СХІДНИЙ СВІТ – САМОСТІЙНА РОБОТА 2

СХІДНИЙ СВІТ. САМОСТІЙНА РОБОТА 2

Початковий і середній рівні
Завдання 1-2 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант
1. Укажіть дату
Варіант І
підкорення Північної Індії полководцем Бабуром.
А) 1519 р.; В) 1556 р.;
Б) 1526 р.; Г) 1593 р.

Варіант II
початку правління в Китаї династії Цин.
А) 1644 р.; В) 1757 р.;
Б) 1653 р.; Г) 1782р.

2. Укажіть правильну відповідь.
Варіант І
«Релігія, заснована в VI ст. до н.е., основні положення якої: влада правителя — священна, люди повинні поважати батьків, владу, бути чесними, справедливими, гуманними » — це
А) конфуціанство; В) протестантизм;
Б) іслам; Г) лютеранство.

Варіант II
«Велика держава, яка містить у своєму складі (нерідко шляхом завоювань) території інших народів і держав» — це
А) республіка; В) імперія;
Б) федерація; Г) конфедерація.

Завдання 3 має сім варіантів відповідей, серед яких лише чотири є правильними. Оберіть правильні варіанти самостійної роботи з історії
3. Укажіть характерні риси правління
Варіант І
Акбара у державі Великих Моголів.
1) Збільшення території держави;
2) відміна особливого подушного податку — джазії для індійського населення;
3) зруйнування індуїстських храмів;
4) спорудження мавзолею Тадж-Махал;
5) розквіт меценатства;
6) переслідування за релігійною ознакою;
7) проведення релігійної реформи.

Варіант II
династії Цин у Китаї.
1) Головою держави був монарх з необмеженою владою;
2) китайські купці мали право торгувати в Європі;
3) привілейований стан належав Маньчжурській знаті;
4) боротьба з конфуціанством;
5) європейці, які проживали в Китаї, повинні були вивчати китайську мову;
6) перехід до політики «закриття» Китаю для іноземців;
7) закриття, зруйнування християнських храмів.

Достатній рівень
У завданні 4 розмістіть уривки з тексту у правильній хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події] у таблицю, причому перша подія повинна відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.
4. Розташуйте уривки з тексту в хронологічній послідовності.
Варіант І
А) «Китайські війська допомогли корейцям вигнати японських загарбників. Ця війна була останньою значною перемогою імперії Мин»;
Б) «правитель Індії видає указ про релігійну віротерпимість. Він гарантував підданим повну свободу віросповідання»;
В) «заснування Ост-Індської компанії призвело до того, що у індійських купців залишилася лише прибережна торгівля»;
Г) «Лі Цзичен проголосив себе імператором і сформував новий уряд.»

Варіант II
А) «Богдохан (імператор) наказав закрити для торгівлі всі морські порти Китаю, за винятком Гуанчжоу»;
Б) «Лі Цзичен організував похід на Пекін і захопив столицю Китаю»;
В) «англійський парламент видав , „Акт про управління Індією” »;
Г) «після смерті Аурангзеба імперія Великих Моголів фактично розпалася.»

Високий рівень
5.
Проаналізуйте
Варіант І
розвиток культури Китаю та визначте її вплив на європейську культуру.

Варіант II
в чому Ви бачите особливості розвитку індійської культури. Поясніть, що таке синтез двох культур: індійської і мусульманської

Збірник завдань самостійних робіт 8 клас

Поделись с друзьями:
Твитнуть