СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ – САМОСТІЙНА РОБОТА

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ. САМОСТІЙНА РОБОТА
Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
проведення Першого Континентального конгресу.
А) 1773 р.; В) 1775 р.;
Б) 1774 р.; Г) 1776 р.

Варіант II
війни за незалежність СІЛА.
А )1773-1787 рр.; В) 1775-1783 рр.;
Б) 1775- 1791рр.; Г) 1787-1791 рр.

2. Укажіть, чи правильні твердження.
Варіант І
1) 1607 р. був початком колонізації Північної Америки англійцями;
2) основою Декларації незалежності були ідеї Просвітництва

Варіант II
1) Приводом до війни між північно-американськими колоніями і Англією було «Бостонське чаювання»;
2) Другий Континентальний Конгрес у 1775 р. прийняв рішення про створення армії, яку очолив Томас Джеферсон.

A) Обидва варіанти правильні;
Б) тільки перший варіант правильний;
B) тільки другий варіант правильний;
Г) обидва варіанти неправильні.

Завдання 3 має сім варіантів відповідей, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні варіанти
3. Укажіть
Варіант І
характерні риси Конституції США.
1) Конгрес складався з двох палат: Сенату і Палати представників;
2) президент був головою законодавчої влади;
3) було встановлено п’ятирічний термін перебування президента на посту;
4) штати мали право змінювати кордони між собою;
5) президент призначав Федеральних суддів;
6) штати відмовлялись від права самостійного ведення зовнішньої політики;
7) діяльність президента була практично необмежена.

Самостійні роботи Варіант II
причини швидкої колонізації Північної Америки європейцями.
1) Бажали стати багатими;
2) бажали відкрити нові морські шляхи;
3) рятувались від релігійних переслідувань;
4) прагнули створити нову незалежну державу;
5) виселення з Європи злодіїв;
6) пошук нових ринків для купівлі і вивозу в Європу цінних товарів;
7) наявність незайманих родючих земель.

Достатній рівень
У завданні 4 розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події; у таблицю, причому перша подія повинна відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
4. Розташуйте події у хронологічній послідовності.
Варіант І
A) Прийняття Конституції США;
Б) прибуття до Віргінії нових переселенців — англійських пуритан;
B) «Бостонське чаювання»;
Г) кінець війни за незалежність США.

Варіант II
А) «Бостонське чаювання»;
Б) прийняття поправки до Конституції США — «Білля про права»;
В) робота Першого Континентального конгресу;
Г) прийняття Декларації Незалежності.

Високий рівень
5.
Прочитайте уривок з документу і дайте відповіді на питання.
Варіант І
«Вітчизна Америки це Європа, а не Англія. Новий світ став притулком для гнаних прихильників цивільної і релігійної свободи зі всіх частин Європи.
Істинний інтерес Америки — сторонитись європейських розбратів, але цього вона ніколи не зможе зробити, поки через залежність від Британії вона служить доважком на вагах британської політики. Європа дуже густо засаджена королівствами, щоб довго жити в мирі, і кожного разу, коли між Англією і будь-якою іноземною державою виникає війна, торгівля Америки гине унаслідок її зв’язку з Британією.»

«Здоровий глузд» Томаса Пейна. (1776 р.)

1) Як ви розумієте висловлювання Т. Пейна: «Вітчизна Америки це Європа, а не Англія»?
2) Чим Т. Пейн обґрунтовував відділення колонії від Англії?

Варіант II
Парламент Англії видав резолюцію, де було сказано: «Розвиток промисловості в колоніях послаблює їх залежність від Великобританії», а прем’єр-міністр Пітт наполягав: «Суверенітет Англії (верховна влада) над колоніями… повинен пронрізувати все законодавство, з тим щоб зв’язували їх торгівлю, обмежили їх промисловість і здійснювали будь-які потрібні заходи…»
1) Чому англійська буржуазія була проти розвитку в колоніях торгівлі і промисловості?
2) Які заходи вживала влада Англії з метою не допустити розвитку торгівлі і промисловості
в колоніях?

Тест контроль (самостійні роботи) історія

Поделись с друзьями:
Твитнуть