СХІДНИЙ СВІТ – САМОСТІЙНА РОБОТА 1

СХІДНИЙ СВІТ. САМОСТІЙНА РОБОТА 1

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
взяття турками Константинополю.
А) 1423 р.; В) 1457 р.;
Б) 1453 р.; Г) 1482 р.

Варіант II
розгрому турок під Віднем.
А) 1548 р.; В) 1683 р.;
Б) 1673 р.; Г) 1701р.

2. Укажіть прізвище
Варіант І
султана, якого європейці називали Прекрасним.
А) Сулейман І; В) Ісмаїл Сефеві;
Б) Селім II; Г) Мехме

Варіант II
правителя Ірану, якого прозвали Завойовником.
А) Аббас І; В) Селім II;
Б) Ісмаїл Сефеві; Г) Надір-шах.

Завдання 3 має сім варіантів відповідей, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні варіанти
3. Укажіть події, які мають відношення до історії
Варіант І
Османської імперії.
1) Підпорядкування Криму;
2) спорудження мавзолею Тадж-Махал;
3) завоювання Месопотамії;
4) будівництво поселення Новий Плімут;
5) облога Відня 120-тисячним військом;
6) підкорення Північної Індії;
7) битва в затоці Лепанто.

Варіант II
Ірану.
1) Завоювання Месопотамії;
2) перенесення столиці держави до міста Ісфаган;
3) будівництво каналів та зрошувальних систем;
4) підпорядкування Молдови, Валахії;
5) приєднання окремих областей Індії, Середньої Азії, Закавказзя;
6) суперництво з імператором Карлом V Габсбургом в Європі;
7) заснування династії Сефевидів.

Достатній рівень (самостійні роботи 8-й клас)
У завданні 4 установіть правильну відповідність. До кожного з завдань, позначених літерами, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою.
4. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.
Варіант І
Поняття
A) Диван;
Б) тимар;
B) яничари;
Г) башибузуки.
Визначення
1. Земельний наділ, який отримували вояки Османської імперії за службу;
2. нове військо, особлива султанська гвардія;
3. воїни-добровольці, які служили султану за військову здобич;
4. державна канцелярія в Османській імперії;
5. вищий урядовий чин в Османській імперії.

Варіант II
Поняття
A) Гулям;
Б) шах;
B) візир;
Г) іслам.
Визначення
1. Релігія, заснована пророком Мухаммедом в VII ст. та викладена в Корані;
2. державна канцелярія в Османській імперії;
3. воїн, вихований у дусі фанатичного ісламу;
4. голова держави в Ірані;
5. вищий урядовий чин в Османській імперії.

Високий рівень
5.
Складіть розгорнутий план за темою
Варіант І
«Основні здобутки культури Османської імперії».

Варіант II
«Основні здобутки культури Ірану».

Самостійні роботи з всесвітньої історії

Поделись с друзьями:
Твитнуть