними відкрилися сліпучі перспективи, які з часу Петра І навряд чи представлялися самому запаленому російському оку: взяття Константинополя, звільнення християнських народностей Балканського півострова, руйнування Туреччини… Держава другого класу стала вважатися першою військовою державою в Європі і навіть, по визнанню англійців, “морською державою, дуже поважною”; Сам Фрідріх II в 1770 р. називав її страшною могутністю, від якої через півсторіччя тріпотітиме вся Європа, а князь Безбородко… говорив молодим російським дипломатам:
«Не знаю, як буде при вас, а при нас жодна гармата в Європі без дозволу нашого випалити не сміла.»

З «Історичних портретів» Ключевського Б. О.

1) Укажіть дати подій, про які йдеться в наведеному уривку.
2) Визначте, які наслідки мала міжнародна політика Катерини II для Російської імперії.

Завдання для тематичного оцінювання

Поделись с друзьями:
Твитнуть